TĂINUIREA (art. 221 C. pen.)1. Conţinutul legal:
"Primirea, dobândirea sau transformarea unui bun ori înlesnirea valorificarii acestuia, cunoscând ca bunul provine din savârşirea unei fapte prevazute de legea penala daca prin aceasta s-a urmarit obţinerea, pentru sine ori pentru altul, a unui folos material, se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 7 ani, fara ca sancţiunea aplicata sa poata depaşi pedeapsa prevazuta de lege pentru infracţiunea din care provine bunul tainuit.
Tainuirea savârşita de soţ sau de o ruda apropiata nu se pedepseşte."
2. Condiţii preexistente:
2A. Obiectul infracţiunii:
- obiectul juridic generic - îl constituie relaţiile sociale a caror formare, desfaşorare şi dezvoltare sunt asigurate prin apararea patrimoniului. Patrimoniul este format din totalitatea bunurilor corporale şi incorporale, consumabile ori fungibile, mobile sau imobile, principale ori accesorii care au o valoare economica.
- obiectul juridic special - este reprezentat de relaţiile sociale de ordin patrimonial referitoare la apararea patrimoniului persoanelor împotriva faptei de tainuire. Aceasta are şi un obiect juridic secundar format din relaţiile sociale privind înfaptuirea justiţiei.
- obiectul material - este bunul care provine din savârşirea unei infracţiuni şi asupra caruia are loc acţiunea specifica tainuirii (lucruri, animale, vehicule, acte).
2B. Subiecţii infracţiunii:
- subiectul activ - este necalificat, putând fi orice persoana care raspunde penal. Subiectul activ poate fi chiar şi proprietarul bunului, daca în momentul savârşirii fapteibunul se afla în posesia legala a altei persoane. Participaţia penala este posibila în toate formele sale. Tainuitorul nu participa efectiv la savârşirea faptei de sustragere a bunurilor pe care acesta le primeşte sau valorifica, situaţie în care se deosebeşte de complice.
- subiectul pasiv - este orice persoana fizica sau juridica privata ori publica proprietara sau deţinatoare a imobilului. Poate exista şi o pluralitate de subiecţi pasivi.

3. Conţinutul constitutiv:
3A. Latura obiectiva:
- elementul material - se realizeaza printr-o acţiune alternativa de: primire, dobândire, transformare ori de înlesnire a valorificarii bunului. Pentru existenţa infracţiunii este necesar ca acţiunea incriminata sa poarte întotdeauna asupra unui bun provenit din savârşirea unei infracţiuni.
- urmarea imediata - consta în schimbarea situaţiei de fapt pentru a bunului prin trecerea lui într-o alta sfera patrimoniala.
- raportul de cauzalitate - trebuie sa se stabileasca în concret, ca urmarea imediata este o consecinţa a savârşirii elementutlui material.
3B. Latura subiectiva:
- forma de vinovaţie - intenţie directa calificata prin scop, şi anume, obţinerea unui folos material pentru sine sau pentru altul. Daca nu se urmareşte obţinerea acestui folos material, fapta va fi încadrata în art. 264 C. pen. -favorizarea infractorului. Totodata faptuitorul trebuie sa ştie ca bunul provine din savârşirea unei fapte prevazute de legea penala. În cazul în care subiectul nu cunoaşte sursa reala de provenienţa a bunului, vor opera prevederile art. 51 C. pen. -eroarea de fapt.

4. Forme. Sancţiuni.
FORME:
1. actele preparatorii - deşi posibile, nu se pedepsesc;
2. tentativa - nu se pedepseşte;
3. fapt consumat - aceasta infracţiune se consuma în momentul în care se executa în întregime cu intenţie vreuna din acţiunile ce formeaza elementul material. Tainuirea se poate savârşi şi în forma continuata în situaţia în care bunurile dobândite provin din infracţiuni diferite.
4. fapt epuizat - se realizeaza în momentul când înceteaza activitatea infracţionala.
SANCŢIUNI:
- închisoare de la 3 luni la 7 ani fara ca sancţiunea aplicata sa poata depaşi pedeapsa prevazuta de lege pentru infracţiunea din care provine bunul tainuit. Tainuirea savârşita de soţ sau de o ruda apropiata nu se pedepseşte. Aceasta exonerare de raspundere se bazeaza pe legatura de afectivitate ce se realizeaza în mod natural între rude apropiate sau soţi. În cazul infracţiunilor contra pacii şi omenirii şi în cazul infracţiunilor contra siguranţei statului, tainuirea savârşita de catre aceste persoane se pedepseşte.