Categoriile de credite si principalele lor caracteristici - factoringul
Potrivit legii romanesti (Legea nr.469 din 09 iulie 2002 privind unele masuri pentru intarirea disciplinei contractuale), factoringul este un contract incheiat intre o parte denumita "aderent", furnizoare de marfuri sau prestatoare de servicii si o societate bancara sau institutie financiara specializata, denumita "factor", prin care aceasta din urma asigura finantarea, urmarirea creantelor si protectia riscurilor de credit, iar aderentul cedeaza factorului, cu titlu de vanzare sau de gaj, creantele nascute din vanzarea de bunuri sau prestarea de servicii pentru terti.In practica internationala, (Conventia de la Ottawa / mai 1988 International Institute for Unification of Private Law in Rome) factoring-ul este definit ca fiind o relatie contractuala intre un vanzator si un factor prin care:
a) vanzatorul cesioneaza factorului toate creantele rezultate din contracte de vanzare/prestari servicii pe care acesta le are cu diversi parteneri (altele decat cele pentru consum personal) si notifica debitorii privind aceasta cesiune;
b) factorul va presta cel putin doua dintre urmatoarele servicii:
*finantare pe baza facturilor (in general 80% din valoare);
*administrarea creantelor;
*colectare a creantelor la scadenta;
*protectie impotriva riscului de neplata.
*serviciul de finantare presupune finantare imediata in proportie de maxim 80% din contravaloarea fiecarei facturi pentru livrari de marfuri/servicii prestate, din care se scad comisioanele factorului, restul (20%) se elibereaza in momentul incasarii.
*serviciul de administrare a creantelor presupune evidentierea in contabilitate si gestionarea creantelor preluate in regim de factoring; reflectarea separata a facturilor finantate, a facturilor care indeplinesc plafonul de acoperire a riscului de neplata, raportarea facturilor aflate in sold la sfarsitul fiecarei luni.
*serviciul de colectare se refera la urmarirea incasarii la scadente a facturilor si atentionarea, chiar somarea acelor debitori care nu respecta scadentele.
*serviciul de acoperire a riscului de neplata al debitorilor presupune ca, in cazul in care apare riscul, factorul sa acopere contravaloarea creantelor neincasate (20%) in general in termen de 120 de zile de la scadenta creantei.

Factoring-ul se adreseaza in special companiilor interesate in cresterea productiei si a cifrei de afaceri, care apeleaza pentru urmarirea incasarii creantelor, colectarii acestora si protectia impotriva riscului de neplata la institutii specializate (factor). Ca urmare, in timp ce creditul poate oferi numai finantare, factoring-ul presupune un ansamblu de servicii (finantare, urmarire, colectare, protectie impotriva riscului).

In cazul creditelor, accentul analizei se pune pe bonitatea solicitantului (imprumutatului), in timp ce factoring-ul presupune, in primul rand, analiza bonitatii partenerilor solicitantului (aderent).

Selectia clientilor presupune analiza afacerii, intelegerea in profunzime a tuturor aspectelor pe care le presupune aceasta, in vederea luarii deciziei privind posibilitatea sau nu de derulare de operatiuni de factoring.

Elementele care trebuie avute in vedere pentru selectia clientilor sunt urmatoarele:
Principalele activitati care nu se preteaza activitatii de factoring, sunt:
*constructii;
*reparatii de nave;
*productia de ustensile si accesorii de pescuit;
*productia de bijuterii, blanuri si alte obiecte de lux;
*productia de cosmetice;
*sfera serviciilor (cu exceptia serviciilor de transport international de marfuri si a acelor servicii care permit confirmarea scrisa de catre beneficiar ca serviciul a fost prestat si corespunde cerintelor acestuia, precum si ca va fi onorat la plata la scadenta, in totalitate).

Cedarea creantelor se realizeaza prin intermediul unei subrogari conventionale, prin simpla transmitere a facturilor, fara nici o alta formalitate, factorul devenind proprietarul creantelor.

In calitate de proprietar al creantelor, factorul nu dispune, de regula, de dreptul de recurs impotriva aderentului. Renuntarea la dreptul de recurs este conditionata de:
*existenta certa a creantei comerciale;
*materializarea creantelor in prestatii efective de lucrari si servicii sau in vanzari ferme de marfuri;
*lipsa oricaror legaturi financiare intre debitori si aderent; inexistenta unor evenimente susceptibile de a compromite, intarzia, subevalua platile; inexistenta unor litigii, dispute intre cele doua parti; furnizarea de catre aderent a oricaror informatii referitoare la aspecte care ar putea periclita buna desfasurare a operatiunilor de factoring, imediat ce acesta a intrat in posesia unor astfel de informatii.

Factorul isi pastreaza posibilitatea ca, pe baza unei simple notificari scrise, sa-si retraga acordul sau sa modifice conditiile pentru anumiti debitori special identificati fara ca acest gen de decizii sa afecteze creantele deja acceptate. In cazuri motivate, factorul poate sa nu accepte o anumita creanta asupra unui debitor acceptat.

Factorul nu garanteaza buna executie a contractului economic, care ramane in sarcina exclusiva a aderentului.

Aderentul trebuie sa furnizeze factorului toate informatiile necesare privind situatia sa financiara si mersul afacerilor, procedurile de facturare si evidenta contabila, pana la lichidarea completa a operatiunilor rezultate din derularea acordului-cadru de factoring.

Plata creantelor acceptate se realizeaza prin creditarea contului "Conturi de factoring" cu sumele finantate si cele ramase de finantat la incasare sau o data ulterioara si prin debitarea contului de factoring cu valoarea nominala a creantelor acceptate de banca. Acest tip de credit se acorda prin contul sintetic de grad II "P 2521 - Conturi de factoring".

Plata creantelor se efectueaza de catre banca factor, de regula, in moneda in care se incheie contractul economic. In situatia in care aderentul solicita plata in alta moneda decat cea prevazuta in contractul economic, acesta isi asuma riscurile si costurile schimbului valutar.

Banca organizeaza evidenta creantelor rezultate din operatiuni de factoring pe debitori, contracte si scadente.

Agio va include comisionul de factoring, comisionul de finantare si alte comisioane si speze percepute de banci/societati de factoring internationale.

Factorul informeaza pe aderent, despre fiecare caz de refuz de plata al unui debitor motivat de neconformitatea produsului vandut sau a serviciului prestat cu clauzele contractului comercial, cu exceptia situatiilor in care refuzul de plata este motivat de orice problema de solvabilitate.

Operatiunile de factoring se garanteaza prin insasi creantele (facturile respective), care prin operatiunea de factoring trece in proprietatea bancii care le-a preluat.

Toate obligatiile factorului si aderentului sunt prevazute in conditiile generale – anexa la acordul-cadru de factoring si sunt completate conditiile specifice, in functie de particularitatile fiecarei relatii in parte.

In eventualitatea ca la scadenta factorul nu incaseaza integral / partial una sau mai multe facturi care au facut obiectul operatiunii de factoring, va proceda astfel:
a) in cazul factoring-ului fara recurs, banca va plati aderentului diferenta de 20% din contravaloarea facturii, in termen de 120 de zile de la data scadentei acesteia, timp in care banca va depune toate diligentele pentru recuperarea sumelor neincasate de la debitor sau eventuale societatile de asigurare – reasigurare la care banca a asigurat riscul de neincasare a facturilor;
b) in cazul factoringului cu recurs, dupa expirarea termenului de 30 de zile de la scadenta facturii, banca va recupera de la aderent sumele neincasate prin exercitarea dreptului de recurs, prin debitarea contului curent al acestuia, sau valorificarea garantiei.

In cazul factoring-ului de export, pentru a fi acceptate, facturile externe trebuie sa indeplineasca una din urmatoarele conditii:
*contractul comercial de export sau alt document cu efecte juridice similare, sa aiba prevazuta o modalitate de plata asiguratorie (acreditiv si scrisoare de garantie bancara);
*riscul de neplata al debitorilor externi sa fie acoperit de o societate internationala de factoring, agreata de banca;
*sa existe asigurarea Eximbank impotriva riscului de tara (cu exceptia tarilor din categoria A, nominalizate de Banca Nationala a Romaniei prin Norma nr. 12/2003 privind supravegherea solvabilitatii si expunerilor mari ale institutiilor de credit, cu modificarile ulterioare) si impotriva riscului de neplata al debitorilor externi, la orice alta societate de asigurare – reasigurare agreata de banca.