Creditele pentru investitii in completarea surselor proprii
Creditele pentru echipament (investitii) se acorda in completarea surselor proprii, a surselor din bugetul de stat si/sau bugetele locale si din fondurile speciale, necesare acoperirii cheltuielilor prevazute in proiectele de investitii aprobate, pentru:

a) realizarea de noi capacitati de productie, precum si dezvoltarea celor existente, inclusiv finantarea cheltuielilor privind efectuarea probelor tehnologice;

b) modernizarea si/sau retehnologizarea capacitatilor de productie, a utilajelor, masinilor, instalatiilor, cladirilor si constructiilor existente etc.;c) realizarea de investitii prin:
*procurarea de masini, utilaje si mijloace de transport;
*asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivelor si capacitatilor noi sau existente;
*cumpararea de cladiri, constructii, unitati de productie etc.;
*cumpararea de materiale si piese de schimb;
*achizitii de licente, brevete, programe informatice etc.;
*procurarea de animale de productie si reproductie;
*plantatii pomicole, viticole si de alte specii;
*alte investitii.

In vederea obtinerii creditelor pentru echipament (investitii) in completarea surselor proprii, clientii vor prezenta bancii, documentele specifice investitiei (studiu de fezabilitate, memoriu justificativ, documentatia tehnico-economica, autorizatia de constructie cu avizele necesare etc. ).

Creditele pentru echipament (investitii) in completarea surselor proprii, se acorda prin contul sintetic de grad II " A 2052 - Credite pentru echipamente " si se acorda pentru finantarea a cel mult 85% din valoarea totala a investitiei, diferenta de cel putin 15% reprezentand aportul propriu al agentului economic care, de regula, trebuie cheltuit inainte de punerea la dispozitie a creditului. Aportul propriu al agentului economic consta fie in lichiditati inregistrate in contul curent, fie in realizarea efectiva a unei parti din investitia respectiva.

In vederea fundamentarii deciziei de creditare, pe langa analiza aspectelor financiare, a celor nefinanciare si a indicatorilor de bonitate, banca va determina si analiza indicatorii specifici privind investitia, astfel:
*investitia totala;
*investitia specifica;
*durata medie a platii furnizorilor pentru investitii;
*pragul de rentabilitate;
*cursul de revenire net actualizat;
*rata interna de rentabilitate;
*durata de recuperare a investitiei.

Cu cat pragul de rentabilitate este mai scazut, cu atat situatia este mai buna. Se va compara cu pragul de rentabilitate a altor proiecte de investitie, din aceeasi ramura de activitate.