Operatiuni ale institutiilor de credit - creditele acordate persoanelor fizice


Alaturi de companii (regii autonome, societati nationale, societati comerciale etc.), persoanele individuale reprezinta al doilea mare segment de clienti vizat de banci in operatiunile lor de plasare a fondurilor atrase in cadrul activitatii generale de intermediere.

Generic, activitatea bancara cu persoanele fizice mai este cunoscuta si sub denumirea de retail banking, iar cea privind companiile ca activitate de corporate banking.

In Romania majoritatea societatilor bancare includ activitatea cu intreprinderile mici si mijlocii in cadrul activitatii de corporate banking, iar altele o monitorizeaza ca atare, in acest din urma caz piata clientelei fiind reglementata in trei categorii:


- corporate banking;
- intreprinderile mici si mijlocii;
- retail banking.

De mentionat ca, in practica unor banci din tarile vest Europene, intreprinderile mici si mijlocii sunt incluse in segmentul retail banking.

Conditiile si categoriile de credite de care pot beneficia persoanele fizice
Pot beneficia de credite persoanele fizice romane sau straine rezidente sau nerezidente in Romania, in varsta de cel putin 18 ani.
Persoanele fizice nerezidente (cetateni straini care lucreaza in cadrul ambasadelor si misiunilor consulare din Romania, in cadrul unor organizatii internationale sau reprezentante ale acestora in tara noastra, cetatenii straini si persoane fara cetatenie - apatrizi - cu domiciliul in strainatate, cetateni romani cu domiciliul in strainatate) pot beneficia de credite cu respectarea dispozitiilor Regulamentului valutar.
Principalele conditii ce se cer a fi indeplinite de persoanele fizice (populatie) in vederea contractarii de credite sunt:
a. sa fie angajat cu contract de munca pe o perioada nedeterminata si sa realizeze venituri certe, cu caracter de permanenta care sa asigure plata lunara a ratelor de credite si a dobanzilor aferente.
De asemenea, solicitantul poate fi si:
• pensionar;
• salariat cu contract de munca pe perioada determinata, cu conditia rambursarii creditului si achitarii dobanzii pe perioada valabilitatii contractului de munca;
• persoana fizica care realizeaza venituri, conform declaratiei de venituri,confirmate de administratia financiara.
• solicitantii creditelor in valuta trebuie sa realizeze venituri lunare certe (salariu, alte venituri, pensie etc.) din care sa poata rambursa creditul si dobanzile aferente, inclusiv marja suplimentara destinata acoperirii riscului valutar.
b. sa deschida la banca un cont curent in care vor depune initial avansul minim solicitat ca sursa proprie, daca este cazul, iar ulterior ratele lunare totale de rambursat;
c. sa garanteze rambursarea creditelor solicitate si a dobanzilor aferente cu veniturile ce le realizeaza si, dupa caz, cu garantii reale si personale;
d. sa accepte ca platile din contul de credit sa fie efectuate prin virament, eliberarea sumelor in numerar din credite fiind de regula interzisa; O exceptie o constituie creditele de trezorerie pana la nivelul a maxim 6 salarii / pensii nete lunare care pot fi puse la dispozitie si in numerar.
e. sa nu inregistreze debite sau alte obligatii neachitate la scadenta catre banca si terti;
f. sa participe la realizarea afacerii (proiectului) cu surse proprii al caror cuantum minim este stabilit de banca pentru fiecare categorie de credite. Dovada constituirii resurselor proprii poate fi facuta de solicitant fie prin extrasul de cont, fie prin achitarea partiala in avans a facturii proforma (chitanta emisa, dupa caz, de furnizor, de antreprenorul de constructii, de unitati de desfacere cu amanuntul sau chitanta autentificata la notariat, in cazul achizitiei de la o persoana fizica etc.).
Creditele se pot clasifica dupa mai multe criterii, astfel:- in functie de perioada de acordare:
• credite pe termen scurt – cu perioada maxima de rambursare de 1 an (perioada uzuala in cazul creditelor pentru nevoi personale, desi tot mai multe banci ofera astfel de imprumuturi chiar pe termen lung);
• credite pe termen mediu – cu perioada de rambursare cuprinsa intre 1 si 5 ani (ex. credite pentru cumpararea de autoturisme, electrocasnice);
• credite pe termen lung – cu perioada de rambursare mai mare de 5 ani (ex. Credite ipotecare).

- in functie de dobanda:
 credite cu dobanda fixa;
 credite cu dobanda variabila;
 credite mixte (combinatie intre dobanda fixa si cea variabila – ex. credit ipotecar cu dobanda fixa in primii trei ani, dupa care dobanda este variabila).

- in functie de moneda:
 credite in lei;
 credite in valuta.

- in functie de garantii:
 credite cu garantii reale (mobiliare sau imobiliare);
 credite cu garantii personale (fidejusiune, asigurare impotriva riscului de neplata;
 credite negarantate.

- in functie de destinatie:
Potrivit Regulamentului BNR nr. 3/2007 privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice, modificat prin Regulamentul nr. 11/2008, imprumuturile acordate acestei categorii de clienti sunt incadrate de banci in doua mari grupe:
 credite de consum;
 credite pentru investitii imobiliare.

Creditul de consum reprezinta, in conformitate cu prevederile normelor amintite, orice credit contractat de o persoana fizica, in vederea satisfacerii nevoilor personale ale solicitantului si/sau familiei acestuia ori pentru achizitionarea de bunuri altele decat cele imobiliare.

Creditul imobiliar reprezinta orice credit contractat de o persoana fizica, inclusiv credit ipotecar, avand ca destinatie dobandirea sau mentinerea drepturilor de proprietate asupra unui teren si/sau unei constructii, realizate sau care urmeaza sa se realizeze, precum si creditul acordat in scopul reabilitarii, modernizarii, consolidarii sau extinderii unei constructii sau pentru viabilizarea unui teren.

- in functie de obiectul creditului, ofertele institutiilor de credit cuprind mai multe categorii, respectiv o detaliere a creditelor de consum si a celor imobiliare dupa scopul finantarii, dupa cum urmeaza:
 Credite ipotecare/imobiliare
Aceste credite au ca destinatie, asa cum am mai mentionat, cumpararea, construirea, consolidarea, extinderea, modernizarea, reamenajarea de locuinte sau case de vacanta, cumpararea de terenuri aflate in intravilan, realizarea unor lucrari necesare asigurarii cu utilitati a locuintelor si terenurilor intravilane (electricitate, apa, canalizare, gaze etc.), finalizarea unor constructii aflate intr-un anumit stadiu de executie.

Utilizarea creditului se realizeaza prin virament in contul vanzatorului. In cazul constructiilor, se solicita un deviz estimativ pe baza caruia se dimensioneaza volumul creditului. In cazul in care valoarea devizului este depasita pe parcursul executarii lucrarilor, creditul poate fi, de regula, suplimentat intr-o anumita limita (daca se respecta cerinta privind gradul maxim de indatorare).In cazul reamenajarilor, bancile solicita documente justificative (ex. facturi) pentru o parte din credit, diferenta fiind utilizata doar pe baza declaratiei pe proprie raspundere a imprumutatului.

Ofertele de astfel de finantari sunt foarte variate, fiecare banca incercand sa atraga noi clienti prin diverse facilitati. Acordarea creditului este conditionata de plata unui avans din valoarea investitiei, in general de 25%, reprezentand contributia clientului din surse proprii.

Creditul se acorda pe o perioada de maxim 20-25 ani, urmarindu-se ca durata de creditare sa nu depaseasca varsta de pensionare a imprumutatului. In cazul creditului pentru reamenajari, perioada uzuala de creditare nu depaseste 10 ani. Uneori poate fi acordata o perioada de gratie (12 luni), in special in cazul constructiilor, perioada in care imprumutatul achita doar dobanda si comisioanele aferente creditului.

Garantarea creditelor se face, de regula, prin ipoteca de rang I asupra terenului sau imobilului. Bancile solicita, de asemenea, incheierea unei polite de asigurare a imobilului si a unei asigurari de viata cu societati de asigurare agreate si cesionarea acestor polite in favoarea bancii. Uneori se solicita si cesionarea veniturilor lunare ale imprumutatului sau giranti.

 Credite pentru cumpararea de bunuri de folosinta indelungata
Creditul este destinat cumpararii de produse electrocasnice, tehnica de calcul si birotica, mobila, centrale termice de apartament etc. Pentru creditele de valori mai mici, bancile nu solicita giranti sau garantii materiale, protejandu-se, de regula, prin polite de asigurare a riscului de neplata. Perioada de acordare a creditului nu depaseste, in general, 5 ani.

 Credite pentru cumpararea de autoturisme (credite auto)
De regula, creditul este garantat prin gaj asupra autoturismului, constituit pe baza facturii pro-forma. Acordarea creditului se realizeaza prin virament in contul vanzatorului, imprumutatul avand obligatia de a prezenta ulterior factura fiscala care sa ateste respectarea destinatiei creditului. Clientul are obligatia de a incheia o polita de asigurare tip CASCO pentru toata perioada de creditare, cu o societate de asigurari agreata de banca, polita cesionata in favoarea bancii. Unele institutii de credit solicita imprumutatului cartea de identitate a autoturismului si un set de chei, pe care le pastreaza pe toata durata creditului.

 Credite pentru nevoi personale
Se acorda pentru cheltuieli nenominalizate, nefiind necesara precizarea destinatiei creditului.

 Credite pentru studii
Creditele sunt destinate achitarii taxelor scolare pentru anumite forme de invatamant sau specializare, atat pentru beneficiarul creditului, cat si pentru un membru al familiei acestuia, in general sot, sotie, copii, rude si afini de gradul I. Credite pentru plata unor tratamente medicale
Asa cum reiese si din denumire, creditul este acordat pentru acoperirea cheltuielilor legate de anumite tratamente medicale (ex. lucrari stomatologice), uneori existand chiar conventii incheiate intre banci si cabinete medicale in acest scop.

 Credite pentru vacante si calatorii
Se acorda pe baza documentelor de transport, cazare, masa - a facturii reprezentand contravaloarea serviciilor de turism. Creditul se acorda prin virament in contul agentiei de turism, o parte din acesta putand fi eliberat si in numerar sau pe card (partea destinata cheltuielilor curente in timpul calatoriei).

 Credite pentru cumpararea de actiuni
Sunt credite destinate cumpararii de actiuni cotate la bursa sau subscrierii unor noi actiuni in cazul majorarilor de capital.

 Overdraft
Este un credit asociat, de regula, cardului de debit (dar poate fi acordat si prin contul curent), prin care clientul poate efectua plati peste disponibilul existent in cont, in cadrul unui plafon (limita de creditare). Cel mai frecvent este intalnit in cazul cardului de plata a salariului, cand nivelul maxim al creditului este stabilit in functie de acesta (l-3 salarii lunare). Limita de descoperit de cont poate creste pe masura dezvoltarii relatiei cu banca, atunci cand se constata un istoric foarte bun al platilor. Contractul de descoperit de cont se reinnoieste anual. Utilizarea creditului se realizeaza atat sub forma platilor pentru bunuri si servicii, cat si sub forma ridicarilor de numerar. Drept garantie, bancile solicita cesionarea unor drepturi (ex. salariale), giranti. Dobanda se calculeaza la sold. Unele banci nu percep dobanzi, daca rambursarea se realizeaza in aceeasi luna in care creditul a fost utilizat.

 Credite de refinantare
In ultima perioada, cunoaste o dezvoltare semnificativa si creditul de refinantare prin care un client poate obtine un imprumut de la o banca in vederea rambursarii anticipate a unui alt credit (sau a mai multor credite) obtinut(e) de la o alta banca (alte banci). Are drept scop reducerea cheltuielilor cu dobanda ale debitorului sau obtinerea unei perioade de creditare mai favorabile.

Referitor la creditele de care pot beneficia persoanele fizice incadrate, asa cum am vazut, in categoria PFA – persoane fizice autorizate, acestea pot fi:
 Credite de investitii destinate cumpararii, amenajarii sau modernizarii spatiilor reprezentand ateliere, cabinete, birouri, cumpararii de echipamente de lucru (ex. Tehnica medicala, tehnica de calcul), cumpararii de autovehicule, licente, pachete software etc.
 Credite pentru activitatea curenta destinate cumpararii de materii prime, materiale, platii unor servicii necesare desfasurarii activitatii.
Copyright © Contact | Trimite referat