CONSIDERAŢII REFERITOARE LA BAZE DE DATE RELAŢIONALE referat


În continuare vor fi prezentate câteva reguli şi aspecte generale care trebuie luate în seamă în procesul de implementare şi administrare a unei baze de date relaţionale.

2.1.1. REGULI REFERITOARE LA DENUMIRI
Întotdeauna numele alese trebuie să fie consistente, cu referire directă la datele sau operaţiile pe care le denumesc. De asemenea, este important ca în cazul modificărilor aduse unei baze de date deja existente să se acorde atenţie regulilor de denumiri pe care designerul precedent le-a folosit. În cazul în care vechiul set de denumiri folosite în implementarea bazei de date este consistent, nu există nici o scuză pentru noul designer pentru schimba vechile reguli cu altele proprii, acest lucru ducând în sine, inevitabil, la crearea inconsistenţelor în baza de date. Dacă în schimb regulile de denumire din baza de date sunt inconsistente, acestea trebuie pe cât posibil schimbate cu unele noi, dar trebuie ţinut cont că întreg acest proces va face necesară modificarea sau rescrierea parţială a unor bucăţi de cod.
Câteva reguli de denumire elementare
 Toate numele de tabele sunt la singular, nu plural
 Numele tabelelor şi ale câmpurilor trebuie să fie alese considerând următoarele:
. Nu se foloseşte caracterul underscore
. Doar fiecare caracter al fiecărui cuvânt va fi scris cu majuscule
 Numele cheii primare este întotdeauna de forma [NumeTabelă]ID
 Numele câmpurilor booleene trebuie denumite IS[câmp] sau HAS[câmp]
. Ex. IsActive, HasChildren
 E mai bine să fie folosite nume lungi, abrevierile sau numele scurte producând de cele mai multe ori confuzii
2.1.2. ENTITĂŢI, CHEI, ATRIBUTE ŞI RELAŢII
Entităţi
O entitate reprezintă un set de obiecte din lumea reală, care au proprietăţi similare, fiecare obiect fiind unic identificabil în setul respectiv. Fiecare entitate este identificată printr-un nume unic şi o listă de proprietăţi, numite atribute. În mod normal o bază de date conţine multe entităţi distincte.
Atribute
Proprietăţile entităţilor se numesc atribute, acestea descriind entitatea respectivă. De exemplu o entitate carte poate fi descrisă de atributele: isbn, autor, titlu, editură, anul publicării sau numărul de pagini. Atributele sunt de multe ori referite ca şi câmpuri.
Atributele pot fi:
 Atribute atomice - atribute care nu mai pot fi divizate (de exemplu anul publicării sau preţul unei cărţi). Atributele atomice sunt cunoscute şi sub denumirea de atribute simple.
 Atribute compuse - atribute care pot fi divizate în mai multe atribute atomice (de exemplu atributul nume poate fi subdivizat în prenume şi nume de familie)
 Atribute derivate - unele atribute pot deriva din altele (de exemplu atributul vârstă derivă din anul naşterii). De asemenea, valoarea unui atribut poate să fie derivată din valoarea mai multor atribute. Astfel preţul unei entităţi roşii va fi deriva din preţul unei unităţi(kg) şi numărul de kilograme.

2.1.3. CHEI
Toate înregistrările din baza de date trebuie să fie unice. Cheile sunt o coloană a unei înregistrări care permite identificarea unică a acesteia. În continuare se va prezenta terminologia cheilor în bazele de date relaţionale.
Super-cheie
O super-cheie este o coloană sau un set de coloane care permite identificarea unică a fiecărei înregistrări dintr-o tabelă. O super-cheie poate conţine coloane care nu sunt necesare pentru identificarea unică, de aceea suntem interesaţi să selectăm acele super-chei care necesită un minimum de coloane pentru identificare unică.


Cheie candidată
Este o super-cheie care conţine numărul minim posibil de coloane necesare pentru identificare unică a înregistrărilor.
O cheie candidată are următoarele proprietăţi:
 Asigură unicitate fiecărei înregistrări
 Orice cheie candidată este ireductibilă, adică nici un sub-set de coloane ale cheii candidate nu mai asigură unicitatea înregistrărilor.
Cheie primară
Este acea cheie candidată care a fost aleasă pentru a identifica unic înregistrările dintr-o tabelă.
Cheie străină
Cheia străină este o coloană sau un set de coloane cu valori din setul de valori a cheii primare a unei alte tabele cu care face astfel o legătură. Dacă o tabelă apare în mai mult de o tabelă, aceasta este de regulă o legătură între cele două tabele.

2.1.4. RELAŢII
O relaţie este un set de asocieri între mai multe entităţi. La fel ca şi în cazul entităţilor, şi relaţiile între entităţi trebuie să fie unic identificabile. Relaţiile pot fi 1:1, 1:N sau N:N.

2.1.5. INDECŞI
Indecşi sunt structuri de date care permit localizarea unor anumite înregistrări din baza de date într-un timp mult mai scurt, şi ca urmare folosirea indecşilor duce la micşorarea considerabilă a timpului de răspuns la interogări. Folosirea indecşilor este opţională, totuşi recomandată, deoarece ea duce la o îmbunătăţire vizibilă a performanţelor sistemului. Există mai multe tipuri de indecşi, şi anume indecşi primari si indecşi secundari. O tabelă poate avea cel mult un index primar şi eventual mai mulţi indecşi secundari. Folosirea indecşilor sporeşte mult performanţele sistemului pentru operaţiile de căutare a datelor, totuşi trebuie avut grijă ca încărcarea sistemului să nu fie prea mare în cazul operaţiilor de scriere.

2.1.6. NULL / NOT NULL
Câmpurile marcate NOT NULL sunt acele câmpuri ale căror valori trebuie introduse în fiecare înregistrare, în timp ce câmpurile NULL sunt acelea care nu necesită de fiecare dată introducerea unei valori.Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani