Organisme internationale sau regionale care actioneaza ca instrumente in lupta antidrog

1.Organismele Natiunilor Unite

A. Comisia de Stupefiante

Comisia creata in 1946, este una din cele 6 comisii tehnice ale Consiliului Economic si Social al Natiunilor Unite si este compusa din 40 membri, alesi de Consiliu.
Compozitia sa trebuie sa asigure o reprezentare geografica echitabila si participarea statelor care se confrunta cu probleme privind productia ilicita si consumul abuziv de droguri.
Comisia se intruneste la Viena si determina politica ce trebuie adoptata pentru tot ceea ce priveste actiunea mondiala in vederea asigurarii unui control cat mai eficient al drogurilor.


Conventiile internationale ii ofera importante atributii in acest sens; de exemplu, examineaza toate problemele in raport cu scopurile si dispozitiile conventiilor, putand prezenta recomandari in acest sens. La recomandarea Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Comisia ia decizii in legatura cu substantele pe care le considera a fi supuse controlului international.
B. Organul international de control a stupefiantelor (O.I.C.S.)

A fost creat in 1961 prin Conventia Unica asupra stupefiantelor si are atributii de control international al drogurilor.
Este alcatuit din 13 personalitati independente, alese datorita meritelor si competentei lor recunoscute, dintre care:
- 10 candidati propusi de catre statele membre O.N.U. si, totodata, parti la Conventia Unica;
- 3 candidati prezentati de O.M.S.
O.I.C.S. are atributii de control international al drogurilor. Este insarcinat sa urmareasca, in cooperare cu guvernele, situatia comertului ilicit de stupefiante. Actiunile sale se articuleaza in jurul a doua idei de forta:
- limitarea culturilor, productiei, fabricatiei si a utilizarii de droguri, vizate de Conventie, la cantitatile necesare in scopuri medicale si stiintifice (printr-un control statistic );
- distrugerea culturilor si productiei ilicite si contracararea traficului si utilizarii ilicite de substante supuse controlului, pentru ca dispozitiile Conventiei sa fie respectate.
O.I.C.S. prezinta un raport anual asupra activitatii sale, raport care se constituie intr-un bilant mondial privitor la traficul si abuzul de droguri, precum si de modul de aplicare a prevederilor Conventiei.


C. Programul Natiunilor Unite pentru Controlul International al Drogurilor (P.N.U.C.I.D.)

Acest organism a fost creat in decembrie 1990 prin Rezolutia nr.179 a Adunarii Generale a O.N.U. si cuprinde:
- Secretariatul O.I.C.S.
- Divizia de Stupefiante
- Fondul O.N.U. pentru lupta contra abuzului de droguri
Aflat sub autoritatea unui director executiv si avand sediul la Viena, P.N.U.C.I.D. are ca obiectiv principal mai buna coordonare si intarire a activitatilor O.N.U.

In domeniul luptei contra drogurilor.
Statului major al P.N.U.C.I.D. ii sunt atasate urmatoarele 4 servicii:
- Serviciul General de Finante si Personal;
- Serviciul de Planificare si Evaluare a Actiunilor;
- Serviciul de Relatii Externe si Colectare de Fonduri;
- Serviciul de Informatii si Documentare.
P.N.U.C.I.D. se compune din 4 divizii, dupa cum urmeaza:
- Divizia Insarcinata cu Aplicarea Tratatelor si a Aspectelor Juridice care se refera atat la Secretariatul comisiei Stupefiantelor, cat si la O.I.C.S.;
- Divizia de Servicii Tehnice, constituita pe 6 sectiuni, astfel: reducerea ofertei; reducerea cererii; suprimarea traficului ilicit; ajutorul stiintific; controlul productiei; asistenta juridica statelor membre.
- Divizia de Actiuni Operative compusa dintr-un birou central si patru birouri regionale ( Asia si Oceania; Europa; America de Nord; Orientul Mijlociu, America de Sud, Caraibe-Africa ).
- Divizia de Coordonare Interioara si Exterioara, care este insarcinata cu raporturile dintre diferite organe O.N.U. ce au vocatie in lupta antidrog si celelalte organizatii internationale.

D. Organizatia Mondiala a Sanatatii (O.M.S.)

Este institutia specializata a O.N.U. insarcinata cu dirijarea si coordonarea activitatii privitoare la toate aspectele care privesc ingrijirea medicala a sanatatii, intelegand prin aceasta si prevenirea imbolnavirii si educatia pentru sanatate.
Conventiile internationale din 1961 si 1971 atribuie O.M.S. responsabilitati precise in ceea ce priveste controlului si inscrierea stupefiantelor in tabelele privitoare la droguri ce fac obiectul controlului.
O.M.S. dezvolta programe de educare si de formare de profesionisti in probleme de sanatate.


E. Alte organisme ale O.N.U. ce contribuie in lupta antidrog
In cadrul O.N.U. functioneaza numeroase organisme al caror obiect de activitate are in vedere diverse domenii ale vietii economice, sociale, politice, pe plan mondial.
Printre sarcinile si responsabilitatile acestor organisme se afla si unele care le determina sa contribuie, intr-un fel sau altul, la efortul general al omenirii, pentru stoparea consecintelor flagelului stupefiantelor.
Astfel de organisme pot fi citate:
- Organizatia Internationala a Muncii (O.I.M);
- Organizatia Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura (U.N.E.S.C.O.);
- Centrul pentru Dezvoltare Sociala si Afaceri Umanitare;
- Organizatia Maritima Internationala;
- Organizatia Aviatiei Civile Internationale (O.A.C.I.);
- Uniunea Postala Internationala (U.P.U.);
- Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (F.A.O.);
- Organizatia Natiunilor Unite pentru Dezvoltare Industriala (O.N.U.D.I.);
- Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare (O.N.U.D.);
- Programul Natiunilor Unite pentru Copii;
- Programul Alimentar Mondial.