Creditele promotori
Creditele promotori se acorda de banci persoanelor juridice specializate si autorizate in constructia si vanzarea de locuinte, ce poarta denumirea de promotori imobiliari, in scopul facilitarii construirii de locuinte.

Promovarea imobiliara consta in a cumpara/concesiona suprafete de teren, a le parcela si a construi imobile de locuinte - din initiativa promotorului sau la comanda beneficiarului, optiunea putandu-se face dintr-un portofoliu de proiecte prestabilit.

Promotorii imobiliari de constructii de locuinte sunt agenti economici specializati avand ca obiect de activitate, definit prin statutul propriu de organizare si functionare, constructia de locuinte si vanzarea acestora direct catre persoane fizice.Categoriile de locuinte se pot clasifica astfel: sociale, de serviciu, de interventie, de necesitate, de protocol, convenabile, case de vacanta.

Bancile acorda credite pentru locuintele convenabile, definite ca fiind acele locuinte care acopera necesitatile esentiale de odihna, preparare a hranei, educatie si igiena, precum si pentru case de vacanta, fiind acele locuinte ocupate temporar, ca resedinta secundara, destinata odihnei si recrearii.

Bancile acorda acest tip de credite in completarea surselor proprii a agentilor economici, pe obiectiv de investitii sau lista de utilaje si alte dotari, precum si pe grupuri de obiective de investitii similare.

Creditul promotori pentru constructii de locuinte se poate contracta numai de catre persoane juridice, agenti economici specializati in atragerea si administrarea de resurse pentru construirea, cumpararea/vanzarea, reabilitarea, consolidarea si extinderea locuintelor, inclusiv pentru cele exploatate in regim de inchiriere, in scopul valorificarii acestora.

Creditele promotori pentru constructii de locuinte se acorda pentru urmatoarele destinatii:
*cumpararea terenurilor destinate constructiei de locuinte din credite;
*demararea constructiilor de locuinte (proiectare, avizare, autorizare si contractarea executiei);
*efectuarea lucrarilor de constructii de locuinte;
*finantarea locuintelor construite, aflate in asteptarea vanzarii.

In vederea determinarii de catre banca a volumului creditului si stabilirii scadentelor ratelor de rambursat, agentii economici care solicita astfel de credite vor prezenta bancii, planul urbanistic de zona, proiectul tehnic avizat de organele administratiei locale si devizul general, indiferent de natura proprietatii sau a amplasamentului, conform prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, republicata.

Banca acorda credite promotori, fara a depasi 15 ani de la acordare si poate stabili termene intermediare de rambursare in cadrul termenelor maxime de creditare.

Acordarea creditelor promotori se face prin contul sintetic de grad II " A 2061 - Credite pentru investitii imobiliare ".

Avansul minim necesar solicitat clientului, reprezentand aportul propriu al imprumutatului este de 15% din valoarea lucrarii pentru locuintele convenabile sau 20% pentru finantarea constructiei de case de vacanta, si consta, fie in lichiditati inregistrate in contul curent, fie in realizarea efectiva a unei parti din investitia respectiva la valoarea inregistrata in bilant.

Volumul maxim al creditelor ce se poate acorda pentru finantarea constructiilor de locuinte este de cel mult 85% si respectiv, 80% din costurile totale din devizul general, stabilit la nivelul deficitului de lichiditati net ce rezulta din proiectia surselor pentru investitii si a utilizarii acestora.

Pe baza concluziilor ce se desprind din documentatia depusa de solicitanti, cat si din rezultatele analizei economico-financiare, banca va negocia cu solicitantii de credite si va determina urmatoarele elemente ale creditului:
a) volumul creditului;
b) perioada pentru care se acorda creditul care va cuprinde:
*durata de executie a obiectivului conform graficului de realizare, anexa la proiectul de executie;
*perioada de cel mult 3 luni necesara vanzarii propriu-zise catre beneficiari, a locuintelor rezultate din financiare obiectivului de investitii, in cazul in care vanzarea locuintelor se face cu plata integrala din surse proprii sau imprumuturi de la institutiile financiare si de credit;
*o perioada egala cu durata platii ratelor de catre beneficiarii locuintelor, in cazul in care vanzarea locuintelor se face cu plata in rate, dar nu mai mult de 15 ani de la acordarea creditului.

In cazul in care dupa finalizarea locuintelor, promotorii le vand catre viitorii proprietari cu plata in rate, garantate cu ipoteci inregistrate in favoarea promotorilor, banca la cererea clientilor sai, poate proceda astfel:
a) urmareste recuperarea creditului de la promotori, potrivit scadentarului intocmit pe cel mult 15 ani, din incasarile lunare pe care acestia le realizeaza de la proprietarii care au cumparat locuintele cu plata in rate si au garantat cu ipoteci in favoarea promotorilor;
b) transforma creditele promotori pentru constructii de locuinte in credite ipotecare pe baza contractelor de imprumut pe care le incheie cu proprietarii, garantate cu ipoteci subrogate in favoarea bancii, ingrijindu-se totodata de modificarea corespunzatoare, prin acte aditionale, a contractelor de credite incheiate initial cu promotorii respectivi.