VIOLAREA SECRETULUI CORESPONDENŢEI (art. 195 C. pen.) referat

1. Conţinutul legal:
"Deschiderea unei corespondenţe adresate altuia ori interceptarea unei convorbiri sau comunicari efectuate prin telefon, telegraf sau prin alte mijloace de transmitere la distanţa, fara drept, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.
Cu aceeaşi pedeapsa se sancţioneaza sustragerea, distrugerea sau reţinerea unei corespondenţe, precun şi divulgarea conţinutului unei corespondenţe, chiar atunci când a fost trimisâ deschisa sai a fost deschisa din greşeala ori divulgarea conţinutului unei convorbiri sau comunucari interceptate, chiar în cazul în care faptuitorul a luat cunoştinta de acesta din greşeala sau din întâmplare.
Acţiunea penala se pune în mişcare la plângerea prealabila a persoanei vatamate. Împacarea parţilor înlatura raspundarea penala."
2. Condiţii preexistente:
2A. Obiectul infracţiunii:
- obiectul juridic generic - este identic ca la celelalte infracţiuni contra persoanei;
- obiectul juridic special - este format din totalitatea relaţiilor sociale care ocrotesc libertatea persoanei de a comunica prin intermediul corespondenţei cu alte persoane.
- obiectul material - îl reprezinta corespondenţa violata prin actul de deschidere, sustragere, distrugere sau reţinere.
2B. Subiecţii infracţiunii:


- subiectul activ - orice persoana care răspunde penal. Când fapta este savârşita de un funcţionar, vom fi în prezanţa unui concurs ideal de infracţiuni între violarea secretului corespondemţei şi abuz în serviciu contra intereselor personale. Participaţia este posibila în toate formele sale.
- subiectul pasiv - orice persoana.

3. Conţinutul constitutiv:
3A. Latura obiectiva:
- elementul material - consta într-o acţiune de deschidere fara drept a unei corespondenţe adresate altuia, interceptarea unei convorbiri, sustragerea sau distregerea ori divulgarea unor convorbiri sau comunicari interceptate.
- urmarea imediata - consta în încalcarea libertaţii de comunicare a persoanei cu alţi oameni.
3B. Latura subiectiva:
- forma de vinovaţie - intenţia directa sau indirecta. Savârşirea din culpa a acestei fapte nu intra sub incidenţa legii penale.

4. Forme. Sancţiuni.
FORME:
1. actele preparatorii - sunt posibile dar nu se pedepsesc;
2. tentativa - nu se pedepseşte;
3. fapt consumat - fapta se consuma atunci când se produce rezultatul periculos cerut de norma de incriminare şi anume interceptarea în orice mod a corespondenţei adresate altei persoane.
SANCŢIUNI: închisoare de la 6 luni la 3 ani.Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani