Initiative in lupta impotriva traficului de droguri pe “ruta balcanica”Initiative in lupta impotriva traficului de droguri pe “ruta balcanica”

O.I.P.C.- Interpol a pus in functiune programul Probalkan, in 1990, in scopul maririi eficacitatii Sub-diviziunii sale de stupefiante in lupta impotriva traficului ilicit de droguri pe ruta balcanica. Acest program a permis crearea unei baze de date independente, sistemul Probalkan, cuprinsa in cea a Secretariatului General, care priveste doar confiscarile operate pe ruta balcanica. Organizand astfel sistemul Probalkan, vor fi posibile analiza, compararea, evaluarea si difuzarea de informatii strategice si tactice in tarile membre.


In ceea ce priveste programul Probalkan, tarile sunt invitate sa se refere la circulara nr. ST/CONFXI/90 din 09.08.1990 a Secretariatului General al O.I.P.C. Interpol, adresata sefilor Birourilor centrale nationale.
De altfel, in afara initiativelor regionale din 1990/1991, au mai fost si cele ale altor organizatii internationale pe linia luptei impotriva traficului de droguri pe ruta balcanica.
De exemplu, au avut loc doua intalniri regionale. Prima, “ Reuniunea ministrilor din tarile europene interesate in problema rutei balcanice”, a avut loc la Roma in martie 1990, la ea luand parte reprezentanti ai Germaniei, Austriei, Belgiei, Frantei, Greciei, Ungariei, Italiei, Elvetiei, Turciei,Iugoslaviei, precum si directorul executiv al F.N.U.L.A.D. si Secretarul general al Interpolului. Aceasta reuniune la varf a fost urmata de cea de la Sofia din 1990, cand numeroase acorduri au fost semnate de serviciile specializate in lupta impotriva traficului de droguri pe ruta balcanica.
In urma lor, guvernul italian a decis furnizarea terminalelor “on line” tarilor mai sus mentionate si crearea, in sistemul informatizat al politiei italiene, a unei bate de date referitoare la confiscarile operate pe ruta balcanica si la care ar avea acces toate tarile conectate. A mai fost hotarat ca Secretariatul general al O.I.P.C.- Interpol sa fie dotat cu un terminal “on line” legat la “sistemul italian” si sa preia gestiunea sistemului Probalkan de indata ce acesta intra in functiune.
Pentru a fi in spiritul punctelor de vedere exprimate la Roma si al propunerilor formulate la Sofia, din initiativa italiana, F.N.U.L.A.D. a hotarat acordarea unui ajutor tarilor situate pe ruta balcanica. In vedera evaluarii ajutorului financiar si tehnic ce urmeaza a fi acordat, F.N.U.L.A.D. a efectuat in iulie 1990 o misiune in tarile implicate si a facut un raport ce da o imagine a reactiilor lor fata de propunerea italiana, evaluand sistemele informatice de care ele dispun, contextul juridic, precum si nevoile de servicii antidrog in zona balcanica. Misiunea F.N.U.L.A.D. a subliniat elementele esentiale ale unei strategii globale vizand ameliorarea comunicatiilor, intarirea controalelor la frontiera, pregatirea cadrelor.
Programul “Balkan Info” a demarat la Institutul vamal de criminologie (Z.K.I.) din Koln pe data de 1 iunie 1990.
Cea de-a 17 “Reuniune europeana a sefilor de servicii nationale specializate in lupta impotriva traficului de droguri” ce s-a tinut la Lyon in intervalul 19-21 martie 1991 considera ca trebuie pusa la punct o strategie globala de lupta impotriva
traficului ilicit de droguri pe ruta balcanica si ca diferitele sisteme de culegere si schimb de informatii, trebuie grupate intr-un sistem unic si comun de informatii, de preferinta sub auspiciile Secretariatului General al O.I.P.C. Interpol.
Obiectivul sistemului va fi identificarea suspectilor si a expeditorilor de droguri ilicite. In perspectiva, a 17-a reuniune recomanda infiintarea, de indata ce va fi posibil, a unui grup de lucru de lucru ce va ce va fi insarcinat cu studiul punerii la punct a strategiei si cu definirea functionarii unui asemenea sistem comun de informatii.
Participantii la conferinta au convenit, in plus, ca grupul de lucru sa fie compus din reprezentanti ai Germaniei, Danemarcei, Spaniei, Frantei, Italiei, Olandei, Turciei, ai Consiliului de Cooperare Vamala si ai O.I.P.C.-Interpol, componenta sa putand fi revizuita la cerere.
Prima reuniune a grupului de lucru recomandat de Conferinta regionala europeana a avut loc pe 9-l0 iulie 1991, la Secretariatul general al O.I.P.C.Interpol. Germania, Danemarca, Spania, Grecia, Italia, Luxemburg, Olanda, Marea Britanie si Turcia, Consiliul de Cooperare Vamala si Programul Natiunilor Unite pentru controlul international al drogurilor au avut reprezentanti la aceasta prima reuniune a grupului de lucru si au formulat urmatoarele propuneri:
- va exista o singura baza de date referitoare la ruta balcanica, avand unitati centrale la O.I.P.C.Interpol si la C.C.V./Z.K.I.;
- O.I.P.C.Interpol si Consiliulu de Cooperare Vamala/Z.K.I. vor avea amandoua posibilitatea de a inregistra date si a le cauta in sistem;
- vor fi definite toate criteriile referitoare la datele de inregistrat;
- analizele vor fi efectuate atat de O.I.P.C.Interpol, cat si de Consiliul de Cooperare Vamala;
- sistemele de definire a profilelor vor fi puse la punct;
- O.I.P.C.Interpol si Consiliul de Cooperare Vamala vor garanta difuzarea informatiilor la vami si la Birourile Centrale Nationale Interpol sau la Unitatile nationale de informatii asupra drogurilor;
- un grup de tehnicieni vor pune la punct programul ce permite sistemelor sa devina compatibile;
- secretarii generali ai Consiliului de Cooperare Vamala si ai O.I.P.C.Interpol vor incheia un acord asupra acestei chestiuni pe baza unui memorandum de acord;
- se va lua in considerare faptul ca Italia are intentia de a urmari punerea in miscare a initiativei italiene, remarcand ca este posibil ca sistemul italian sa fie integrat sistemului O.I.P.C.Interpol, de indata ce va fi pus in functiune.
A mai fost hotarata si organizarea celei de-a doua reuniuni a grupului respectiv de lucru la Sediul Natiunilor Unite din Viena pe 25 si26 septembrie 1991, la initiativa observatorului Natiunilor Unite.