NEDENUNŢAREA referat

1. Conţinutul legal:
"Omisiunea de a denunţa de îndata savârşirea vreuneia dintre infracţiunile prevazute în art. 155-163 ,165. 166.1 şi 167 se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani.
Omisiunea de a denunţa, savârşita de soţ sau de o ruda apropiata, nu se pedepseşte.
Nu se pedepseşte persoana care mai înainte de a se fi început urmarirea penala pentru infracţiunea nedenunţata, încunonştinţeaza autoritaţile competente despre acea infracţiune sau care, chiar dupa ce s-a început urmarirea penala ori dupa ce vinovaţii au fost descoperiţi, a înlesnit arestarea acestora."
2. Condiţii preexistente:
2A. Obiectul infracţiunii:
- obiectul juridic generic - este identic ca la celelalte infracţiuni contra siguranţei statului;
- obiectul juridic special - îl constituie relaţiile sociale referitoare la siguranţa statului ce se realizeaza prin descoperirea şi sancţionarea prompta a tuturor faptelor ce sunt îndreptate împotriva acestei valori;
2B. Subiecţii infracţiunii:
- subiectul activ - orice persoana care răspunde penal. Participaţia este posibila în toate formele sale.


- subiectul pasiv - este statul român.

3. Conţinutul constitutiv:
3A. Latura obiectiva:
- elementul material - acesta se poate realiza numai printr-o inacţiune. Specificul acestei infracţiuni este acela ca faptuitorul a ştiut de savârşirea infracţiunilor şi nu le-a denunţat autoritaţilor, în condiţiile în care legea îl obliga sa faca acest lucru.
- urmarea imediata - o stare de pericol pentru siguranţa statului.
2B. Latura subiectiva:
- forma de vinovaţie - intenţia sau culpa.

4. Forme. Sancţiuni.
FORME:
1. actele preparatorii - nu sunt posibile, fiind o infracţiune omosivă;
2. tentativa - nu este posibila, fiind o infracţiune omosivă;
3. fapt consumat - infracţiunea se consuma în momentul în care faptuitorul a luat cunoştinţa de savârşirea unei astfel de infracţiuni şi nu o denunţa într-un anume interval de timp.

SANCŢIUNI: închisoare de la 2 la 7 ani;
CAUZE DE NEPEDEPSIRE: Când se savârşeşte de soţ sau ruda apropiata;Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani