Organizarea sistemului judiciar italianIn Italia functioneaza urmatoarele tipuri de instante:- Judecatorii de Pace

- Tribunale

- Tribunale pentru minori

- Curti cu Jurati

- Curti de Apel

- Curtea de Casatie. Judecatoria de Pace exista doar in materie civila.Este competenta de a solutiona litigiile ce au ca obiect bunuri mobile cu o valoare de pana in 2500 euro, actiunile de dauna de pana la 15.000 euro, litigiile dintre coproprietari, litigiile dintre proprietari, detentorii de bunuri.

Cauzele sunt solutionate de catre un singur judecator care este un judecator onorar, numit de Ministerul de Justitie pentru 4 ani.In litigiile a caror obiect este de pana in 1.000 euro, hotararea se poate da in echitate.. Tribunalul este instanta de drept comun in materie civila si penala.La Tribunale cauza se solutioneaza de un singur judecator.In materie civila, Tribunalul este Instanta de Apel impotriva hotararilor pronuntate de judecatorii de pace.. Tribunalele pentru minori este o instanta special creata in scopul ocrotirii drepturilor si intereselor minorilor.In materie civila solutionarea cauzelor privitoare la adoptii, incredintarea minorilor, exercitarea autoritatii parintesti, interdictii, incapacitati.

In materie penala, judeca in prima instanta infractiunile comise de minori.

Tribunalul pentru minori este compus dintr-un judecator al Curtii de

Apel, un judecator al Tribunalului si doi judecatori onorari(un barbat si

femeie).Judecatorii onorari nu sunt inamovibili, sunt experti in anumite

domenii si sunt numiti de Presedintele Republicii la propunerea

Ministrului de Justitie pe o durata de 3 ani.. Curtea cu Jurati solutioneaza cauzele penale grave: infractiunile pentru

legea prevede pedeapsa inchisorii pe viata sau pedeapsa inchisorii de pana la 24 de ani.Completul este compus dintr-un judecator al Curtii de Apel, un judecator al Tribunalului si 6 jurati.

. Curtea de Apel este instanta de control judecatoresc ordinar in materie

penala si civila.Hotararile pronuntate de Tribunale, indiferent de

materie, pot fi atacate cu apel la Curtea de Apel.Apelul este o cale

devolutiva de atac, in sensul ca instanta de apel verifica hotararea

atacata, atat cu
privire la situatia de fapt, cat si la aplicarea corecta a
legii.

Instanta de apel este constituita dintr-un complet format din 3

judecatori.Hotararile pronuntate de Tribunalele pentru minori se ataca la

sectia pentru minori a Curtii de Apel.Completul de judecatori este

format din 5 membrii: 1 judecator de la Curtea de Casatie, 2 judecatori

de la Curtea de Apel si 2 judecatori onorari.Hotararile pronuntate de

Curtea cu Jurati se ataca cu apel la Curtea cu Juri a Curtii de Apel.

Aceasta judeca in complet format din 8 membrii: 1 judecator de la

Curtea de Casatie, 1 judecator de la Curtea de Apel si 6 jurati.. Curtea de Casatie este
instanta suprema in sistemul judiciar italian.Este
competenta sa judece hotararile pronuntate de Curtea de Apel care sunt atacate cu recurs in casatie.In cazul recursului in casatie nu se solutioneaza fondul litigiului.Curtea de Casatie solutioneaza si recursul in interesul legii, promovat de procurorul general de pe langa Curtea de Casatie, in scopul aplicarii unitare a legii si a unificarii jurisprudentei.

Curtea de Casatie este alcatuita din 6 sectii penale, 3 sectii civile si 1 sectie de Dreptul Muncii si Asigurarilor sociale.

Membrii Curtii de Casatie sunt formati din consilieri iar completul este format din 5 membrii.Ø Ministerul Public exercita actiunea penala si are rolul de a veghea la respectarea legii si apararea interesului public a drepturilor cetatenilor italieni si a PJ din Italia. Procurorii sunt organizati in Parchete care functioneaza pe langa Tribunale, Tribunale pentru minori, Curti de Apel si Curtea de Casatie.In cadrul fiecarui Parchet, procurorii sunt organizati in doua sectii, unii care exercita urmarirea penala si altii care sustin actiunea penala in fata judecatorilor.

Ø C.S.M. - format din 24 de membrii alesi astfel:

· 2/3 alesi dintre magistratii de toate categoriile in urma unui scrutin general profesional

· 1/3 alesi de catre Parlament dintre profesori universitari ai Facultatilor de Drept sau dintre avocatii cu cel putin 15 ani vechime in profesieMandatul membrilor C.S.M. este de 4 ani si nu poate fi reinnoit imediat.C.S.M.

este organizat in mai multe comisii, fiecare cu o competenta speciala:

- evaluarea profesionala periodica a magistratilor

- avizarea propunerilor de modificare a legilor de organizare judecatoreasca

- tragerea la raspundere disciplinara a magistratilorØ Curtea Constitutionala este instanta de contencios administrativ compusa din 15 membrii numiti astfel: 5 de Presedintele Republicii, 5 de Parlamentul Italian reunit in sedinta comuna si 5 de instantele judecatoresti.

Sunt eligibili magistratii, profesorii universitari de Drept si avocatii cu o vechime de cel putin 20 de ani in profesie.Mandatul judecatorilor de la Curtea Constitutionala este de 9 ani si nu poate fi reinnoit.Curtea Constitutionala este competenta sa judece:

- litigiile privind constitutionalitatea legilor

- conflictele de atributiuni dintre puterea de stat, dintre statul italian si regiuni sau dintre regiuni

- acuzatiile indreptate impotriva presedintelui Republicii.Deciziile Curtii Constitutionale sunt obligatorii: atunci cand Curtea Constitutionala declara neconstitutionalitatea unei anumite legi, aceasta isi inceteaza valabilitatea in mod retroactiv chiar din a doua zi

Personalul judiciarIn Italia, magistratura este formata din judecatori si procurori.Judecatorii pot fi:

- de cariera

- onorariJudecatorii de cariera(togati) sunt inamovibil si sunt recrutati prin concursurile organizate de CSM.

Judecatorii onorari nu sunt inamovibil si sunt numiti pe o durata de 3-4 ani prin decret al Ministrului de Justitie la propunerea CSM.Grefierii si executorii judecatoresti sunt functionari publici, remunerati de catre stat, iar remunerarea se face prin intermediul unui concurs anual organizat de Ministerul Justitiei.

Avocatii erau in Italia constituiti in:

- procuratori: cei care reprezinta partea in negocierea unui contract sau indeplinirea oricarui act de procedura

- advocatii : cei care asista cu partea in fata instantie de judecataDupa 1997, conform unei noi legi de organizare a avocaturii, distinctia a disparut.

Pentru exercitarea profesiei, avocatii sustin un concurs de competenta organizat

anual de Ministerul Justitiei.

Avocatii care pledeaza in fata Curtii de Casatie formeaza un corp profesional

distinct.