Comenzi autocadMEASURE
Comanda MEASURE este similara comenzii DIVIDE, cu exceptia faptului ca, in loc sa fie cerut numarul de segmente in care sa fie impartita entitatea aleasa, se cere lungimea segmentului ce masoara entitatea.
Sintaxa: MEASURE Select object to measure: (punct)
/Block:
Daca alegeti o lungime de segment, entitatea de masurat este masurata in segmente de aceasta lungime.
Puteti alege un bloc de marcaj (ca la DIVIDE) raspunzand cu "B". Va urma dialogul:
Block name to insert:


Align block with object?
Segment length:
Blocul trebuie sa fie definit anterior. Daca raspundeti "Yes" la prompterul "Align block?", blocul va fi rotit in jurul punctului sau de insertie, astfel incat sa fie tangent la obiectul de masurat.
MENU
Comanda MENU este folosita pentru incarcarea unui nou set de comenzi in meniul ecran sau in celelalte meniuri, dintr-un fisier ".MNU".
Sintaxa: MENU
Menu file name or . for none :
Daca raspundeti cu Enter, se pastreaza meniul incarcat anterior. Daca raspundeti cu ".", va fi sters meniul curent, fara sa fie incarcat altul.

MINSERT
Comanda MINSERT este similara comenzii INSERT, adica se foloseste pentru inserarea blocurilor in desen, dar permite inserarea blocurilor sub forma unei matrice.
Forma "MINSERT *" nu este permisa. In plus fata de comanda INSERT, se va cere:
Number of rows (---):(numarul de linii)
Number of columns (|||): (numarul de coloane)
Unit cell or distance between rows (---): (distanta dintre linii, daca sunt cel putin doua)
Distance between columns (|||): (distanta dintre coloane, daca sunt cel putin doua)
Marimea unei celule poate fi desemnata si prin definirea unei ferestre (prin doua colturi opuse), ca la comanda ARRAY.
Nu se poate exploda un bloc inserat cu MINSERT. Vezi si comenzile INSERT si ARRAY.
MIRROR
Folosind comanda MIRROR putem reprezenta obiecte oglindite in raport cu o linie.
Sintaxa: MIRROR Select objects: (select)
First point of mirror line: (punct)
Second point: (punct)
Delete old objects? (Yes, No, sau Enter)
Se cere in primul rand sa selectam obiectele pe care le oglindim. Apoi ni se cer doua puncte ale dreptei in raport cu care se face oglindirea. Dupa ce a fost selectat si al doilea punct, trebuie sa hotaram daca pastram obiectele care au fost oglindite (imaginea initiala) sau nu. De exemplu, daca desenam un camion, putem desena doar jumatate din el si apoi sa-l oglindim fata de axa de simetrie.
MOVE
Comanda MOVE serveste la mutarea uneia sau mai multor entitati dintr-un loc intr-altul.
Sintaxa: MOVE Select objects: (select)
Base point or displacement:
Second point of displacement:
Entitatile selectate vor fi sterse din locul initial si vor apare in noul loc, corespunzator punctului precizat la cererea "Second point of displacement: ".
MSLIDE
Comanda MSLIDE (Make SLIDE) salveaza pe disc imaginea curenta a desenului (slide). Aceasta imagine va putea fi vizualizata ulterior cu comanda VSLIDE.
Sintaxa: MSLIDE Slide file : (nume nou)
Implicit este luat numele desenului curent. Ecranul este redesenat la crearea slide-ului.
MSPACE
Comuta editorul de desen in "model space".
Sintaxa: MSPACE
Se poate trece din "model space" in "paper space" si invers. "Model space" este modul curent de lucru. Variabila de sistem care controleaza modul de lucru este TILEMODE. Vezi si comanda PSPACE.
MULTIPLE
Comanda MULTIPLE determina repetarea comenzii urmatoare.
Sintaxa: MULTIPLE
Se foloseste numai impreuna cu alta comanda. De exemplu, pentru a insera mai multe blocuri, se da comanda MULTIPLE INSERT; se va repeta comanda INSERT pana la apasarea combinatiei de taste Ctrl-C.
MVIEW
Comanda MVIEW (Make VIEWports) permite crearea si controlul ferestrelor (viewport) de lucru in "paper space".
Sintaxa: MVIEW
ON/ OFF/ Hideplot/ Fit/ 2/ 3/ 4/ Restore/ :
Other corner:
Regenerating drawing
Optiuni:
- ON/ OFF- comuta afisarea/ neafisarea ferestrelor
- Hideplot - noteaza viewport-urile pentru care se vor sterge liniile ascunse la plotare
- Fit - afiseaza continutul unui viewport pe tot spatiul de afisare (view)
- 2,3,4 - 2,3 sau 4 viewport-uri
- Restore - transfera configuratia viewport-urilor din "model space" in "paper space"
- punct - creeaza un viewport cu dimensiunile stabilite de utilizator.
Cand toate viewport-urile sunt in starea OFF, nu se poate utiliza comanda MSPACE pentru revenirea in "model space". In acest caz se va seta variabila TILEMODE (TILEMODE = 1).
OFFSET
Comanda OFFSET permite trasarea echidistanta a unei noi entitati de acelasi tip cu cea luata ca referinta. Entitatea de referinta poate fi linie, arc, cerc, sau polilinie.
Sintaxa: OFFSET Offset distance or Through :
Select object to offset: (selectati prin punctare entitatea)
La prima cerere se indica distanta la care se traseaza noua entitate, fata de entitatea de referinta. La a doua cerere se indica entitatea de referinta. Daca este vorba de o polilinie, atunci echidistanta va face sa fie urmarite sinuozitatile poliliniei. Daca polilinia are latime, atunci si polilinia obtinuta are aceeasi latime. Similitudinea se pastreaza si in privinta culorii, a tipului de linie si a layerului. In continuare se cere:
Side to offset:
sau Through point:
"Side to offset" (partea in care se traseaza noua entitate) se cere in cazul unei valori numerice a echidistantei, iar "Through point" (punctul prin care sa treaca noua entitate) daca am raspuns la cererea distantei prin "Through".
OOPS
Comanda OOPS reface obiectele sterse cu cea mai recenta comanda ERASE. Practic, la comanda ERASE AutoCAD creeaza o lista cu toate entitatile care se sterg, lista folosita de OOPS. Daca, dupa un ERASE se mai da unul, lista de la primul este inlocuita prin lista de la cel de-al doilea, astfel ca OOPS va reface numai ce-a sters cea mai recenta comanda ERASE.
Sintaxa: OOPS
ORTHO
Comanda ORTHO permite trecerea in (sau din) modul de lucru ortogonal. In acest caz, toate liniile vor fi desenate orizontal sau vertical.
Sintaxa:ORTHO ON - Activeaza modul ortogonal.
ORTHO OFF- Dezactiveaza modul ortogonal.
Nota: Reteaua afisata prin GRID poate fi rotita. In acest caz, liniile trasate in modul ORTHO vor fi rotite corespunzator.
OSNAP
Comanda OSNAP contine o trusa de unelte de selectare a unui punct, din care vom alege una sau mai multe (modurile OSNAP). Punctele selectate vor fi legate de una sau mai multe entitati deja desenate, astfel:
OSNAP Object snap modes:
CENter - centrul arcului sau cercului
ENDpoint- punctul de capat al liniei sau arcului
INSertion - punctul de inserare pentru Text/Block/Shape/Attribute
INTerection - punctul de intersectie a doua entitati de tip linie, arc, cerc, elipsa, polilinie
MIDpoint - mijlocul unei linii sau a unui arc
NEArest- punctul cel mai apropiat fata de centrul patratelului selector, aflat pe portiunea din entitatea selectata ce se gaseste in interiorul patratelului
NODe- punctul (izolat) aflat in interiorul selectorului
NONe- anuleaza modurile OSNAP active (off)
PERpendicular - punctul aflat la intersectia dintre entitatea selectata si perpendiculara dusa pe aceasta din punctul curent
QUAdrant- punctul aflat pe un arc sau cerc intr-una din pozitiile trigonometrice 0, 90, 180, 270 grade
QUIck - alege, in cazul actiunii mai multor moduri OSNAP, punctul care indeplineste primul conditiile cerute
TANgent - punctul de tangenta al unui arc sau cerc cu dreapta care pleaca de la punctul curent.
Se foloseste virgula pentru a separa modurile multiple.
PAN
Cu PAN se poate deplasa dreptunghiul care delimiteaza zona afisata fara a interveni asupra marimii imaginii, permitand prezentarea la aceeasi scara a diverselor portiuni.
Se poate folosi in doua variante:
PAN Displacement: (coordonate relative)
Second point: (Enter)
sau
PAN Displacement: (punct)
Second point: (punct)
PEDIT
Comanda PEDIT contine mai multe posibilitati de modificare (editare) a poliliniilor:

- deschiderea sau inchiderea unei polilinii
- descompunerea poliliniilor in vertexuri sau adaugarea de vertexuri poliliniei selectate
- schimbarea latimii poliliniei sau a segmentelor specificate
- mutarea vertexurilor
- interpolare (Fit si B-Spline) pentru curbe si suprafete
Sintaxa: PEDIT Select Polyline: (select)
Close/Join/Width/Edit vertex/Fit curve/Decurve/Undo/eXit :
"Close" este inlocuit cu "Open" daca polilinia este inchisa.
Subcomanda "Edit vertex" determina aparitia unui "X" pe primul vertex si a prompterului:
Next/Previous/Break/Insert/Move/Regen/Straighten/Tangent/Width/eXit :
Next- Muta "X" pe vertexul urmator.
Previous - Muta "X" pe vertexul precedent.
Break- Memoreaza vertexul marcat si permite selectarea altuia. Se poate elimina apoi portiunea din polilinie cuprinsa intre cele doua vertexuri.
Insert - Adauga un nou vertex dupa cel marcat.
Move - Permite mutarea vertexului marcat.
Regen - Regenereaza polilinia.
Straighten - Memoreaza vertexul marcat si permite selectarea altuia. Se poate inlocui apoi portiunea dintre cele doua vertexuri cu un segment de dreapta.
Tangent - Ataseaza vertexului marcat o directie tangenta, ce va fi utilizata la rotunjirea ulterioara a poliliniei.
Width - Modifica latimea poliliniei dupa vertexul marcat.
eXit - Paraseste subcomanda; revine in Pedit.
Comanda PEDIT poate fi folosita si pentru editarea suprafetelor (mesh). In acest caz optiunile sunt:
D - reface suprafata originala (decurve)
E - editarea individuala a vertexurilor
M - deschide sau inchide suprafata in directia M
N - deschide sau inchide suprafata in directia N
S - ajusteaza forma suprafetei, in functie de valoarea variabilei SURFTYPE.
Pentru editarea vertexurilor:
D - deplasare in jos pe directia M, la vertexul anterior
L - deplasare la stanga pe directia N, la vertexul anterior
M - muta vertexul curent (indicat prin X)
R - deplasare la dreapta pe directia N, la vertexul urmator
RE - reafisarea suprafetei
U - deplasare in sus pe directia M, la vertexul urmator
PFACE
Comanda PFACE (PolyFACEs) se foloseste pentru desenarea mesh-urilor (fatete - portiuni de suprafata) cu mai multe laturi, spre deosebire de comanda 3DMESH, care limiteaza numarul laturilor la trei sau patru.
Sintaxa: PFACE
Vertex 1:
Face 1, vertex 1: (optiune)
Optiuni:
-l - face latura invizibila
COLOR - stabileste culoarea entitatii
LAYER - stabileste stratul in care este desenata entitatea
PLAN
Comanda PLAN determina afisarea proiectiei desenului 3D pe planul (x0y) corespunzator sistemului de coordonate curent, specificat sau implicit (WCS).
Sintaxa: PLAN
/ Ucs/ World:
Raspunsul "?" determina listarea sistemelor de coordonate (UCS) definite in momentul respectiv.
PLINE
Polilinia este compusa dintr-o insiruire de linii si arce, tratate ca o singura entitate. Comanda PLINE deseneaza o polilinie.
Sintaxa: PLINE From point: (punctul de start)
Current line width is nnn (- grosimea curenta a liniei)
Modul Line: Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width/:
Modul Arc: Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/ Second pt/Undo/Width/:
Pentru a lucra cu o polilinie existenta utilizati comanda PEDIT.
Optiuni:
Arc : - vertexul care se traseaza va fi un arc. Vertexurile urmatoare vor fi arce pana ce comutam pe Line.
Close : - inchide polilinia, trasand un vertex de la punctul curent la primul punct al poliliniei.
Halfwidth:- precizeaza semi-latimea vertexului.
Length : - lungimea vertexului.
Undo : - Anuleaza ultimul vertex, revenind la pozitia anterioara.
Width : - Precizeaza latimea vertexului. Vor fi cerute latimile ambelor capete, pe rand.
PLOT
Comanda PLOT trimite un desen la ploter sau intr-un fisier recunoscut de ploter.
Sintaxa: PLOT
What to plot -- Display, Extents, Limits, View, or Window :
Inaintea transmiterii desenului, trebuie configurat ploterul de destinatie. Vor fi afisate valorile parametrilor de plotare stabilite la ultima configurare, de exemplu:
Plot will NOT be written to a selected file.
Sizes are in Inches.
Plot origin is at (0.00, 0.00)
Plotting area is xx wide by yy high (MAX size)
Plot is not rotated 90 degrees
Pen width is 0.010
Area fill will be adjusted for pen width
Hidden lines will NOT be removed
Plot will scaled to fit available area
Do you want to change anything?
Raspunsul "Y" la ultima intrebare permite reconfigurarea ploterului. Se va putea opta pentru plotarea intr-un fisier (va fi trimis ulterior la ploter printr-o comanda DOS), se pot schimba unitatile de masura, originea desenului, dimensiunile hartiei, scara la care se face plotarea, pozitia desenului (rotit cu 90 de grade), se pot elimina liniile ascunse (hidden lines) si se pot asigna diferitelor culori din desen diferite capete (grosimi de penita), tipuri de linie (ale ploterului) si viteze de desenare.
POINT
Comanda POINT permite plasarea in desen a unei entitati de tip punct.
Sintaxa: POINT Point: (punctul desemnat)
Modul de marcare al punctului este influentat de setarea variabilei PDMODE.
Pentru ajutor suplimentar, tastati "HELP POINTS".
POLYGON
POLYGON poate crea poligoane regulate, ca polilinii. Numarul de laturi poate fi cuprins intre 3 si 1024.
Sintaxa: POLYGON Number of sides: (numarul de laturi)
Edge/
: (introduceti un punct)
Inscribed in circle/Circumscribed about circle (I/C):
Radius of circle:
Daca raspundeti la cererea a doua cu un punct, va fi creat un poligon inscris in cercul cu raza specificata la a patra cerere, sau circumscris acestuia, in functie de raspunsul dat la a treia cerere. Daca raspundeti cu "Edge", urmeaza dialogul:

First point of edge: (capatul unei laturi)
Second endpoint of edge: (capatul 2 al aceleiasi laturi)
Ordinea indicarii punctelor determina amplasarea poligonului fata de latura specificata.
PRPLOT
Comanda PRPLOT trimite un desen la imprimanta (creeaza un hard-copy). Este necesara o imprimanta cu posibilitati grafice. Deasemenea, tiparirea se poate face si intr-un fisier.
Sintaxa: PRPLOT
What to plot -- Display, Extents, Limits, View, or Window :
In continuare, se va configura imprimanta. Daca se tipareste intr-un fisier, va fi cerut si numele acestuia. Vezi si comanda PLOT.
PSPACE
Comanda PSPACE (Paper SPACE) comuta editorul de desenare in modul "paper space" (vezi si comanda MSPACE).
Sintaxa: PSPACE
Modul "paper space" permite crearea mai multor ferestre de desenare (viewport-uri) active in acelasi timp. Acest lucru este necesar pentru plotarea mai multor viewport-uri. Pana la Release 10, acest lucru nu era posibil, deoarece "vport"-urile erau create numai pe ecran (prin comenzi de afisare), plecand de la continutul bazei de date. Folosind modul "paper space" (introdus in Release 11), vom avea pe hartie exact ceea ce avem pe ecran.
PURGE
In cursul desenarii este posibil sa ramana neutilizate blocuri, layere, tipuri de linie, fonturi (shape) sau stiluri de text definite anterior. Acestea pot fi eliminate cu comanda PURGE.
Sintaxa: PURGE
Purge unused Blocks/Layers/Ltypes/SHapes/STyles/All:
Se va alege tipul obiectelor ce urmeaza sa fie eliminate. Apoi, AutoCAD va afisa numele fiecarui obiect de tipul respectiv ce nu este utilizat, pentru confirmare.
NOTA: Comanda PURGE functioneaza numai daca nu a fost data nici o alta comanda inainte.
QTEXT
Comanda QTEXT controleaza modul de lucru "quick text" (scrierea rapida a textului). Cand QTEXT este off (starea normala), textul este vizualizat in intregime. Cand QTEXT este on, este vizualizat doar un dreptunghi care incadreaza textul respectiv. Se foloseste pentru reducerea timpului de regenerare a desenelor.
Sintaxa: QTEXT ON/OFF :
QUIT
Comanda QUIT serveste la abandonarea sesiunii de lucru curente, fara salvarea modificarilor facute in desen. Se revine in meniul principal.
Sintaxa: QUIT Really want to discard all changes to drawing?
Daca raspundeti altfel decat "Y" sau "YES", comanda este ignorata si puteti continua desenarea.
REDEFINE
Comanda REDEFINE permite redefinirea unei comenzi AutoCAD asupra careia s-a aplicat comanda UNDEFINE.
Sintaxa: REDEFINE
Command name: (nume comanda)
Noua definitie a comenzii va fi cea originala. Pentru a redefini temporar o comanda (se va reveni apoi la definitia utilizatorului), se poate introduce un punct inaintea numelui comenzii.
Definitia unei comenzi AutoCAD poate fi schimbata prin AutoLISP, folosind functia defun.
REDO
Daca REDO este introdusa imediat dupa o comanda UNDO (U, UNDO Back, sau UNDO nnn), va fi anulata aceasta comanda (Undo). Un UNDO dupa REDO va reda desenul de dinaintea lui REDO.
REDRAW
Comanda REDRAW redeseneaza continutul ecranului, fara sa mai parcurga baza de date. Vor fi eliminate de pe ecran liniile si punctele ajutatoare (blips). Daca variabila "BLIPMODE" este OFF, blipsurile nu mai apar deloc.
Sintaxa: REDRAW
REDRAWALL
Comanda REDRAWALL se foloseste pentru redesenarea continutului tuturor viewporturilor.
Sintaxa: REDRAWALL
REGEN
Comanda REGEN regenereaza intregul desen (viewportul curent) si il redeseneaza pe ecran.
Sintaxa: REGEN
REGENALL
Comanda REGENALL se foloseste pentru regenerarea continutului tuturor viewporturilor.
Sintaxa: REGENALL
REGENAUTO
Daca doriti ca AutoCAD-ul sa va consulte atunci cand vrea el sa faca automat o regenerare, folositi comanda REGENAUTO.
Sintaxa: REGENAUTO ON/OFF :
Daca REGENAUTO este OFF si ZOOM sau PAN au nevoie de o regenerare a desenului, apare prompterul:
About to regen, proceed?
Raspunsul "No" lasa desenul nemodificat.
RENAME
Comanda RENAME foloseste la schimbarea numelui unui bloc, stil de cotare, layer, tip de linie, stil de text, UCS, "view" sau "vport".
Sintaxa: RENAME Block/ Dimstyle/ LAyer/ LType/ Style/ UCS/ VIew/ VPort: (optiune)
Old (object) name: (vechiul nume)
New (object) name: (noul nume)
REPEAT
ENDREP
Comenzile REPEAT si ENDREP erau folosite in primele versiuni ale AutoCAD-ului. Acum se folosesc comenzile ARRAY si MINSERT.
Desenele vechi, care contin entitati de tipul REPEAT/ENDREP trebuie sa fie actualizate folosind optiunea 8 din meniul principal (Main Menu).
RESUME
Comanda RESUME se foloseste pentru revenirea intr-o comanda SCRIPT a carei executie a fost intrerupta de o eroare sau prin tastatura.
Sintaxa: RESUME
REVSURF
Comanda REVSURF (REVolved SURFace) se foloseste pentru generarea unei suprafete de revolutie prin rotirea unei linii (curbe) in jurul unei axe.
Sintaxa: REVSURF
Select path curve:
Select axis of revolution:
Start angle :
Included angle (+=ccw, -=cw) :
Curba rotita ("path curve") poate fi o entitate de tip line, arc, circle, polyline (2D sau 3D). Aceasta curba va da directia N a suprafetei (mesh) rezultate. O suprafata de tip mesh este o retea de vertexuri unite intre ele prin linii (wireframe).
ROTATE
Comanda ROTATE permite rotirea de entitati in jurul unui punct.
Sintaxa: ROTATE Select objects: (select)
Base point: (punct)
/Reference: (unghiul de rotire)
Daca la ultima cerere raspundeti cu "R" (de la "Reference"), atunci dialogul continua astfel:
Rotation angle <0>: (unghiul de referinta)
New angle: (valoarea noua a unghiului)
Daca figura este deja rotita cu un unghi, trebuie sa dati unghiul sub care sa fie rotit ansamblul fata de acesta (deci un unghi relativ).
RSCRIPT
Daca un fisier "script" este apelat cu comanda SCRIPT din editorul de desenare, RSCRIPT determina reluarea acestuia de la inceput (daca este continuta in fisierul "script").
Sintaxa: RSCRIPT
RULESURF
Comanda RULESURF (RULEd SURFace) permite crearea unei suprafete determinata de deplasarea unei drepte intre doua curbe (capetele dreptei vor fi pe cele doua curbe). Curbele pot fi linii, arce, cercuri sau polilinii. Poate fi generata o suprafata si intre o curba si un punct (de exemplu un con).
Sintaxa: RULESURF
Select first defining curve:
Select second defining curve:
Generarea incepe de la primul vertex in cazul poliliniilor, de la 0 grade in cazul cercurilor si, bineinteles, de la primul punct in cazul liniilor.
SAVE
Comanda SAVE foloseste la actualizarea continutului fisierului care contine desenul la care se lucreaza. Nu se paraseste editorul de desenare.
Sintaxa: SAVE File name: (nume fisier sau Enter)
Fisierul implicit de salvare este fisierul care contine desenul curent. Extensia este ".dwg" si nu mai trebuie specificata.
SCALE
Comanda SCALE permite modificarea dimensiunilor unor entitati existente. Factorul de scara este acelasi pe X si Y.
Sintaxa: SCALE Select objects: (select)
Base point: (punct)
/Reference:
Daca la ultima cerere raspundeti cu un numar, factorul este relativ la dimensiunile obiectelor selectate. Pentru marire, acesta trebuie sa fie mai mare decat 1. Daca raspundeti cu "Reference", puteti specifica dimensiunea curenta si noua dimensiune care doriti sa ii corespunda:
Reference length <1>:
New length:
Lungimea de referinta poate fi specificata si prin introducerea a doua puncte.
SCRIPT
Comanda SCRIPT determina citirea comenzilor dintr-un fisier "script" (extensie ".scr") si executarea lor.
Sintaxa: SCRIPT Script file: (nume)
Daca executia comenzilor din "script" este intrerupta printr-o eroare sau CTRL-C, poate fi reluata cu RESUME. Comanda RSCRIPT inserata in fisier determina reluarea executarii sirului de comenzi de la inceput.
SELECT
Comanda SELECT foloseste la selectarea entitatilor care vor forma multimea de selectie dorita.
Sintaxa: SELECT Select objects: (selecteaza entitatile)
Modurile de selectare posibile sunt:
Last = ultima entitate creata.
Previous = multimea de selectie anterior formata.
Window = cere colturile opuse ale unei ferestre care va selecta numai entitatile complet incluse in ea.
Crossing = ca si Window, dar include si obiectele taiate de fereastra.
Box= formeaza un Crossing daca se deplaseaza colimatorul spre stanga fata de primul punct ales, sau un Window daca se deplaseaza la dreapta.
AUto = creeaza automat un Box daca punctul indicat nu selecteaza nici o entitate.
Single= selecteaza o singura entitate si iese.
Remove = comuta pe ELIMINAREA de entitati din multimea de selectie.
Add = reia includerea de entitati dupa Remove.
Undo = anuleaza ultima operatie de includere de entitati in multime.
SETVAR
Multe comenzi AutoCAD seteaza moduri de lucru, dimensiuni, limite, care raman valabile pentru comenzile urmatoare (de ex. COLOR seteaza o culoare). Valorile respective sunt stocate intr-o colectie de variabile de sistem. Comanda SETVAR permite accesul direct la aceste variabile.
Sintaxa: SETVAR Variable name or ?:
Daca raspundeti cu "?", vor fi listate setarile curente ale tuturor variabilelor. Unele nu pot fi schimbate. Acestea sunt marcate prin "(read only)". Daca introduceti numele unei variabile, apare:
New value for varname :
unde varname este numele variabilei. Daca veti raspunde cu Enter, valoarea curenta va fi pastrata.
SHADE
Comanda SHADE se foloseste pentru "umbrirea" obiectelor 3D.
Sintaxa: SHADE
Regenerating drawing.
Shading 90.. done.
Shading complete.
Nu are efect asupra corpurilor alcatuite din "wireframe"; trebuie neaparat sa existe suprafete opace (3DFACE), ca si pentru HIDE.
SHAPE
Comanda SHAPE insereaza un "shape" (simbol) definit anterior in desen; acesta se afla intr-un fisier ".shx" incarcat anterior cu LOAD.
Sintaxa: SHAPE Shape name (or ?) : (nume simbol)
Starting point: (punct)
Height <1.0>: (nr. real)
Angle <0>: (unghi in grade)
Daca la prima cerere raspundeti cu "?", va fi afisata lista simbolurilor incarcate la momentul respectiv.
SH
SHELL
Comanda SHELL determina iesirea temporara in sistemul de operare, fara abandonarea sesiunii curente de desenare. Comanda SH este asemanatoare, dar pot fi executate numai comenzi DOS interne.
Sintaxa: SHELL
DOS command: (numele comenzii dorite)
Dupa executarea programului apelat, reapare prompterul "Command:".
Daca la "DOS command:" raspundeti cu Enter, apare prompterul "C>>". Acum puteti introduce o succesiune de comenzi DOS. Pentru a reveni in editorul de desenare, introduceti "EXIT".
SKETCH
Comanda SKETCH permite desenarea cu mana libera. Este necesara folosirea unei tablete de digitizare sau a unui mouse.
Sintaxa: SKETCH Record increment: (valoare - nr. real)
Sketch. Pen eXit Quit Record Erase Connect .
Subcomenzi:
P - Ridicarea /coborarea creionului
X - Inregistrarea liniilor temporare si iesirea din Sketch
Q - Renuntarea la liniile temporare si iesirea din Sketch
R - Inregistrarea liniilor temporare si ramanerea in Sketch
E - Stergerea liniilor temporare de la un punct spec. pana la sfarsit
C - Connect: relansare "sketch" de la ultimul punct
.- Desenarea liniilor temporare de la punctul curent (pen up)
SNAP
Comanda SNAP determina deplasarea cursorului pas cu pas. Marimea pasului poate fi modificata tot cu SNAP.
Sintaxa: SNAP Snap spacing or ON/ OFF/ Aspect/ Rotate/ Style :
Semnificatia optiunilor:
NUMAR - Modifica marimea pasului
ON - trece in mod "pas cu pas"
OFF - renunta la "pas cu pas"
ROTATE - Roteste reteaua imaginara determinata de marimea pasului
ASPECT - Modifica marimea pasului pe X si Y
STYLE ISO - Mod "snap" izometric
STYLE STANDARD - Mod "snap" normal
SOLID
SOLID ofera posibilitatea realizarii de suprafete (plane) umplute.
Sintaxa: SOLID First point: (punct)
Second point: (punct)
Third point: (punct)
Fourth point: (punct, sau Enter pentru sectiune triunghiulara)
Third point: (punct, sau Enter pentru incheierea comenzii)
Atentie la ordinea punctelor !
STATUS
Comanda STATUS produce un raport asupra starii curente a desenului.
Sintaxa: STATUS
NOTA: In timpul cotarii (Dim:), STATUS listeaza starea curenta a variabilelor de cotare.
STRETCH
Comanda STRETCH permite mutarea unei portiuni din desen selectata prin SELECT, pastrand legaturile cu restul desenului, ramas neschimbat. Poate fi aplicata entitatilor de tip line, arc, trace, solid, polyline, 3Dline si 3Dface.
Sintaxa: STRETCH Select objects to stretch by window
Select objects:
Dupa selectare, apare:
Base point:
New point:
STRETCH se comporta diferit cu diferitele tipuri de entitati. Capetele liniilor sunt deplasate; arcele sunt transformate in linii sau sunt modificate (cand este posibil) pozitia centrului si unghiurile de inceput si sfarsit; polilinia este tratata segment cu segment, in functie de tipul segmentului respectiv (linie sau arc); informatiile referitoare la rotunjirea sau interpolarea poliliniilor nu sunt afectate de STRETCH.
STYLE
Comanda STYLE este folosita la crearea unui stil nou de text sau la modificarea unui stil existent. Fiecare stil foloseste un font la care i se aplica o inaltime, un factor de extensie/compresie si un unghi de inclinare a textului. Se poate alege modul "backwards" (in oglinda de la dreapta spre stanga) sau "upside-down" (in oglinda de sus in jos).
Sintaxa: STYLE Text style name (or ?): (nume stil)
Font file : (nume fisier)
Height : (valoare)
Width factor : (factor de scara)
Obliquing angle : (unghi)
Backwards?
Upside-down?
Vertical?
(nume stil) este acum stilul curent.
Stilul creat devine stilul propriu textelor ce vor fi desenate.
TABLET
Comanda TABLET este folosita pentru introducerea in AutoCAD a unui desen de pe hartie, prin intermediul unei tablete digitizoare. TABLET poate fi folosita si pentru introducerea comenzilor dintr-un meniu aflat pe tableta.
Sintaxa:TABLET ON - Modul tablet ON
TABLET OFF - Modul tablet OFF
TABLET CAL- Calibreaza tableta pentru desenul de introdus
TABLET CFG - Configureaza tableta pentru meniul si zona de desenare dorite
TABSURF
Comanda TABSURF (TABulated SURFace) genereaza o suprafata prin deplasarea unui contur intr-o directie specificata.
Sintaxa: TABSURF
Select path curve:
Select direction vector:
Conturul ("path curve") poate fi o linie, un arc, cerc sau o poliilnie (2D sau 3D). Liniile de suprafata vor fi paralele cu directia indicata. Directia este indicata prin selectarea unei linii sau a unei polilinii deschise care va indica directia si lungimea liniilor de suprafata (generatoarele).
TEXT
Comanda TEXT deseneaza un text de marimea dorita, inclinat cu unghiul dorit.
Sintaxa: TEXT Start point or Align/Center/Fit/Mid/Right/Style: (punct)
Height : (valoare sau doua puncte)
Angle : (unghi sau punct)
Text: (sirul ce trebuie desenat)
Daca introduceti un punct la "Starting point", textul va fi aliniat la stanga relativ la acel punct.
Alte variante:
A - Aliniere intre doua puncte selectate. In acest caz nu vor mai fi cerute inaltimea si unghiul.
C - Centrarea textului fata de punctul ales.
F - Alinierea textului intre doua puncte cu un factor de scara numai pe X.
M - Centrarea textului fata de un punct ales, atat pe orizontala cat si pe verticala.
R - Alinierea fata de punctul de sfarsit (aliniere la dreapta).
S - Selectarea unui stil de text diferit.
TEXTSCR
Vezi comanda GRAPHSCR.
TIME
Daca introduceti comanda TIME, obtineti ceva de genul:
Command: TIME
Current time: 08 NOV 1985 at 09:10:44.005
Drawing created: 23 JUL 1985 at 07:21:30.648
Drawing last updated: 18 SEP 1985 at 15:33:59.771
Time in drawing editor: 0 days 00:02:54.520
Elapsed timer: 0 days 00:00:30.772
Timer on.
Urmatorul prompter va fi:
Display/ON/OFF/Reset:
unde:
Display - Repeta afisarea de mai sus, cu timpul reactualizat.
On - Porneste ceasul utilizator (elapsed timer) - implicit ON.
Off - Opreste ceasul utilizatorului.
Reset - Reseteaza ceasul utilizatorului.
TRACE
Comanda TRACE serveste la trasarea liniilor cu grosime nenula.
Sintaxa: TRACE
Trace width : (o valoare)
From point: (punct)
To point: (punct)
To point: (punct)
To point: (Enter pentru incheierea unui "trace")
Pentru desenarea traseelor orizontale sau verticale se poate folosi modul de lucru ORTHO.
TRIM
Daca ati facut un desen la care ati trasat linii mai lungi decat trebuia si doriti acum sa le "tundeti" capetele, dati comanda TRIM. Ulterior, puteti elimina conturul de tundere, daca are numai scop ajutator.
Sintaxa: TRIM Select cutting edges(s)
Select objects: selectati muchiile taietoare (conturul de tundere).
Select objects: Enter
Select object to TRIM: selectati capetele de retezat.
U
Comanda U anuleaza efectul ultimei comenzi introduse. Numele comenzii anulate va fi afisat. Se poate introduce comanda U de mai multe ori, pana la anularea tuturor comenzilor de la inceputul sesiunii de lucru.
Nu afecteaza comenzile care lucreaza cu fisiere (cele de export in fisiere).
UCS
Comanda UCS (User Coordinate System) defineste sau modifica sistemul de coordonate folosit.
Sintaxa: UCS
Origin/ ZAxis/ 3point/ Entity/ View/ X/ Y/ Z/ Prev/ Restore/ Save/ Del/ ?/ :
Optiunile:
Origin - punctul in care se va deplasa originea UCS-ului curent, si va deveni originea noului UCS.
ZAxis - defineste un nou UCS folosind o origine (punct) si un punct care indica sensul pozitiv al axei Z. Se va cere:
Origin point : (noua origine)
Point on positive portion of Z-axis :(punct de pe axa Z, cu coord. Z pozitiva)
3point - defineste noul UCS prin 3 puncte: originea, sensul pozitiv al axei X si sensul pozitiv al axei Y. Se cere:
Origin point :
Point on positive portion of the X-axis :
Point on positive-Y portion of the UCS X-Y plane :
Cele trei puncte nu pot fi coliniare.
Entity - defineste noul UCS folosind o entitate existenta. Planul x0y va fi paralel cu planul x0y al UCS-ului in care a fost desenata entitatea selectata, iar directia Z va fi aceea