Orientarea scolara si profesionala referat

Conceptul de orientare scolara si profesionalaOrientarea scolara si profesionala se constituie ca un sistem coerent si dinamic de principii, actiuni si masuri prin care un individ sau un grup sunt indrumati (ajutati) sa-si aleaga (sa opteze pentru) o anumita scoala si, la un moment dat, si pentru o anumita profesie data de o anumita scoala, corespunzator inclinatiilor, aptitudinilor si aspiratiilor proprii, in scopul dezvoltarii personalitatii, respectiv al pregatirii pentru o anumita profesie si pentru integrarea social-utila.
Cele doua componente ale orientarii scolare si profesionale se realizeaza atat una in continuarea celeilalte, cat si in interactiune. Orientarea scolara este o componenta (si etapa) necesara, pregatitoare pentru preorientarea si orientarea profesionala, care se realizeaza, indeosebi, in scoala primara si mai ales in gimnaziu. Ele continua sa fie prezentate in interactiune, fie realizand demersul reorientarii si pregatirii scolare si profesionale, mai ales in liceu, fie dinamizand accentuarea pregatirii profesionale in cadrul scolilor de profil profesional, al celor postliceale si ale profilelor invatamantului superior.

Orientarea profesionala are nevoie de un suport sociopsihopedagogic in indrumarea factorilor educativi si in acceptarea (optiunea) elevilor, in concordanta cu cunoasterea posibilitatilor si intereselor lor reale, cu locul, rolul si cerintele obiective ale profesiilor, precum si cu conditiile si ofertele societatii privind exercitarea profesiei dupa absolvirea unui anumit grad si profil al invatamantului.
Orientarea scolara si profesionala, in conditiile contemporane are in vedere asigurarea de sanse egale in dezvoltarea personalitatii si in formarea profesionala a tinerilor. Tinandu-se seama de diferentierile obiective ale potentialului genetic psihic si intelectual al indivizilor, precum si de deosebirea intre eforturile depuse si intre rezultatele obtinute in evolutia tinerilor, orientarea scolara si profesionala nu poate (nici nu-si propune) egalizarea performantelor in dezvoltarea elevilor, in acest context, apare in mod obiectiv si necesar clasificarea si ierarhizarea elevilor in functie de valoarea, nivelul, performantele si eficienta pregatirii lor. in functie de nevoile social-economice (contemporane si de perspectiva) privind forta de munca si specialistii necesari, calculati diferentiat de la un domeniu (sector etc.) de activitate la altul, apare ca necesara selectia scolara si profesionala prin intermediul examenului-concurs, bazat pe competitie, unde castiga cel mai bun, corespunzator cu numarul de locuri stabilite pentru un anumit grad, forma si profil al invatamantului.

Desigur, orientarea scolara si profesionala nu trebuie conditionata definitiv de selectia scolara si profesionala. Dar, in mod suplu, orientarea scolara si profesionala trebuie sa aiba in vedere selectia scolara si profesionala pentru realizarea unei cat mai bune si corecte orientari scolare si profesionale, facandu-i pe elevi sa constientizeze faptul ca potentialul individual si interesele lor au caracter polivalent, putandu-se realiza la cote inalte de profesionalitate si in alte domenii. De asemenea, orientarea scolara si profesionala trebuie sa constientizeze faptul ca departajarea este realizata numai prin competitie. in acest context, trebuie ca orientarea scolara sa formeze elevul, in asa fel incat sa tina seama de toate competentele optiunii - potentialul individual, interese, loc si valoare sociala ale scolii si profesiei, deci si de numarul de locuri, pentru ca orientarea scolara si profesionala sa fie in concordanta si cu selectia scolara si profesionala, realizata in cadrul examenelor-concurs.

Locul si rolul orientarii scolare si profesionaleOrientarea scolara si profesionala ocupa un loc important in societatea contemporana bazata pe economia libera, de piata, fiind o problema si o actiune pedagogica complexa, acceptata de forurile internationale, care au preocupari legate de educatia tinerelor generatii, de asigurarea fortei de munca si a specialistilor.

In acest context, exista forumul .Asociatia Internationala de Orientare Scolara si Profesionala", cu sediul la Geneva. in Romania, orientarii scolare si profesionale i se acorda atentie atat la nivelul scolilor si altor institutii educative, cat si prin organizarea unor cabinete si laboratoare de consiliere, orientare scolara si profesionala. Desigur, orientarea scolara si profesionala are nevoie de eforturi sustinute pentru integrarea ei in activitatea de ansamblu a scolii, in preocuparile factorilor educativi si de decizie din invatamant, ca si a beneficiarilorinvatamantului. Un loc important si-l gaseste orientarea scolara si profesionala, in activitatea mass-media: radio, televiziune, presa etc, in activitatea familiei si a organizatiilor de copii si tineret etc. Pentru fundamentarea stiintifica a orientarii scolare si profesionale, pentru stabilirea locului, continutului si stralegiilorei de realizare, un rol important il au Institutul de Stiinte ale Educatiei din Romania, Catedrele de pedagogie, psihologie si sociologie, laboratoarele de orientare scolara si profesionala, psihologii scolari s.a.

Orientarea scolara si profesionala, realizata in conditii optime, reprezinta una din actiunile importante ale dezvoltarii complexe, armonioase si integrale a personalitatii, ale formarii unei calificari profesionale elevate, competente si eficiente. in baza unei convergente reale realizate de orientarea scolara si profesionala dintre ce poate si ce doreste elevul, si certitudinea ce i-o ofera societatea privind viitorul sau profesional si cetatenesc, el este stimulat spiritual si afectiv sa munceasca mai bine, sa obtina rezultate scolare si profesionale superioare. De aceea, alegerea scolii si profesiei de catre fiecare elev trebuie sa se bazeze pe o elevata si adecvata consiliere, orientare scolara si profesionala, sa insemne un moment vital in dezvoltarea personalitatii si profesionalitatii fiecarui tanar.
Orientarea scolara si profesionala trebuie sa contribuie la formarea unui om cu o cultura generala bogata si cu o profesiune insusita temeinic, profesiune pe care s-o iubeasca si s-o exercite cu randament ridicat si in spirit creativ, evitand situatiile de alienare (instrainare) scolara si profesionala si de esec al pregatirii scolare si profesionale.

Factorii orientarii scolare si profesionaleIn fundamentarea si realizarea orientarii scolare si profesionale poate concura un sistem de factori in interactiune, printre care: cercetarea, scoala si profesorii, familia, organizatiile de tineret, beneficiarii invatamantului si mass-media; acestia pot realiza importante actiuni de consiliere pentru orientarea scolara si profesionala, adecvate si eficiente.

Cercetarea psihopedagogica

Pentru asigurarea unei fundamentari stiintifice este necesar ca orientarea scolara si profesionala sa fie rezultatul unor investigatii (cercetari) stiintifice, realizate de institutiile specializate - Institutul de Stiinte ale Educatiei, si de catedrele din invatamantul preuniversitar si invatamantului superior, indeosebi a celor cu preocupari psihopedagogice. Abordarea competenta si eficienta a orientarii scolare si profesionale necesita eforturi multidisciplinare, conjugate intre diferite categorii de specialisti, printre care mentionam: psihologii si pedagogii, in primul rand, dar si sociologii, medicii, ergonomistii, economistii si alte categorii de specialisti, inclusiv managerii si beneficiarii invatamantului de toate gradele si profilele.

Scoala si profesorii

Scoala si profesorii sunt printre cei mai importanti factori de realizare a orientarii scolare si profesionale, care-i dau si un caracter pragmatic. Elevul petrece cea mai mare parte din timpul evolutiei sale intelectuale, morale si profesionale in cadrul scolii, in interactiune cu profesorii. De aceea, pentru fiecare scoala, ca si pentru fiecare profesor trebuie sa existe o conceptie si actiuni generale si specifice de orientare scolara si profesionala. Un rol important in conceperea si desfasurarea orientarii scolare si profesionale il are dirigintele, profesorul care indruma o clasa (an de studiu) in invatamantul preuniversitar.

Familia

Familia este primul factor educativ. Asa cum se stie, influenta familiei lasa urme foarte importante, hotaratoare in evolutia tanarului. Uneori, datorita necunoasterii sau unor optiuni subiective, familia nu contribuie la o buna si corecta orientare scolara si profesionala a propriilor copii. Influenta familiei nu se bazeaza intotdeauna pe potentialul real al copiilor, ci porneste fie de la esecurile sau neimplinirile parintilor in anumite profesii, fie de la succesul ce le-ar putea asigura o profesiune la un moment dat. Avand in vedere influenta socioeduca-tionala puternica a familiei, scoala, profesorii si ceilalti factori educativi trebuie sa indrume si sa coopereze cu multa pricepere si maiestrie cu familia, pentru ca aceasta sa contribuie, alaturi de ei, la o stiintifica si eficienta orientare scolara si profesionala a copiilor, evitandu-se contracararea conceptiei si strategiilor corecte ale scolii si celorlalti factori educativi.

Organizatiile de tineret, fundatiile, ONG-urile etc.

Organizatiile de tineret, fundatiile, ONG-urile etc. prin caracteristicile si functiile educative pe care le au pot, alaturi de scoala si ceilalti factori educativi, sa contribuie la orientarea scolara si profesionala a elevilor. Pe baza cunoasterii posibilitatilor elevilor si a posibilitatilor sociale, constientizand principiile si cerintele stiintifice ale orientarii scolare si profesionale, diversele organizatii, datorita prezentei lor in mijlocul elevilor, a contopirii intereselor lor cu cele ale elevilor, pot avea o forta de influentare pozitiva asupra acestora in orientarea lor scolara si profesionala. Legatura organizatiilor cu unitatile social-economice le poate determina pe acestea sa ofere sponsorizari invatamantului.

Beneficiarii invatamantului

Toate organismele si societatile economico-sociale (industriale, agricole, economice, comerciale, sanitare, culturale, de servicii etc.) - de stat, mixte sau particulare sunt beneficiari ai invatamantului. Pentru ca acestia sa poata primi forta de munca si specialisti de calitate, este necesar ca impreuna cu scoala sa contribuie la orientarea scolara si profesionala, prin prezentarea profesiilor in mass-media, prin reclame, prin monografii profesionale, prin intalniri ale specialistilor cu tineretul scolar etc. Cunoasterea locului, rolului, caracteristicilor, avantajelor etc. unitatilor de profil si cunoasterea de catre elevi a posibilitatilor ce le ofera societatea in prezent si in perspectiva, pot asigura conjugarea mai buna a potentialului lor individual cu posibilitatile socioprofesionale oferite de societate. Sponsorizarea unitatilor de invatamant poate ajuta realizarea obiectivelor orientarii scolare si profesionale.

Mass-media

Avand in vedere mijloacele ce le detine (radio, televiziune, presa etc.) si forta de patrundere si influentare a mesajului audio-vizual, mass media si ceilalti factori educativi ori informationali - ca Internetul - reprezinta forte eficiente de consiliere in realizarea obiectivelor orientarii scolare si profesionale. Mass-media si Internetul pot prezenta scolile si unitatile social-economice in toata diversitatea lor, pot prezenta expuneri ale unor specialisti privind locul, rolul, valoarea economico-sociala a unitatilor de profil si a profesiunilor specifice, informand, constientizand si influentand, in cunostinta de cauza, tineretul studios privind orientarea lui scolara si profesionala si, dupa caz si de reorientare scolara si profesionala, in functie de schimbarile produse in dezvoltarea economico-sociala in conditiile economiei libere.Laboratoarele de consiliere pentru orientare sau reorientare scolara si profesionala

Pentru ca un copil sau tanar sa aleaga cat mai bine scoala si profesia el are nevoie de o consiliere specializata. Aceasta consiliere poate fi realizata de Laboratoarele de consiliere si orientare scolara si profesionala, incadrare cu psihologi, pedagogi, medici si specialisti in asistenta sociala si inzestrate cu mijloace adecvate de cunoastere a individualitatii copiilor si tinerilor - aptitudini, interese, inclinatii, idealuri etc, laboratoare organizate la nivel judetean, orasenesc etc. Actiunea de consiliere si orientare (reorientare) scolara si profesionala poate fi realizata si de psihologii scolari, eventual in colaborare cu alti specialisti, medicul si asistentul social scolar etc, care actioneaza in cadrul unui cabinet cu inzestrare si functionalitate adecvate (cheltuielile pentru actiunile de consiliere si orientare scolara si profesionala se vor amortiza cu siguranta, caci copilul sau tanarul care si-a ales scoala si profesia in concordanta cu posibilitatile individuale si cu cele ale societatii va profesa cu rezultate maxime).

Cerinte-norme ale orientarii scolare si profesionaleCertitudinea, valoarea si eficienta orientarii scolare si profesionale sunt determinate de stabilirea si respectarea unor cerinte-norme de concepere si realizare a orientarii scolare si profesionale. In acest context, se pot mentiona anumite cerinte de care trebuie sa tina seama factorii educativi in conceperea si desfasurarea orientarii scolare si profesionale, astfel:

Pregatirea factorilor educativi

Pregatirea tuturor factorilor educativi in legatura cu locul, rolul, principiile, strategiile si cerintele conceperii si desfasurarii orientarii scolare si profesionale pentru ca toate actiunile de consiliere a O.S.P. sa fie fundamentate stiintific, sa asigure o buna O.S.P. a tineretului studios.

Pregatirea tineretului scolar

Pregatirea tineretului scolar privind importanta si cerintele orientarii scolare si profesionale, care sa le asigure realizarea concordantei intre posibilitatile lor reale si posibilitatilor sociale, pentru ca ei sa realizeze, in mod constient, o cat mai buna alegere scolara si profesionala, evitand caracterul subiectiv sau intamplator al aspiratiilor fara acoperire in O.S.P.

Realizarea orientarii scolare si profesionale la momentul optim

Realizarea orientarii scolare si profesionale la momentul optim al evolutiei scolare a elevilor inseamna ca ea sa nu fie nici prea timpurie, cand nu sunt asigurate conditiile informationale suficiente, si nici prea tarzie, cand modelarea devine dificila. Etapa optima a orientarii scolare si profesionale se bazeaza pe existenta unui suficient bagaj de cunostinte generale si speciale, care sa-l faca sa constientizeze scoala si profesia cele mai adecvate pe care sa le aleaga. Orientarea scolara si profesionala poate avea, dupa caz, mai multe etape: de preorientare, de orientare, de reorientare si de optiune a elevilor in alegerea scolii si profesiei pe care sa le urmeze.

Orientarea scolara si profesionala din partea factorilor educativi

Orientarea scolara si profesionala din partea factorilor educativi trebuie sa se bazeze pe cunoasterea personalitatii elevilor sub toate componentele acesteia si pe posibilitatile sociale reale ce se ofera, pentru ca indrumarea exercitata sa fie acoperitoare, convingatoare si eficienta in devenirea scolara si profesionala a tineretului scolar.

Orientarea scolara si profesionala - prevedere si optiune

Orientarea scolara si profesionala trebuie sa devina o prevedere si o optiune ale elevului, in sensul ca ea sa se bazeze pe autocunoasterea posibilitatilor lui reale si pe constientizarea faptului corelarii lor cu posibilitatile socioprofesio-nale ce Ie ofera societatea in conditiile economiei libere.

Orientarea scolara si profesionala cu caracter dinamic,
deschis, polidirectional

Orientarea scolara si profesionala trebuie sa aiba un caracter dinamic, deschis, polidirectional, sa ofere elevului posibilitatea alegerii unei solutii optime din mai multe variante. Este gresita optiunea cu caracter definitiv si unilateral, care sustine ca un elev este bun numai pentru o anumita scoala sau profesie. Aceasta in conditiile de competitie-concurs poate conduce la esec. Acest principiu are la baza adevarul, deja cunoscut, ca potentialul individual al elevilor are un caracter polivalent, in sensul ca acelasi potential se poate valorifica corespunzator prin variate tipuri de scoli si profesii. Acest adevar trebuie respectat mai ales in conditiile in care unele scoli si profile ale acestora, din motive obiective au un numar mai redus de locuri. Constientizarea caracterului polivalent al potentialului individual poate evita esecul ce ar putea aparea dupa un concurs, cunoscandu-se ca in cadrul unei competitii dintre elevi buni si foarte buni, in final, prin ierarhizarea si selectia valorilor, vor reusi numai unii dintre cei mai buni.

Valorificarea continutului invatamantului diferitelor discipline
si a strategiilor didactice

Valorificarea continutului invatamantului diferitelor discipline didacticetrebuie sa determine o mai buna si eficienta orientare scolara si profesionala, incat alegerea scolii si profesiei sa concorde cu bagajul informational si capacitatile obtinute dupa insusirea cunostintelor teoretice si practice la anumite discipline, dar si pe ansamblul continutului invatamantului.

Personalitatea profesorului in raport cu personalitatea elevului

In orientarea scolara si profesionala, un rol important il poate avea personalitatea profesorului. Profesorul a fost (poate deveni) un model al elevului sub raport intelectual, profesional, moral-cetatenesc. Desigur, modelul profesorului este valoros si eficient cand elevul nu-l copiaza pur si simplu, ci il constientizeaza, trecandu-l prin filtrul gandirii sale, luand in considerare ceea ce se potriveste cu posibilitatile lui reale si cu ceea ce-i ofera societatea la un moment dat si in perspectiva. in acest context, profesorul trebuie sa-si puna in actiune modelul sau, urmarind sa dezvolte individualitatea si personalitatea elevului, optiunea sa in cunostinta de cauza in alegerea scolii si profesiunii.

Alegerea scolii si a profesiei adecvate

Alegerea scolii si a profesiei necesita o buna consiliere si orientare scolara si profesionala, si continuturi, si strategii adecvate de formare a dragostei pentru scoala si profesia ce le urmeaza, pentru a evita la absolvire alienarea profesionala.

Alienarea profesionala trebuie prevenita, deoarece ea inseamna in fapt un esec al persoanei, al factorilor educativi si al factorilor de putere, al societatii in ansamblu. Toti factorii mentionati trebuie sa fie preocupati constant si continuu de a asigura conditiile favorabile cultivarii dragostei pentru profesie, incepand cu consilierea si orientarea scolara si profesionala, cat si conditiile incadrarii conform pregatirii.
Numai o persoana care este incadrata in profesia in care s-a pregatit si pe care o iubeste poate avea succese si, de aici, satisfactii, rezultate de care poate beneficia si societatea.

Strategiile orientarii scolare si profesionaleStrategiile orientarii scolare si profesionale cuprind:

a) Metodele de invatamant folosite adecvat, cum sunt expunerea (explicatiile, indeosebi), conversatia, modelarea, problematizarea, studiul de caz, asaltul de idei etc, pot sa asigure cunoasterea si constientizarea celor necesare unei bune orientari scolare si profesionale.

b) Mijloacele didactice (materialul didactic divers, indeosebi cel audio-vizual, experientele de laborator etc.) folosite adecvat pot sa asigure cunoasterea si constientizarea celor cerute de o cat mai buna orientare scolara si profesionala.

c) Formele de organizare a procesului de invatamant - lectia in varietatea ei, prin continuturile si strategiile folosite, vizitele si excursiile, consultatiile pot oferi posibilitati convingatoare de asigurare a unei bune orientari scolare si profesionale.

d) Orele de dirigentie, prin tematica lor variata si prin dezbaterile ce se realizeaza, pot si trebuie sa ajute la o buna orientare scolara si profesionala a elevilor.

e) Formele de activitate extrascolare adecvate realizarii orientarii scolare si profesionale. Printre acestea putem mentiona: intalnirile cu specialisti de diverse profesii; consultarea de bibliografii ale unor personalitati; cunoasterea unor monografii profesionale; urmarirea unor emisiuni radio si de televiziune specifice orientarii scolare si profesionale; vizitele si excursiile in anumite unitati socioecono-mice (intreprinderi, santiere, unitati culturale, de cercetare, comerciale etc); simpozioane si mese rotunde pe diverse teme socioprofesionale; antrenarea elevilor in anumite cercuri pe obiecte, cercuri stiintifice si tehnice, cercuri artistice-literare, muzicale, de desen, de pictura, de sculptura etc.

f) Strategiile specifice. Pentru asigurarea actiunii de consiliere competente si eficiente a orientarii scolare si profesionale, a gasirii continuturilor si formelor adecvate conceperii si desfasurarii ei sunt necesare sa se realizeze urmatoarele elemente strategice specifice: studierea rezultatelor la invatatura ale elevilor si in activitatile extrascolare; convorbiri cu toti factorii educativi; convorbiri cu elevii; dezbateri cu elevii; aplicarea de teste docimologice, de inteligenta, de interese, de aptitudini, de creativitate, de opinie etc; vizite la domiciliul parintilor si convorbiri cu acestia; cunoasterea modului cum isi folosesc elevii timpul liber, care le sunt prietenii, preocuparile etc; cunoasterea gusturilor elevilor; studierea fiselor scolare de caracterizare psihopedagogica; cooperarea cu cabinetele si laboratoarele de orientare scolara si profesionala care, dispunand de un specialist si de aparatura adecvata, pot asigura o orientare scolara si profesionala competenta si eficienta, pe baze stiintifice si cu instrumente si metodologii adecvate: fise, teste, aparatura moderna, in cadrul carora calculatorul trebuie sa-si faca prezenta tot mai accentuata etc.

Toti cei interesati in finalitatea eficientei invatamantului trebuie sa fie constienti de faptul ca formarea personalitatii si realizarea unei calificari, a unei pregatiri profesionale elevate, de performante creative, active si responsabile sunt si rezultatul unei bune si eficiente orientarii scolare si profesionale. Cine si-a ales scoala si profesia in concordanta cu obiectivele si principiile orientarii scolare si profesionale va avea, in mod cert, o evolutie elevata si competenta, se va integra cu randament sporit in activitatea social-utila.


Copyright © Contact | Trimite referat