Urbanismul - definiţii şi funcţii referat

Deşi are la bază modele ale pre-urbanismului, urbanismul modern diferă de pre-urbanism, în cel puţin două aspecte importante. În primul rând urbanismul modern nu mai este opera unor generalişti (istorici, economişti, oameni politici), ci este mai degrabă contribuţia unor specialişti, a unor arhitecţi. În al doilea rând conceptul nu mai este cantonat în utopie, reprezentând un oraş al viitorului, ci se pliază pe chestiuni particulare şi practice privind viaţa oraşului prezent.
Urbanismul a fost definit în diverse forme de diverşi autori astfel:
 urbanismul este "un complex de activităţi privind planificarea fizică a dezvoltării spaţiale a teritoriului aşezărilor umane, care se ocupă cu amenajarea localităţilor pentru habitat, în scopul asigurării evoluţiei complexe şi armonioase a acestora, într-o viziune integratoare, în funcţie de potenţialul de resurse locale şi în acord cu aspiraţiile locuitorilor";
 urbanismul semnifică "totalitatea conceptelor ştiinţifice, tehnice, funcţionale, estetice legate de amenajarea mediului construit, inclusiv a modalităţilor de influenţare (analiză, studii, metode, practici, previziune, etc.) care permit adoptarea de măsuri în vederea reducerii şi eliminării unor consecinţe negative ale colectivităţilor umane asupra mediului"
 urbanismul reprezintă "un complex de activităţi de proiectare, avizare, aprobare a unor planuri sau de autorizare a construcţiilor viitoare pentru oricare tip de localitate (urbană, rurală)." Acesta mai presupune studiul sistematic al metodelor care permit adaptarea habitatului uman la nevoile oamenilor.
 urbanismul constituie "arta de-a ordona de-o manieră armonioasă şi raţională, viaţa unei populaţii, într-un spaţiu geografic determinat."
Practic, urbanismul reprezintă o activitate de interes general cu caracter continuu, care se desfăşoară pe intreg teritoriul naţional, având la bază principiul dezvoltării durabile. Sensul dezvoltării durabile a aşezărilor umane îl constituie asigurarea unui mediu construit sănătos şi coerent sub raport funcţional şi cultural, la nivelul localităţilor urbane şi rurale.
Activitatea de urbanism are în vedere urmatoarele obiective:
 determinarea structurii funcţionale a localităţilor;


 utilizarea raţională şi echilibrată a terenurilor necesare funcţiunilor urbanistice în localităţi;
 asigurarea unei locuiri corespunzătoare nevoilor oamenilor, în general, a unui nivel de trai decent;
 asigurarea condiţiilor pentru satisfacerea unor nevoi speciale ale copiilor, persoanelor vârstnice şi persoanelor cu handicap;
 asigurarea esteticii compoziţionale în realizarea cadrului construit şi amenajarea cadrului natural din localităţi;
 protejarea populaţiei şi a cadrului natural şi construit împotriva poluării şi a riscurilor naturale şi tehnologice previzibile;
 protejarea, conservarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice, precum şi a patrimoniului natural.
Toate aceste activităţi îndeplinite corespunzător asigură un cadru optim de locuire, menit să corespundă principiului dezvoltării durabile.Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani