Diagnosticul financiar pe baza ratelor de rentabilitate


La nivelul intreprinderii pot fi puse in evidenta mai multe rate de rentabilitate, de structura sau de rotatie. Ele se pot determina ca raport intre efecte si eforturi si pot fi exprimate in procente, in zile sau in marimi absolute.
Rata de rentabilitate are trei forme:
1. Rata de reantabilitate comerciala
2. Rata de reantabilitate economica
3. Rata de reantabilitate financiara

Ratele de reantabilitate permit compararea perfomantelor industriale si comerciale ale firmelor.

1. Rata de rentabilitate comerciala apreciaza randamentul diferitelor stadii ale activitatii intreprinderii la formarea rezultatelor; se determina ca raport intre diverse marje de acumulare baneasca si cifra de afaceri sau valoarea adaugata.


Ratele de rentabilitate comerciala
. rentabilitatea comerciala se determina ca raport intre marja comerciala si cifra de afaceri sau valoarea adaugata


2. Rentabilitatea economica masoara eficienta mijloacelor financiare si materiale alocate activitatii intreprinderii. Se poate determina:

unde EBIT reprezinta excedentul brut de exploatare inainte de deducerea cheltuielilor cu dobanda si a impozitului pe profit
AE - reprezinta activul economic si se determina dupa formula urmatoare:

unde in calculul NFR se iau in calcul atat activele de trezorerie, cat si pasivele de trezorerie.
AE se poate calcula si dup formula:

. se mai poate determina rata de rentabilitate economica luand in calcul excedentul brut de exploatare:

- deoarece in calculul EBE nu au fost luate in calcul amortizarile, aceasta rata are avantajul de a nu fi afectata de politica de amortizare practicata;
. in termeni reali rentabilitatea economica trebuie sa depaseasca rata inflatiei, deoarece intreprinderea trebuie sa isi mentina substanta economica, de aceea rata rentabilitatii economice trebuie sa depaseasca rata inflatiei, ea trebuie sa remunereze capitalul investit, cel putin la nivelul ratei medii de randament din economie (rata medie a dobanzii), dar sa acopere si riscul economic si financiar pe care si-i l-au asumat actionarii si creditorii:
- daca Rata reala = Rata nominala (obtinuta din calcule) -
- daca Rata reala =
(Relatiile lui Fischer)

. rentabilitatea economica trebuie sa permita intreprinderii reinnoirea si cresterea activitatii sale, intr-o perioada cat mai scurta, urmarind ca raportul intre EBE si activele imobilizate sa fie
. reantabilitatea economica se poate determina si ca o rata a profitului net:

- in acest caz este o rata neta de impozit, fiind dependenta de strategia de finantare si gradul de indatorare al intreprinderii;
. rentabilitatea economica se poate obtine prin doua strategii comerciale opuse:
a. O politica de pretuti inalta, cu o marja bruta mare, dar cu o rotatie lenta a capitalului.
b. O politica de pretuti joasa, cu o marja bruta scazuta, dar cu o rotatie accelerata a capitalului.

. rentabilitatea economica se mai poate calcula dupa formula:

- daca descompunem renrabilitatea economica in doi factori vom evidentia: rata marjei nete de acumulare ( ) si coeficientul de rotatie ( );
- rentabilitatea economica poate fi influentata sau ameliorata prin:
a) cresterea ratei marjei nete care se va realiza prin cresterea vanzarilor si diminuarea cheltuielilor platibile;
b) cresterea coeficientului de rotatie a capitalului economic ce se realizeaza prin diminuarea investitiilor si optimizarea stocurilor si a creditului client.
. rentabilitatea economica poate evidentia costul surselor de finantare, in acest caz putem determina o rentabilitate economica ca medie aritmetica ponderata a surselor de finantare:

- unde reprezinta un cost al capitalului propriu si reprezinta costul datoriilor. In cazul acestei formule se folosesc datele din anul de baza.
. de asemenea rentabilitatea economica poate sa evidentieze productivitatea activelor economice, utilizandu-se rata marjei nete asupra valorii adaugate, randamentul imobilizarilor si coeficientul investitiilor.

3. Ratele de rentabilitate financiare: masoara capacitatea intreprinderii de a degaja profitul net prin utilizarea capitalului propriu. Rentabilitatea financiara reflecta scopul final al activitatii economice, deoarce evidentiaza remunerarea actionarilor prin dividende si prin cresterea rezervelor. Rentabilitatea financiara trebuie sa evidentieze rentabilitatea factorului munca corelat cu structura investitiilor si cu randamentul investitiilor:

- reprezinta efectul de levier;
- reprezinta levierul si reprezinta bratul levierului.
Nota: si sunt nete de impozit pe profit (au fost impozitate)
. daca > atunci indatorarea are efecte pozitive asupra activitatii intreprinderii, deoarece va creste cu fiecare procent de crestere al indatorarii. In acest caz efectul de levier imbraca forma efectului "parghie de indatorare";
. daca < atunci cresterea indatorarii va avea un efect negativ asupra , deoarece cu fiecare procent al indatorarii se va diminua cu diferenta dintre si . In acest caz efectul de levier se numeste efect "de maciuca".

Pe baza acestor relatii putem evidentia si efectul fiscalitatii asupra . Astfel daca intreprinderea este profitabila fiscalitatea (impozitul pe profit) va atenua efectul de levier. Daca intreprinderea este neprofitabila, fiscalitatea nu influenteaza . In cazul unei intreprinderi indatorate poate fi mai mare decat , pe cand in cazul unei intreprinderi se poate ajunge la relatia = . De aceea cresterea se poate obtine prin cresterea indatorarii. In cazul societatilor pe actiuni trebuie sa cunoastem doi indicatori, care au importanta pentru actionarii majoritari sau minoritari:
- pentru firmele cotate la bursa se poate determina randamentul bursier al actiunilor; pentru a masura reactia bursiera se poate determina coeficientul de capitalizare bursiera: , unde CB este cursul bursier al unei actiuni. Acest indicator masoara de cate ori investitorii sunt dispusi sa cumpere profitul per actiune, permitand comparatii ale firmelor ce-si desfasoara activitatea in acelasi sector. Cu cat REP (indicator extern) este mai mare cu atat exista posibilitatea de crestere economica;
- pe langa PER se mai poate determina profitul per actiune: .

Exemplu: Pornind de la urmatoarele elemente determinati ca raport si ca medie aritmetica ponderata, si evidentiati efectul de levier; comparati rata inflatiei de 20% cu si cu . Comentati corelatia dintre si rata inflatiei.
Din contul de profit si pierdere se cunosc urmatoarele date:
. vanzari de marfuri: 8422
. productia vanduta: 150186
. cumparari de materii prime: 108140
. alte cumparari si cheltuieli externe: 19084
. cheltuieli de personal: 14200
. amortizari de exploatare: 2184
. venituri din cesiunea elementelor de activ: 1722
. cumparari de marfuri: 7332
. dobanzi platite: 2908
. venituri financiare: 58
. impozit pe profit: se calculeaza cu o cota de 10%.
Din bilant se cunosc urmatoarele date:
. Activ imobilizat: 25940
. Stocuri: 30004
. Clienti: 6494
. Capitaluri proprii: 20616
. Dividende datorate: 400
. Datorii pe termen scurt: 31784
. Imprumuturi pe termen lung: 9638.

MC = venituri din vanzarea marfurilor - costul de cumparare al marfurilor
= 8422 - 7332
= 1090
PE = 105186
VA = MC + PE - consumuri externe (de la terti)
= 1090 + 150186 - 108140 - 19084
= 24052
EBE = VA - cheltuieli de personal
= 24052 - 14200
= 9852
RE = EBE + alte venituri de exploatare - alte cheltuieli de exploatare
= 9852 + 1722 - 2184
= 9390
RF = venituri financiare - cheltuieli financiare
= 58 - 2908
= - 2850
RC = RE RF
= 9390 - 2850
= 6540 (rezultatul brut)
Impozit pe profit = 6540*10% = 654
PN = RC - Impozit pe profit
= 6540 - 654
= 5886
EBIT = venituri totale - cheltuieli (exclusiv cheltuielile cu dobanda si cu impozitul pe
profit
= 8422 + 150186 + 1722 +58 - 7332 - 108140 - 14200 - 19084 - 2184
= 9448
NFR = 30004 + 6494 - 400 - 31784
= 4314
AE = Imbilizari + NFR sau AE = K + K
= 25940 + 4314 = 20616 + 9638
= 30254 = 30254
=
=
=
< efectul de levier este efecet "de maciuca" si indatorarea are efect negativ asupra valorii intreprinderii deoarece se diminueaza pe masura ce creste gradul de indatorare.
Rata reala a rentabilitatii economice =
si Rata reala a rentabilitatii financiare =
in termeni reali firma obtine un profit redus care nu ii este sufucient pentru a-si achita datoriile si pentru a se dezvolta.