CONDITIILE DE VALIDITATE ALE CONTRACTULUI DE CONSIGNATIE referat

Sectiunea I - CONDITIILE DE FOND ALE CONTRACTULUI DE CONSIGNATIE

Contractul de consignatie este valabil incheiat daca indeplineste conditiile cerute oricarei conventii: consimtarnantul, capacitatea, obiectul si cauza (art. 948 C. Civ.).


1.1. Capacitatea partilor contractante

Indeplinirea conditiilor cerute de lege impune ca consignatarul sa aiba capacitatea deplina de exercitiu necesara incheierii de catre el insusi a actelor juridice ce formeaza obiectul contractului, deci capacitatea de a incheia acte de comert, iar in cazul consignantului, acesta trebuie sa aiba capacitate deplina de exercitiu (pentru a-si exprima un consimtamant valabil) in incheierea actelor de comert.

1.2. Consimtamantul partilor contractante

Contractul de consignatie, ca orice contract, se incheie prin acordul de vointa al partilor. Acest acord de vointa are la baza imputernicirea consignantului data consignatarului de a vinde anumite bunuri ale consignantului. Prin imputernicire se stabilesc conditiile de vanzare a bunurilor (pret, termene etc.).
Avand in vedere efectele pe care le implica acest contract, manifestarile de vointa ale partilor trebuie sa fie exprese. Dar, incheierea contractului poate fi si tacita; ea poate rezulta din exercitarea de catre consignatar a insarcinarii primite din partea consignantului.

1.3. Obiectul contractului de consignatie

Obiectul contractului il constituie incheierea de catre consignatar, cu tertul, a unor contracte de vanzare-cumparare pentru vinderea unor bunuri ale consignantului (aceste acte juridice trebuie sa constituie fapte de comert pentru consignant). Actele de vanzare-cumparare incheiate de consignatar au ca obiect numai bunuri mobile. Aceste acte juridice trebuie sa constituie fapte de comert pentru consignant (art. 405 C. Com.).

Sectiunea II - CONDITIILE DE FORMA ALE CONTRACTULUI DE CONSIGNATIE

Potrivit Legii nr. 178/1934 este obligatorie forma scrisa (ad probationem), pentru ca acest contract se poate dovedi numai prin proba scrisa. Desi incheierea lui este insotita de remiterea bunurilor incredintate spre vanzare, el nu este un contract real, pentru ca remiterea nu reprezinta o conditie, ci un efect al contractului.Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani