ODBC, drivere ODBC referat

Open Database Conectivity (ODBC) reprezintă o interfaţă standard care permite unei aplicaţii să acceseze date din surse diferite: SQL, MS SQL Server, DB2, Informix, MS Acces, dBASE etc. ODBC are două componente de bază:
♦ ODBC Driver Manager - o aplicaţie legată la această librărie generică care este responsabilă pentru încărcarea driverului ODBC cerut
♦ ODBC Driver - încărcat dinamic de managerul driverului pentru a face conexiunea la baza de date.
Legătura între aplicaţiile ce exploatează aceste surse de date şi serverele BD se realizează prin drivere specifice, care reprezint, de fapt, DLL-uri invocate când se solicită accesul la o anumită sursă de date. În concluzie, o aplicaţie se poate conecta la orice sursă pentru care există drivere.


Fig.2 ODBC
Interfaţa ODBC defineşte:
♦ o bibliotecă de apeluri de funcţii care permit unei apicaţii să se conecteze la o sursă de date, să execute fraze SQL şi să primească rezultatele acestora

♦ o modalitate standard de conecatre la o sursă (BD) de date externă♦ o modalitate standard de reprezentare a tipurilor de date.
Mai trebuie menţionat că această interfaţă mai permite şi recepţionarea erorilor generate de motoarele diferitelor servere de baze de date care gestionează baza de date sursă.
ODBC permite interoperabilitate maximă între aplicaţie şi baza de date deoarece o singură aplicaţie poate accesa orice baza de date activată prin ODBC prin simpla configurare de utilizare a driverului ODBC, şi de asemenea, o aplicaţie activată de ODBC poate accesa o bază de date utilizând acest driver. Managerul driverului acţionează ca şi interfaţă comună permiţând ca acest schimb dinamic să aibă loc, lucru dorit dintotdeauna.Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani