Urbanismul - date introductive referat

Societatea contemporană este martora unui fenomen fără precedent în istorie, şi anume dezvoltarea urbană într-un ritm alert. Dacă în 1950, 30% din umanitate trăia în oraşe, în 1995 se ajunsese la 45%, iar pentru anul 2025 se preconizează că 60% din populaţia mondială va trăi în oraşe şi va ajunge chiar şi la 80% la sfârşitul secolului al XXI-lea.
Conceptul de dezvoltare urbană, în sine, nu este un lucru de nedorit. Din contră, poate aduce multe beneficii oamenilor în general. Cu toate acestea trebuie acordată o atenţie deosebită acestui segment atât de controversat la ora actuală. Mediul creat de om până acum, aşa cum arată astăzi, este în general, plin de şocuri vizuale, psihice şi fizice.
La o analiză atentă a municipiului Cluj-Napoca, din perspectiva dezvoltării urbane, putem observa acest lucru. Amplasarea în spaţiul urban a unor echipamente de mobilier urban inadecvate, sau chiar de prost gust, reducerea suprafeţei spaţiilor verzi şi parcuri prin acordarea de avize de construcţie, nerespectarea reglementărilor urbanistice cu privire la zonele de locuit, infrastructura stradală deficitară, inexistenţa unor suficiente locuri de parcare corelat cu numărul în continuă creştere a automobilelor şi lista ar putea continua, toate acestea sunt probleme care îl privesc pe fiecare cetăţean al municipiului Cluj -Napoca.
Sunt un cetăţean al acestui oraş şi mă preocupă îndeosebi modul haotic în care se dezvoltă construcţiile din municipiu, neţinându-se cont parcă de nici o reglementare. În astfel de momente acţiunile administraţiei publice ar trebui să fie vizibile. Autoritatea publică locală, fiind mai aproape de cetăţean şi de nevoile lui reale, poate deveni promotorul dezvoltării urbane într-un mod planificat. Potrivit reglemetărilor legale din ţara noastră administraţia publică locală are menirea de-a proiecta, aviza şi aproba anumite planuri sau de a autoriza construcţiile dintr-o anumită zonă. Tocmai din această perspectivă domeniul ales este relevant pentru administraţia publică.
De-a lungul timpului, mulţi specialişti şi nu numai au fost interesaţi de acest domeniu: urbanismul. Încă din Grecia antică, apoi în perioada renascentistă şi mai apoi ]n perioada revoluţiei industriale, până în zilele noastre au încercat să definească acest termen, să-l consacre ca ştiinţă. Cărţile apărute recent în acest domeniu s-au axat îndeosebi pe arhitectura oraşelor, pe elemente de urbanism şi amenajarea teritoriului, ce implică procesul de urbanism şi continuând cu reglementările din domeniu.
Pornind de la aceste aspecte şi de la faptul că este un domeniu atât de important şi actual pentru administraţia publică, am ales să analizez planul urbanistic al unei zone rezidenţiale, mai exact zona Mănăştur - Sud. Lucrarea de faţă este structurată pe patru capitole, primele trei capitole reprezentând partea teoretică a lucrării, iar ultimul capitol reprezintă partea practică. În primul capitol analizez o serie de aspecte generale legate de urbanism, de la cadrul istoric, în ce context a apărut această ştiinţă, cum s-a dezvoltat; care sunt câteva definiţii şi funcţii până la unele reglementări urbanistice. În capitolul al doilea îmi concentrez atenţia asupra unor aspecte specifice legate de urbanism cum ar fi elementele şi semnificaţia unei zone rezidenţiale precum şi importanţa suprafeţelor de spaţii verzi şi a pădurilor în cadrul unei zone de locuit. În ultimul capitol al părţii teoretice ma axez pe spaţiul urban în municipiul Cluj -Napoca. Şi în acest capitol am pornit de la general înspre specific: de la istoricul urbanismului în municipiul Cluj-Napoca, dezvoltarea urbană în prezent, ocrotirea spaţiilor verzi, până la analiza unei zone specifice: Mănăştur -Sud.


Consider că această zonă este destul de importantă pentru locuitorii cartierului Mănăştur şi implicit pentru locuitorii oraşului Cluj-Napoca şi tocmai din această cauză am ales să o analizez din punct de vedere urbanistic. Ceea ce e demn de remarcat este faptul că, deşi, oraşul nostru este deficitar la suprafeţele de spaţiu verde pe cap de locuitor (mult sub media normală) se emit avize de către Serviciul de Urbanism al Primăriei, pentru construirea unor noi zone de locuit pe spaţiul verde al Clujului. În această situaţie este şi zona Mănăştur Sud, care în planul urbanistic general al Clujul este considerată a fi spaţiu de agrement şi cu toate acestea s-au început lucrările la un nou cartier rezidenţial. Partea practică este o cercetare propriu-zisă, un sondaj de opinie referitor la percepţia locuitorilor cartierului Mănăştur privind construirea unui nou cartier rezidenţial în acea zonă, la destinaţia spaţiului respectiv, cât de eficiente sunt acţiunile Comisiei de Urbanism, cât de mulţumiti sunt de dezvoltarea urbană din oraş. Acestea sunt doar câteva ipoteze care constituie un punct de pornire în cercetare.
În mare parte toate ipotezele s-au confirmat, mai puţin una, ceea ce demonstrează că, într-adevăr acţiunile administraţiei publice în acest domeniu sunt ineficiente. Municipiul Cluj - Napoca se doreşte a fi un oraş de talie europeană, un centru regional al inovaţiei şi oportunităţilor, o destinaţie turistică atractivă, un loc plăcut în care să trăieşti, să munceşti şi să studiezi. Toate aceste lucruri se pot realiza atât timp cât se acordă o atenţie deosebită direcţiei de dezvoltare urbană a oraşul, autorităţile locale sunt responsabile şi deschise şi iar cetăţenii sunt implicaţi activ în bunul mers al comunităţii.Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani