ACŢIUNI DUŞMANOASE CONTRA SIGURNŢEI STATULUI (ART.158 C.pen) referat

1. Conţinutul legal:
"Faptele prevazute în art. 155 şi 156, savârşite de un cetaţean strain sau de o persoana fara cetaţenie care nu domiciliaza pe teritoriul statului român, se pedepsesc cu detenţiunea pe viaţa sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi".
2. Condiţii preexistente:
2A. Obiectul infracţiunii:
- obiectul juridic generic - este comun tuturor infracţiunilor contra siguranţei statului;
- obiectul juridic special - este identic cu cel al infracţiunilor de tradare şi de tradare prin ajutarea inamicului;
- obiectul material - este identic cu cel al infracţiunilor de trădare şi de tradare prin ajutarea inamicului;
2B. Subiecţii infracţiunii:
- subiectul activ -este calificat, reprezentat de un cetaţean strain sau apatrid care nu domiciliaza pe teritoriul ţarii noastre. Participaţia este posibila în toate formele sale, cu condiţia ca, toţi coautorii sa aiba calitatea ceruta de lege. Instigatorii şi complicii pot avea şi calitatea de cetaţean român;
- subiectul pasiv - este statul român;

3. Conţinutul constitutiv:
- elementul material - în acest caz exista o perfecta concordanţa a acesteia cu infractiunile de tradare şi tradare prin transmitere de secrete şi de asemenea, în ceea ce priveşte sancţiunea.SPIONAJUL(art.159 C.pen)
1. Conţinutul legal:
"Faptele prevazute în art. 157, savârşite de un cetaţean strain sau de o persoana fara cetaţenie care nu domiciliaza pe teritoriul statului român, se pedepsesc cu detenţiune pe viaţa sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi."
2. Condiţii preexistente:
2A. Obiectul infracţiunii: În toate aspectele, acesta este identic cu cel al infracţiunii de tradare prin transmitere de secrete;
2B. Subiecţii infracţiunii:
- subiectul activ - este calificat, reprezentat de un cetaţean strain sau apatrid care nu locuieşte în România. Cetaţenii români care contribuie la savârşirea acestei infracţiuni nu pot fi decât complici sau instigatori;
- subiectul pasiv - este staul român;

3. Conţinutul constitutiv:
Cât priveşte latura obiectiva şi subiectiva, explicaţiile sunt identice cu cele de la infracţiunea prevazuta în art. 157 C. pen; la fel şi în cazul formelor şi sancţiunilor.Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani