SUSTRAGEREA SAU DISTRUGEREA DE ÎNSCRISURI referat1. Conţinutul legal:
"Sustragerea ori distrugerea unui dosar, registru, document sau alt înscris care se afla în pastrarea ori în deţinerea unui organ sau a unei instituţii de stat ori a unei unitaţi din cele la care se refera art.145 se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 5 ani.
Distrugerea din culpa a vreunuia din înscrisurile prevazute în alin. precedent, care prezinta valoare artistica, ştiinţifica, istorica, arhivistica sau o alta asemenea valoare, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.
Daca faptele prevazute în alin. 1 şi 2 sunt savârşite de un funcţionar public în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, maximul pedepselor prevazute în aceste alineate se majoreaza cu un an.
Tentativa infracţiunii prevazute în alin. 1 se pedepseşte".
2. Condiţii preexistente:
2A. Obiectul infracţiunii:
- obiectul juridic generic - îl constituie relaţiile sociale a caror formare şi dezvoltare ţin de asigurarea prestigiului şi respectului datorat autoritaţii acestor organe sub toate formele sale de manifestare. Autoritatea publica este conferita organelor publice sau este exprimata prin însemne, simboluri, ca şi prin regimul juridic pe care îl implica.
- obiectul juridic special - este reprezentat de relaţiile sociale privitoare la securitatea înscrisurilor sau documentelor aflate în deţinerea unui organ sau instituţie de stat ori a unei alte unitaţi din cale prezaxute în art. 145 C.pen. şi asigurarea prin aceasta a autoritaţii acestora.
- obiectul material - îl formeaza dosarul, înscrisul, registrul, documenrul aflat în pastrarea ori deţinerea unei organizaţii prevazute în art. 145 C.pen. Nu intra în categoria acestor înscrisuri cele care cuprind o valoare materiala certa, sustragerea ori distrugerea lor constând infracţiuni contra patrimoniului şi nici cale emise de un organ de urmarire penala, de o instanţa de judecata sau de un alt organ de jurisdicţie, sustragerea ori distrugerea lor constând în infracţiunea de reţinere sau distrugere de înscrisuri prevazuta în art. 257 C.pen.
2B. Subiecţii infracţiunii:
- subiectul activ - este necalificat, putând fi orice persoana care raspunde penal. Participaţia este posibila în toate formele sale. Când fapta este savârşita de un funcţionar sau alt salariat în exercitarea atribuţiilor de serviciu, fapta este mai grava
- subiectul pasiv - este organ sau instituţie de stat care desfaşoara o activitate utila din punct de vedere social şi care funcţioneaza potrivit legii.

3. Conţinutul constitutiv:
3A. Latura obiectiva:
- elementul material - se realizeaza prin acţiunea de sustragere ori distrugere a obiectului material. Prin aceasta infracţiune legiuitorul a incriminat faptele de distrugere a acelor înscrisuri ce sunt purtatoare ale autoritaţii orgenizaţiilor publice.
- urmarea imediata - consta în însaşi savârşirea faptei, producând o stare de pericol pentru autoritatea organului de stat şi lezarea materiala a pbiectului însuşi.
3B. Latura subiectiva:
- forma de vinovaţie - intenţie directa sau indirecta. Legea pedepseşte şi distrugerea din culpa numai atunci când înscrisul prezinta o valoare artistica, ştiinţifica, istorica, arhivistica sau o alta valoare sociala.

4. Forme. Modalitaţi. Sancţiuni.
FORME:
1. actele preparatorii - deşi posibile, nu se pedepsesc;
2. tentativa - se pedepseşte numai în cazul alin. 1;
3. fapt consumat - aceasta infracţiune se consuma în momentul în care are loc executarea faptei şi s-a produs urmarea sau rezultatul vatamator.
MODALITAŢI:Pedeapsa este mai blânda când:
a. distrugerea s-a savârşit din culpa asupra vreunuia din înscrisurile prevazute în alin. precedent, care prezinta valoare artistica, ştiinţifica, istorica, arhivistica sau o alta asemenea valoare, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.
Pedeapsa este mai aspra când:
a. faptele prevazute în alin. 1 şi 2 sunt savârşite de un funcţionar public în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, maximul pedepselor prevazute în aceste alineate se majoreaza cu un an.
SANCŢIUNI:
- închisoare de la 3 luni la 5 ani - în forma tip şi.
- închisoare de la 3 luni la 2 ani sau amenda - în forma atenuata.
- închisoare de la 3 luni la 6 ani sau amenda sau de la 3 luni la 3 ani - în forma agravata.