Creditele pentru activitatea de leasing
Leasingul este forma speciala de inchiriere a bunurilor imobile sau mobile de catre societati financiare specializate, care indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru desfasurarea acestei activitati, catre agentii economici, care, in general, nu dispun de suficiente fonduri proprii sau imprumutate pentru a-si achizitiona astfel de bunuri cu plata integrala, sau nu doresc sa-si achizitioneze aceste bunuri intrucat le sunt necesare numai pentru perioade scurte de timp.

Leasingul reprezinta o conventie prin care locatorul/finantatorul (in calitate de proprietar) transmite locatarului/utilizatorului (persoana care ia cu chirie), pentru o perioada determinata, dreptul de posesie sau de folosinta a unui bun mobiliar, imobiliar sau a unui activ necorporal destinat desfasurarii activitatii de exploatare a locatarului/utilizatorului, contra unei chirii (rata de leasing), cu optiunea de cumparare la scadenta, la un pret convenit prin contractul initial intre parti.Locator poate fi o societate de leasing, persoana juridica romana sau straina, iar utilizator, orice persoana fizica sau juridica, romana sau straina.

Pentru efectuarea unei operatiuni de leasing, orice persoana fizica sau juridica va formula unei societati de leasing o oferta ferma, insotita de lista de bunuri care vor constitui obiectul contractului de leasing, precum si de acte din care sa rezulte situatia sa financiara.

Operatiunile de leasing au ca obiect:
a) utilizarea bunurilor mobile, inclusiv a valorilor mobiliare;
b) utilizarea echipamentului industrial;
c) utilizarea bunurilor imobile cu destinatie comerciala sau industriala, achizitionate sau construite de o societate de leasing;
d) utilizarea fondului de comert sau a unuia din elementele sale necorporale;
e) utilizarea bunurilor de folosinta indelungata si a imobilelor cu destinatie de locuinta, pentru persoanele fizice, cu respectarea prevederilor legale privind protectia consumatorului.

Nu pot fi utilizate in sistem de leasing:
a) bunurile ce fac obiectul unei concesiuni;
b) inregistrarile pe banda audio si video, piesele de teatru, manuscrisele, brevetele si drepturile de autor;
c) bunurile care nu se afla in circuitul civil.

Activele de valori mari care fac obiectul operatiunilor de leasing sunt, in cele mai frecvente cazuri, urmatoarele:
*mijloace de transport (nave, avioane, camioane, vagoane etc.);
*utilaje de ridicat;
*echipamente de transport;
*automobile;
*computere;
*echipamente medicale;
*echipamente industriale specializate;
*echipamente energetice;
*instalatii si utilaje de extractie;
*hale si chiar uzine intregi;
*alte asemenea.

La sfarsitul perioadei de leasing, locatorul/finantatorul se obliga sa respecte dreptul de optiune al utilizatorului de a decide asupra urmatoarelor variante:
*de a cumpara bunul;
*de a prelungi contractul de leasing;
*de a inceta raporturile contractuale.

In ceea ce priveste drepturile utilizatorului de a cumpara bunul respectiv acesta poate opta pentru cumpararea bunului inainte de sfarsitul perioadei de leasing, daca partile convin astfel si daca utilizatorul achita toate obligatiile asumate prin contract.

Societatile de leasing se infiinteaza si functioneaza potrivit Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, modificata si completata, precum si Legii nr. 99/1999 privind unele masuri impuse pentru accelerarea reformei economice, si pot fi:
a) societati comerciale care au ca obiect unic de activitate operatiunile de leasing;
b) societatile comerciale care au ca obiect de activitate si leasingul echipamentului industrial, al bunurilor de folosinta indelungata si al imobilelor cu destinatie comerciala sau industriala, al imobilelor cu destinatie de locuinta ori leasingul fondului de comert sau al unuia dintre elementele sale corporale.

Dupa natura contractului se disting doua forme de leasing, respectiv leasingul financiar si cel operational.

Legea defineste leasingul financiar drept operatiunea de leasing care indeplineste una sau mai multe dintre conditiile:
*riscurile si beneficiile aferente dreptului de proprietate trec asupra utilizatorului din momentul incheierii contractului de leasing;
*partile au prevazut expres ca la expirarea contractului de leasing se transfera utilizatorului dreptul de proprietate asupra bunului;
*utilizatorul poate opta pentru cumpararea bunului, iar pretul de cumparare va reprezenta cel mult 50% din valoarea de intrare (piata) pe care acesta o are la data la care optiunea poate fi exprimata;
*perioada de folosire a bunului in sistem leasing acopera cel putin 75% din durata normata de utilizare a bunului, chiar daca, in final, dreptul de proprietate nu este transferat.

Leasingul financiar poate fi la randul lui cu plata integrala sau cu plata partiala. In cazul leasingului cu plata integrala, ratele sunt astfel calculate incat dupa incheierea perioadei de inchiriere sa se acopere integral pretul de achizitie al mijlocului fix plus alte cheltuieli (inclusiv dobanda) si profitul societatii de leasing. In cazul leasingului cu plata partiala, chiriile nu acopera intreaga valoarea activului fix, profitul societatii de leasing precum si alte cheltuieli ale acesteia. La sfarsitul contractului de leasing locatarul ore obligatia de a plati activul fix la o valoare reziduala.

Leasingul operational este operatiunea de leasing care nu indeplineste nici una dintre conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca leasingul financiar si presupune o inchiriere pe o perioada mai scurta, iar la sfarsitul contractului partile pot opta pentru:
*prelungirea duratei de inchiriere, prin incheierea unui nou contract de leasing;
*incetarea contractului si returnarea activului societatii de leasing.

La acest tip de leasing nu exista o relatie directa intre pretul la care a fost achizitionat activul fix de catre societatea de leasing si chiria perceputa.

Atunci cand obiectul leasingului il constituie o cladire, datorita duratei mari de viata a acesteia si perioada de leasing poate fi mare. In acest caz, daca la sfarsitul leasingului titlul de proprietate nu se preia de catre locatar, cea mai mare parte a riscurilor si recompenselor este preluata de societatea de leasing, motiv pentru care acest tip de leasing este considerat operational.

Leasingul prezinta avantaje economice insemnate pentru trezoreria agentilor economici, deoarece:
•bunurile mobile care sunt importate in scopul utilizarii in sistem de leasing se incadreaza in regimul bunurilor de admitere temporara, pe toata perioada contractului de leasing, cu exonerarea totala a obligatiei de plata a sumelor aferente drepturilor de import, inclusiv a garantiilor vamale. In cazul achizitionarii bunurilor importate in sistem de leasing, conform termenului convenit de parti, in baza contractului de leasing, cumparatorul este obligat sa achite taxa vamala calculata la valoarea reziduala a bunului din momentul vanzarii (intocmirii actului de vanzare cumparare), in baza declaratiei vamale de import definitiv. In cazul in care, la expirarea contractului de leasing, utilizatorul nu si-a exercitat dreptul de optiune pentru prelungirea contractului sau pentru achizitia bunului, iar bunul nu a fost restituit din vina societatii de leasing sau a furnizorului, utilizatorul este obligat sa plateasca taxele vamale la valoarea reziduala a bunului, daca foloseste in continuare bunul respectiv. Termenul in care bunurile respective urmeaza sa fie restituite sau sa primeasca o noua destinatie vamala este cel convenit de parti prin contractul de leasing, dar sa nu depaseasca 7 ani;
•permite intrarea bunului in proprietatea agentului economic care a inchiriat bunul respectiv in baza unui contract de leasing, dupa expirarea contractului, cu plata valorii ramase neamortizate;
•faciliteaza introducerea tehnicii noi in procesul productiv al agentilor economici.

Rata de leasing reprezinta:
*in cazul leasingului financiar, cota - parte din valoarea de intrare a bunului si a dobanzii de leasing; dobanda de leasing reprezinta rata medie a dobanzii bancare pe piata romaneasca;
*in cazul leasingului operational, cota de amortizare calculata in conformitate cu actele normative in vigoare si un beneficiu stabilit de partile contractante.

Societatea de leasing are dreptul sa verifice periodic starea bunurilor, modul de exploatare si sa rezilieze contractul inainte de termen, daca utilizatorul nu a indeplinit obligatiile contractuale.

Contractul de leasing financiar poate fi reziliat numai de catre societatea de leasing, din proprie initiativa sau cu acordul acesteia, la solicitarea locatarului. Locatarul nu poate rezilia contractul de leasing financiar in mod unilateral. Contractul de leasing operational poate fi reziliat si de catre locatar.

Bancile pot acorda, la cererea clientilor lor, societati si institutii financiare specializate in desfasurarea activitatii de leasing (locatori), credite pe termen mediu pentru achizitionarea activelor care fac obiectul contractelor de leasing incheiate cu utilizatorii.

Creditele pentru activitatea de leasing se acorda pe termen de cel mult 5 ani.

Banca poate acorda astfel de credite pentru societatile de leasing care au incheiat cu utilizatorii contracte de leasing financiar, conform legii privind operatiunile de leasing si societatile de leasing.

Volumul maxim al creditului pentru activitatea de leasing ce se acorda nu poate depasi:
*85% din pretul de achizitie (inclusiv TVA) a bunurilor ce urmeaza a fi cumparate si inchiriate in regim de leasing in cazul societatilor de leasing de intermediere;
*costul de productie efectiv al utilajului ce urmeaza a fi inchiriat in regim de leasing in cazul societatilor de leasing integrate.

La dimensionarea volumului creditului se va avea in vedere cuantumul chiriei ce urmeaza a fi incasata de societatea de leasing, deoarece chiria constituie principala sursa de rambursare a creditului pentru leasing.