VIOLAREA DE DOMICILIU (art. 192 C. pen.) referat

1. Conţinutul legal:
"Patrunderea fara drept, în orice mod, într-o locuinţa, încapere, dependinţa sau loc împrejmuit ţinând de acestea, fara consimţamântul persoanei care le foloseşte, sau refuzul de a le parasi la cererea acesteia, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 4 ani.
În cazul în care fapa se savârşeşte de o persoana înarmata, de 2 sau mai multe persoane împreuna, în timpul nopţii sau prin folosire de calitaţi mincinoase, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani.
Pentru fapta prevazuta în alin. 1 acţiunea penala se pune în mişcare la plângerea prealabila a persoanei vatamate. Împacarea parţilor înlatura raspunderea penala. "
2. Condiţii preexistente:
2A. Obiectul infracţiunii:
- obiectul juridic generic - este identic ca la celelalte infracţiuni contra persoanei ;
- obiectul juridic special - este format din totalitatea relaţiilor sociale care ocrotesc libertatea oricarei persoane sub aspectul vieţii domestice. Cfm. art. 27 din Constituţie domiciliul şi reşedinţa persoanei sunt inviolabile.
- obiectul material - este reprezentat de încaperea, dependinţa sau locul împrejmuit ţinând de acestea.
2B. Subiecţii infracţiunii:
- subiectul activ - orice persoana care răspunde penal. Participaţia este posibila în toate formele sale. Poate savârşi aceasta infracţiune şi proprietarul care patrunde în locuinţa fara consimţamântul chiriaşului.


- subiectul pasiv - este cel care foloseşte locuinţa, încaperea, dependinţa în mod legal.

3. Conţinutul constitutiv:
3A. Latura obiectiva:
- elementul material - consta într-o acţiune sau inacţiune -patrunderea fara drept sau refuzul de a parasi încaperea. Nu va intra sub incidenţa legii penale situaţia în care se patrunde într-o încapere cu forţa, dar cu mandat sau în orice alt mod legal.
- urmarea imediata - consta în încalcarea libertaţii persoanei prin vreuna din modalitaţile de mai sus.
3B. Latura subiectiva:
- forma de vinovaţie - intenţia directa sau indirecta.

4. Forme. Modalitaţi. Sancţiuni.
FORME:
1. actele preparatorii - sunt posibile dar nu se pedepsesc;
2. tentativa - nu se pedepseşte;
3. fapt consumat - fapta se consuma atunci când se produce rezultatul periculos cerut de norma de incriminare şi anume patrunderea fara drept într-o încapere fara consimţamântul victimei.
MODALITAŢI: Fapta este susceptibila de modalitaţile normative agravate:
a. când fapta se savârşeşte de o persoana înarmata;
b. de 2 sau mai multe persoane împreuna;
c. în timpul nopţii sau;
d. prin folosire de calitaţi mincinoase.
SANCŢIUNI:
- închisoare de la 6 luni la 4 ani - în forma tip şi
- închisoare de 3 la 10 ani - în forma agravata.Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani