Creditele ipotecare
Creditele ipotecare se pot acorda persoanelor juridice romane, care au ca obiect de activitate construirea, reabilitarea, consolidarea sau extinderea imobilelor cu destinatie locativa, industriala sau comerciala, precum si persoanelor juridice romane care doresc sa construiasca locuinte de serviciu sau de interventie pentru salariatii lor, cat si persoanelor fizice care doresc sa-si dobandeasca o locuinta.

Creditele ipotecare se acorda cu respectarea Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare, cu modificarile ulterioare.Creditele ipotecare se acorda pe termen de minim 5 ani, prin contul separat de imprumut " A 20611 – Credite ipotecare ".

Pentru obtinerea de credite ipotecare, solicitantii trebuie sa prezinte bancii urmatoarele documente:
*extras din actele constitutive privind obiectul de activitate si extras din hotararile organelor statutare din care sa rezulte destinatia creditelor ipotecare;
*situatii privind elementele patrimoniale cu care au fost garantate imprumuturile primite de la alti creditori;
*declaratie privind litigiile cu tertii, cu precizarea motivelor si stadiului acestora;
*raport de evaluare a devizului estimativ intocmit de o antrepriza de constructii sau a imobilului ce va fi adus in garantie si care va fi intocmit de un evaluator atestat ANEVAR. In cazul construirii, reabilitarii, consolidarii sau extinderii imobilelor, solicitantii de credit ipotecar vor prezenta bancii un plan de finantare convenit de acestia cu constructorul, care sa prevada esalonarea in timp a sumelor avansate;
*contractul de credit ipotecar, precum si garantiile reale si personale subsecvente constituie titluri executorii, urmand sa fie investite cu formula executorie de catre instanta locului unde este situat imobilul.

Creditele ipotecare se garanteaza cu ipoteca legala de rangul I pe imobilul pentru care se acorda imprumutul, care trebuie sa acopere in proportie de 120% creditul ipotecar.

Ca o particularitate a creditului ipotecar, bancile pot derula astfel de credite pe baza fondurilor puse la dispozitie de Agentia Nationala pentru Locuinte (ANL) sau alte institutii financiare abilitate prin lege, inclusiv fondurile ipotecare, pe baza de conventii speciale incheiate intre finantator si derulator (banca). In aceasta situatie, banca va efectua numai operatiunile de derulare si urmarire a creditelor acordate pe baza resurselor puse la dispozitie de finantator, precum si recuperarea creantelor la scadenta.