ABUZUL ÎN SERVICIU PRIN ÎNGRADIREA UNOR DREPTURI (art. 247 C. pen.)1. Conţinutul legal:
"Îngradirea, de catre un funcţionar public, a folosinţei sau exerciţiului drepturilor vreunui cetaţean, ori crearea pentru acesta a unor situaţii de inferioritate pe temei de rasă, naţionalitate, etnie, limbă religie, gen, orientare sexuală, opinie, apartenenţă politică, convingeri, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/ SIDA, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani."
2. Condiţii preexistente:
2A. Obiectul infracţiunii:
- obiectul juridic special - este reprezentat de relaţiile sociale privitoare la apararea şi garantarea intereselor legale ale cetaţenilor, în ceea ce priveşte egalitatea în drepturi fara nici o discriminare împotriva faptelor abuzive ale funcţionarilor publici sau altor funcţionari.
- obiectul material - de regula nu exista; însa când interesele legale se refera la modificarea unui act de stare civila sau a altui act public, obiectul material va fi reprezentat de acel act.
2B. Subiecţii infracţiunii:
- subiectul activ - acesta este calificat - fiind un funcţionar public sau funcţionar. Aceste noţiuni sunt definite în art. 147 C. pen. Cfm. art. 147, funcţionar poate fi orice salariat în serviciul altei persoane juridice, chiar şi una privata. Pentru a capata calitatea de "alt salariat" şi implicit de funcţionar în sensul art. 147 alin. 2, trebuie sa existe un contract individual de munca între acea persoana fizica şi persoana juridica. Calitatea de funcţionar sau de funcţionar public trebuie sa existe în momentul savârşirii faptei, iar în cazul coautoratului, toţi coautorii trebuie sa aiba aceasta calitate. Instigarea şi complicitatea sunt posibile fara îndeplinirea vreunei condiţii.
- subiectul pasiv - principal - este reprezentat de stat ca titular al valorii sociale care este bunul mers al activitaţii organelor şi instituţiilor publice sau a altor persoane juridice de interes public.
- secundar - este cetaţeanul caruia i s-a îngradit folosirea sau exerciţiul drepturilor pe temei de naţionalitate, religie, rasa, etc. De ex. i se refuza dreptul unei persoane de sex feminin sa ocupe o funcţie de conducere cu toate ca îndeplinea toate condiţiile impuse de lege.

3. Conţinutul constitutiv:
3A. Latura obiectiva:
- elementul material - se realizeaza în doua modalitaţi: prin îngradirea folosinţei sau exerciţiunui drepturilor vreunui cetaţean. Aceasta se poate realiza prin acte comisive dar şi omisive - concedierea unei persoane pe motiv de religie şi/sau prin crearea pentru o persoana a unor situaţii de inferioritate pe temei de naţionalitate, rasa, sex sau religie, etc. Fapta, în ambele modalitaţi, trebuie sa se savârşeasca de un funcţionar în cadrul atribuţiilor de serviciu.
- urmarea imediata - consta în lezarea drepturilor unui cetaţean prin savârşirea elementului material al infracţiunii.
- legatura de cauzalitate - trebuie sa se demonstreze ca fapta abuziva a unui funcţionar public a avut drept urnare punerea unei persoane în imposibilitatea de a-şi exercita sau folosi un drept sau a creeat pentru aceasta o situaţie de inferioritate.
3B. Latura subiectiva:
- forma de vinovaţie - intenţia directa. La baza savârşirii acestei fapte poate sta un anumit mobil: ( ura de rasa, sex sau religie, etc.). Stabirirea mobilului reprezinta şi o cerinţa esenţiala pentru existenţa laturii subiective.

4. Forme. Sancţiuni.
FORME:
1. actele preparatorii - deşi posibile, nu se pedepsesc;
2. tentativa - nu se pedepseşte;
3. fapt consumat - aceasta infracţiune se consuma în momentul în care s-a produs urmarea prevazuta de lege.
SANCŢIUNI: închisoarea de la 6 luni la 5 ani.