DELAPIDAREA (art. 215ą C. pen.). Conţinutul legal:
"Însuşirea, folosirea sau traficarea, de catre un funcţionar în interesul sau ori pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri pe care le gestioneaza sau le administreaza, se pedepsesc cu închisoare la 1 la 15 ani.
În cazul în care delapidarea a avut consecinţe deosebit de grave pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicearea unor drepturi."
2. Condiţii preexistente:
2A. Obiectul infracţiunii:
- obiectul juridic generic - îl constituie relaţiile sociale a caror formare, desfaşorare şi dezvoltare sunt asigurate prin apararea patrimoniului. Patrimoniu este format din totalitatea bunurilor corporale şi incorporale, consumabile ori fungibile, mobile sau imobile, principale ori accesorii care au o valoare economica.
- obiectul juridic special - este reprezentat de relaţiile sociale de ordin patrimonial a caror ezistenţa şi dezvoltare este condiţionata de menţinerea condiţiei de fapt a bunurilor ce aparţin sau intereseaza o persoana juridica privata sau publica împotriva actelor gestionarilor sau administratorilor, de însuşire sau folosire în scopuri personale a bunurilor ce constituie obiectul activitaţii de gestionare sau administrare.
- obiect material - poate fi: bani, valori sau alte bunuri din patrimoniul public sau privat pe care faptuitorul le gestioneaza sau administreaza. Aşadar obiectul material al acestei infracţiuni în reprezinta numai bunurile corporale mobile, care trebuie sa aiba o valoare economica şi o anumita situaţie juridica, adica sa aparţina unei persoane juridice.
2B. Subiecţii infracţiunii:
- subiectul activ - este dublu calificat în sensul ca, acesta este un funcţionar şi gestionar sau administrator. Aceste doua calitaţi trebuie îndeplinite cumulativ, lipsa uneia dintre ele ducând la inexistenţa delapidarii. Întotdeauna funcţionarul trebuie sa se afle într-un raport de munca, pe baza unui contract individual de munca cu o alta persoana juridica, alta decât cele aratate în art. 145 C. pen. Prin calitatea de gestionar se înţelege acea persoana care are ca atribuţii principale primirea, pastrarea şi eliberarea de bunuri aflate în administrarea, folosirea sau deţinerea unei unitaţi publice. Aceasta infracţiune se poate savârşii şi în coautorat cu condiţia ca toţi participanţii sa alba calitatea ceruta de lege.
- subiectul pasiv - este organul, instituţia publica sau orice alta persoana juridica în cadrul carora autorul îşi exercita activitatea. Deci, la infracţiunea de delapidare, subiectul pasiv poate fi numai o persoana juridica.

3. Conţinutul constitutiv:
3A. Latura obiectiva:
- elementul material - se realizeaza prin acţiuni de sustragere definitiva sau temporara a unui bun din patrimoniul unei persoane juridice de catre un gestionar sau administrator, în urmatoarele modalitaţi: însuşire, folosire sau traficare de natura a produce o paguba.
- urmarea imediata - consta în creerea unei situaţii de fapt pagubitoare pentru subiectul pasiv, consecinţa a acţiunii sau inacţiunii faptuitorului.
- raportul de cauzalitate - trebuie sa se stabileasca în concret, ca urmarea imediata este o consecinţa a savârşirii elementutlui material.
3B. Latura subiectiva:
- forma de vinovaţie - intenţia directa sau indirecta. Mobilul faptei nu are importanţa în realizarea laturii subiective, el va ajuta însa la determinarea pericolului concret al infracţiunii şi la individualizarea raspunderii penale.

4. Forme. Modalitaţi. Sancţiuni.
FORME:
1. actele preparatorii - sunt posibile dar nu se pedepsesc;
2. tentativa - se pedepseşte cfm. art. 222 C. pen.;
3. fapt consumat - aceasta infracţiune se consuma odata cu executarea în întregime a oricareia dintre acţiunile ce formeaza elementul material al infracţiunii (însuşire, traficare, folosire) şi când s-a produs urmarea imediata, adica o paguba efectiva .
4. fapt epuizat - acesta este considerat a fi momentul în care a încetat activitatea infracţionala, deoarece delapidarea în cele mai multe cazuri are un aspect continuat.
MODALITAŢI: în cazul în care delapidarea a avut consecinţe deosebit de grave pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicearea unor drepturi.
SANCŢIUNI:
- închisoare de la 1 la 15 ani - în forma tip şi
- închisoare dela 10 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi - în forma agravata.