ABUZUL ÎN SERVICIU ÎN FORMA CALIFICATA (art. 248ą C. pen.)1. Conţinutul legal:
"Daca faptele prevazute în art. 246, 247 şi 248 au avut consecinţe deosebit de grave, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi."
2. Condiţii preexistente:
2A. Obiectul infracţiunii:
- obiectul juridic special - este reprezentat de acele relaţii sociale a caror naştere, normala desfaşurare şi dezvoltare nu ar fi posibile fara îndeplinirea cu corectitudine a îndatoririlor de serviciu de catre funcţionarii publici sau alţi funcţionari. Obiectul juridic specific mai este reprezentat şi de relaţiile sociale referitoare la patrimoniul public.
- obiectul material - de regula nu exista; daca în anumite situaţii neîndeplinirea cu ştiinţa sau îndeplinirea în mod defectuos a atribuţiilor de serviciu vizeaza în mod direct un bun, atunci acel bun devine obiect material al infracţiunii.
2B. Subiecţii infracţiunii:
- subiectul activ - acesta este calificat - fiind un funcţionar public sau funcţionar. Aceste noţiuni sunt definite în art. 147 C. pen. Cfm. art. 147, funcţionar poate fi orice salariat în serviciul altei persoane juridice, chiar şi una privata. Calitatea de funcţionar sau de funcţionar public trebuie sa existe în momentul savârşirii faptei, iar în cazul coautoratului, toţi coautorii trebuie sa aiba aceasta calitate.
- subiectul pasiv - poate fi o autoritate publica, un organ sau o instituţie de stat sau o unitate din cele prevazute în art. 145 C.pen. care a fost prejudiciata prin comitarea infracţiunii, adica i-a fost cauzata o tulburare însemnata a activitaţii sau i-a fost produsa o paguba patrimoniului.

3. Conţinutul constitutiv:
3A. Latura obiectiva:
- elementul material - se realizeaza atât printr-o acţiune cât şi printr-o inacţiune întocmai ca în cazul art. 246, 247 şi art. 248 C.pen.
- urmarea imediata - consta în producerea unor consecinţe deosebit de grave care reprezinta consecinţa agravarii urmarii immediate corespunzatoare uneia din infracţiunile prevazute în art. 248ą C.pen. Potrivit art. 146 C.pen. prin consecinţe deosebit de grave se înţelege o paguba materiala mai mare de 200.000 de lei noi sau o perturbare deosebit de grava cauzata unei autoritaţi publice sau oricareia dintra unitaţile la care se refera art. 145 C.pen. Perturbarea deosebit de grava se mai refera la însaşi existenţa persoanelor juridice, care poate fi ameninţata prin producerea unor asemene urmari.
3B. Latura subiectiva:
- forma de vinovaţie - intenţia directa dar şi indirecta. Mobilul şi scopul nu reprezinta cerinţe ale laturii subiective dar vor fi avute în vedere la stabilirea pedepsei.

4. Forme. Sancţiuni.
FORME:
1. actele preparatorii - deşi posibile, nu se pedepsesc;
2. tentativa - nu se pedepseşte;
3. fapt consumat - aceasta infracţiune se consuma în momentul în care a fost realizat în întregime elementul material şi s-au produs urmarile cerute de lege.
SANCŢIUNI: închisoarea de la 5 la 15 ani.