RUPEREA DE SIGILII (art. 243 C. pen.)1. Conţinutul legal:
"Înlaturarea ori distrugerea unui sigiliu legal aplicat se pedepseşte cu închisoare de la o luna la 1 an sau cu amenda.
Daca fapta a fost savârşita de custode, pedeapsa este închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau amenda "
2. Condiţii preexistente:
2A. Obiectul infracţiunii:
- obiectul juridic generic - îl constituie relaţiile sociale a caror formare şi dezvoltare ţin de asigurarea prestigiului şi respectului datorat autoritaţii acestor organe sub toate formele sale de manifestare. Autoritatea publica este conferita organelor publice sau este exprimata prin însemne, simboluri, ca şi prin regimul juridic pe care îl implica.
- obiectul juridic special - este reprezentat de relaţiile sociale privitoare la existenţa şi integritatea sigiliilor legel aplicate în numele autoritaţii publice şi a altor organe. Aplicarea sigiliului este o măsura prin care se asigura identificarea şi conservarea sau indisponibilizarea anumitor bunuri, existând obligaţia de a respecta masura luata.
- obiectul material - îl formeaza însuşi sigiliul aplicat, adica materialul pe care este imprimata amprenta sigiliului şi asupra caruia acţioneaza faptuitorul.
2B. Subiecţii infracţiunii:
- subiectul activ - în varianta simpla este necalificat, putând fi orice persoana care raspunde penal. Participaţia este posibila în toate formele sale. Când fapta este savârşita de un custode, fapta este mai grava. Custodele este persoana careia i s-a încredinţat paza şi conservarea temporara a bunurilor indisponibilizate prin sechestru.
- subiectul pasiv - este un organ sau instituţie de stat care a dispus aplicarea sigiliului.

3. Conţinutul constitutiv:
3A. Latura obiectiva:
- elementul material - se realizeaza prin orice acţiune prin care se poate realiza alternativ înlaturarea sau distrugerea unui sigiliu aplicat. Trebuie ca acest sigiliu sa fi fost legal aplicat.
- urmarea imediata - consta în însaşi savârşirea faptei, producând o stare de pericol pentru autoritatea organului de stat carea aplicat sigiliul.
3B. Latura subiectiva:
- forma de vinovaţie - intenţie directa sau indirecta.

4. Forme. Modalitaţi. Sancţiuni.
FORME:
1. actele preparatorii - deşi posibile, nu se pedepsesc;
2. tentativa - nu se pedepseşte;
3. fapt consumat - aceasta infracţiune se consuma în momentul în care are loc înlaturarea sau distrugera sigiliului. Fapta poate îmbraca şi o forma continuata.
MODALITAŢI: Pedeapsa este mai aspra când fapta a fost savârşita de custode - închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau amenda.
SANCŢIUNI:
- închisoare de la o luna la 1 an sau cu amenda - în forma tip şi
- închisoare de la 3 luni la 2 ani sau amenda - în forma agravata.