word processing sau editor de texte referat

Una dintre cele mai frecvente utilizări ale calculatoarelor o constitue prelucrarea textelor.Tehnoredactarea este o modalitate avansată de pregătire tehnică și grafică a unui manuscris înainte de a fi tipărit.Tehnoredactarea computerizată presupune existanța calculatorului, împreună cu dispozitivele periferice aferente, și a unui sistem logic de prelucrare, alcătuit din programul după care funcționează calculatorul pentru a realiza prelucrările dorite.Acest program sau sistem de programe, specializat în operațiile de tehnoredactare, este numit \"procesor de texte\"(word processing) sau \"editor de texte\".
Excel produs al firmei microsoft esta destinat tratării datelor în formă tabelară(așa numita foaie electronică de calcul - Spreadsheet) cît și prezentării grafice a informației.Pe lîngă aceasta Excel este dotat cu o funcție pentru tratarea datelor tabelei ca bază de date. EXCEL este un pachet de programe, care servește pentru prelucrarea datelor organizate în formă de tabel.Lansarea lui Windows și ExcelSistemul lansează în mod automat W95.În W95 veți identifica butonul Start, pentru a rula programul Excel porniți de la acest buton. Plasați cursorul mouse-ului pe butonul Start și efectuați clic pentru al selecta. Apoi în continuare în același fel selectați Programs>microsoft Office>microsoft Excel.Programul va fi lansat și pe ecran va apărea o foaie de lucru goală.Aceasta este reprezentată printr-o fereastră document întitulată microsoft Excel Book 1.
Structura ferestrei Excel:1. Bara de titlu2. Bara de meniuri3. Bara cu instrumente standart4. Bara de formatare 5. Bara formulelor6. Spațiul de lucru7. Bara cu denumirile foielor de calcul8. Bara de stare9. Barele de derulare verticală și orizontală.
Ce trebuie să știți despre o foaie de lucru. O foaie de lucru este alcătuită din mici zone dreptunghiulare numite celule. Celulile sînt dispuse pe rînduri și coloane. Coloanele sînt etichetate de la stînga la dreapta cu literele de la A la I, rîndurile sînt numerotate, de sus pînă jos, cu numerele de la 1 la 16. Fiecare celulă din foaie este unic determinată de litera coloanei și numărul rîndului pe care se găsește de exemplu:A1. Acest indicator se numește adresa celulei. Celula în care sunteți poziționat la un moment dat poartă numele de celulă activă și este înconjurată de un contur.
Selectarea unei celule.În Excel va trebui să selectați celula în care doriți să scrieți și apoi să introduceți date în aceasta. Selectara se face prin efectuarea unui clic pe celula dorită.
Introducerea datelor.Asigurați-vă că aveți marcată celula dorită și tastați în ea numerele necesare. Cifrele sau datele numerice au apărut și în bara de formule situată imediat deasupra foiei de lucru. La capătul di stînga al acesteia sunt plasate 4 butoane printre care x- are semnificația \"cancel\"(=Esc) și ? - are semnificația \"enter\" sau \"confirm\".
Însumarea valorii numerice. După ce ați introdus mai multe date în foaie a sosit momentul să le însumați. Se procedează astfel: 1. Efectuați clic pe celula care va conține totalul.2. Efectuți clic pe butonul AutoSum aflat în bara de instrumente.3. În bara de formule efectuți clic pe butonul ? pentru a accepta formula introdusă de AutoSum.Totalul va fi înserat în celula selectată.Salvarea foiei de lucru.1. Selectați File>Save,2. Pe ecran apare cutia de dialog Save As. Programul stabilește îm mod automat numele de fișier BOOK 1. Dvs puteți tasta numele dorit în caseta de editare File Name.3. Efectuați clic pe butonul Save.Dacă deja ați dat un nume fișierului registrului dvs, nu mai esta nevoia să utilizați comanda File>SaveAs. Puteți salva fișierul printr-un singur pas: efectuați clic pe butonul Save din bara de instrumente. Părăsirea programului.File>Exit.Redeschiderea unui registru. File.În partea de jos a meniului File întîlnim o listă a celor mai recente fișiere cu care ați lucrat. Eectuați clic pe fișierul dorit pentru al redeschide. Dacă acest fișier nu apare în lista respectivă, selectați Open din meniul File. Veți întîlni o cutie de dialog Open de unde puteți selecta numele de fișier dorit.
Formatarea datelor. Puteți modifica formatul numeric al unei celule sau a unei zone întregi selectate efectuînd clic pe unul din cele 5 butoane în bara de instrumente ($,% ,ș. a.).Așa putem formata nr ca valori monetare. Modificarea formatului celulei în cel de dată calendaristică se efectuează astfel: Format>Cells(ne pune la dispoziție cîteva grupuri de opțiuni)>Number>Date>Type>OK.Astfel putem tasta datele într-o varietate de formate, însă după ce apăsăm Enter, datele vor fi afișate după manera selectată.
Opțiunea Format Cells poate apărea și prin apăsarea butonului din dreapta a mouse-ului.
Selectarea unui domeniu. Un bloc de celule poartă denumirea de domeniu. Selectarea se efectuează prin menținerea butonului apăsat în timp ce deplasați mouse-ul pe foaie.În loc să efectuați selecția prin deplasarea cursorului, puteți urma pașii de mai jos: menținînd apăsată tasta Shift efectuați clic pe celula de ex. H14(prin acest procedeu selectați zona A1:H14). Puteți selecta mai multe celule sau domenii - chiar dacă acestea nu sunt adiacente - pentru ca apoi să operați un singur set de modificări ale aspectului: efectuați clic pe celule menținînd apăsată tasta Ctrl.
Etichetarea coloanelor.Se efectuează prin tastarea etichetelor, apăsînd după fiecare dintre acestea Enter(Ex:Magazine,vînzări,simestre).Registrul nostru ar fi mai atractiv dacă etichetele ar fi situate în centrul celulelor. Se obține cu ajutorul butoanelor (aliniere la stînga,centrare, aliniere la dreapta) din bara de instrumente.
Atribuirea unui nume foii de lucru. La baza ecranului documentului observăm rînul de taburi. Fiecare tab reprezintă o foaie din registru. Înainte de a salva registrul putem înlocui numele foii Sheet 1cu unul mai sugestiv (magazine,vînzări).Se procedează: 1. Dublu clic pe Sheet 1.Va apărea cutia de dialog Rename Sheet .
2.Tastăm numele dorit.4. OK. Noul nume va apărea pe tab-ul corespunzător foii.Introducerea unei formule.1. Selectăm celula.2. Tastăm fomula (Ex: =E3-C4+D4)3. Efectuăm clic pe butonul de confirmare.Rezultatul acestui calcul este trecut în celula selectată.În urma efectuării unei formule pot apărea o mulțime de semne ###.Acest semn este indicatorul depășirii de celulă, el neavînd semnificația vreunei erori.Prin aceasta Excel vă anunță că celula este prea îngustă pentru a afișa integral valoarea numerică stocată în ea.Puteți depăși acest neajuns reglînd lățimea coloanei. Se procedează astfel: mutați cursorul în linia antetelor de coloană și poziționațil pe linia de separație dintre coloane. Forma cursorului se va modifica într-o săgeată dublă. Cu cursorul astfel poziționat efectuați dublu clic.Excel va regla automat lățimea coloanei.Utilizarea facilității PasteFunction:1. Executați dublu clic pe celula care doriți să apară funcția.2. Executați clic asupra butonului PasteFunction.3. Selectați categoria funcției.4. Selectați funcția.5. Executați clic asupra butonului OK.6. Introduceți argumentele funcției (coordonatele celulelor).7. Executați clic asupra butonului OK.Multiplicarea unei formule cu AutoFill1. Avînd celula selectată, poziționați cursorul mouse-ului în colțul din drepta jos al acestei celule(acesta va deveni cursor de încărcare).Forma cursorului va fi cea a unui semn plus îngroșat.2. Deplasați cursorul de încărcare de-a lungul celulelor.3. Eliberați butonul mouse-ului. Cînd eliberați butonul mouse-ului după deplasarea cursorului de încărcare formula din celula inițială este copiată în fiecare celulă a zonei selectate. Totuși formula nu este copiată ca atare. În fiecare celulă, referințele din formulă au fost rectificate , sau incrementate în mod automat de către Excel, astfel ca rezultatul final să fie cel pe care îl așteptați.Ori de cîte ori vom introduce date noi în tabel, programul automat va schimba cifrele ce reprezintă suma sau alte formule.Separarea unei ferestre. Dacă foaia este destul de mare și este dificil să defilați întruna foaia de sus în jos și invers, Excel are o soluție comodă pentru această problemă:1. Selectați o celulă 2. Din meniul Windows, selectați Split.Aveți în față două imagini separate ale acestei foi, separarea efectuîndu-se imediat deasupra celulei selectate.Lărgirea coloanelor sau liniilor.Format> Column> WidthFormat> Row > HeightDefinirea numelor de domenii. Fiecare domeniu poate fi specificat printr-un nume.Se procedează:1. Deplasați cursorul mouse-ului pentru a selecta domeniul.2. În bara de formule efctuați clic pe săgeata Names.3. Tastați numele dorit și apăsați Enter pentru a mai scrie alte nume. Puteți inspecta lista tuturor numelor de domenii din foaie efectuînd clic pe săgeata Names.Utilizarea facilității AutoFormat.Excel vă pune la dispoziție o facilitate numită AutoFormat, care va permite să aplicați propriilor foi de lucru aspecte predefinite. 1. Selectați domeniul din foaie care va trebui formatat.2. Format>AutoFormat.Din Table format alegeți formatul dorit cu imaginea afișată alături.3. Selectați OK spre a accepta alegerea și a închide cutia de dialog.Centrarea unei etichete de-a lungul coloanelor.1. Selectați rîndul care va conține eticheta.
2. Efectuați clic pe butonul CenterAcrossColumns din bara de instrumente.Schimbarea fonturilor. 1. Selectați celula sau domeniul.2. Efectuați clic pe butonul. din dreapta casetei Font din bara de instrumente.Apare o listă a fonturilor instalata în Windows.3. Reglați bara de defilare pentru a vedea mai multe nume de fonturi.4. Efectuați clic pe numele fontului dorit și închideți caseta Font.Schimbarea atributelor fontului.Puteți mări dimensiunea fontului (înălțimea caracterelor) - FontSize și adăuga Bold,Italic.Schimbarea culorii textului.În cazul cînd dispunem de o imprimantă color putem schimba culoarea textului:1. Selectați textul.2. Efectuați clic pe butonul .din caseta FontColor. Va apărea o paletă de culori.3. Efectuați clic pe coluarea dorită și închideți paleta.Selectarea unui contur de celulă.:1. Selectați domeniul 2. În bara de instrumente efectuați clic pe butonul.aflat în dreapta butonului Borders.Va apărea o varietate de linii de contur din care vă puteți alege una.Selectarea efectului de umbrire a celulei.1. Selectați domeniul2. Efectuați clic pe butonul .al instrumentului Color din bara de instrumente. Va apărea o casetă de culori. Selectați o culoare.3. Efectuați clic pe orice celulă din afara selecției pentru a elimina marcajul luminos și a vedea efectul de umbrire.Modificarea unor date existente se poate face dacă: 1. Executați dublu clic asupra celulei al cărei conținut doriți să-l modificați sau tastați F2.2. Exacutați un clic Confirm pentru a stabili punctul de inserare a noilor date3. Introduceți noile date4. Executați clic pe ideograma Confirm sau apăsați testa Enter.Ștergerea parțială a unei date existente:1. Executați un dublu clic asupra celulei al cărei conținut doriți să-l modificați.2. Executați un clic, și așa apăsat, deplasați mouse-ul pentru a evidenția porțiunea pe care doriți să o ștergeți.3. Apăsați tasta Delete.4. Executați un clic pe confirm sau apăsați Enter.Ștergerea completă a datelor dintr-o celulă cere ca să:1. Evedențiați grupul de celule al căror conținut doriți să-l ștergeți2. Executați un clic cu butonul din dreapta asupra grupului selectat.3. Selectați comanda ClearContents din meniul contextual ce va apărea.Ștergerea coloanelor, rîndurilor și a celulelor:1. Executați un clic cu butonul din dreapta asupra numelui coloanei (rîndului).2. Selectați opțiunea Delete.Inserarea unui rînd sau coloane:Dacă se înserează un grup de celule puteți alege deplasarea celulelor existente către dreăpta sau în jos.1. Se execută un clic pe numele coloanei sau rîndului unde dorește ca să apară o altă nouă, utilizînd butonul din dreapta al mouse-lui.2. Se selectează opțiunea Insert.Inserarea unui grup de celule:1. Selectați grupul de celule pe care doriți să le înserați.2. Executați clic asupra grupului de celule selectate, folosind butonul din dreapta al mouse-lui.3. Selectați opțiunea Insert.4. Alegeți direcția în care se vor deplasa celulele existente.5. Ok.Ascunderea coloanelor și a rîndurilor.1. Execztați un clic cu butonul din dreapta asupra titlului coloanei (rîndului) pe care doriți să o (îl) ascundeți.2. Selectați opțiunea Hide.Copierea și mutarea datelor cu Drag and Drop:1. Selectați datele pe care doriți să copiați.2. Poziționați indicatorul mouse -lui pe marginea grupui selectat.3. Mențineți apăsată tasta Ctrl, apăsați pe butonul stîng al mouse-lui și \"trageți\" grupul spre zona nouă.4. Eliberați butonul mouse-lui.Utilizînd comenzile Copy și Paste:1. Selectați datele pe care doriți să le copiați.2. Executați clic asupra butonului Copy din bara de instrumente.3. Selectați prima celulă din grupul de celule destinație.4. Executați clic asupra butonului Paste sau apăsați Enter.Mutarea se efectuează în același mod numai că în loc de Copy utilizați butonul Cut din bara de instrumente.Crearea diagramelor:1. Selectați datele pe care doriți să le reprezentați grafic.2. Executați clic asupra butonului ChartWizard.3. Selectați tipul diagramei și tastați Next.4. Stabiliți sursa datelor și tastați Next.5. Stabiliți opțiunile diagramei și tastați Next.6. Stabiliți foaia de calcul, unde se va afla diagrama și tastați Finish.Sortarea:1. Selectați zona care va fi ordonată. Pentru a ordona întreaga listă de date selectați toate celulile din listă.2. Deschideți meniul Data și alegeți Sort.Va apărea caseta de dialog Sort.3. Utilizați lista derulantă Sort by la selecția primei coloane după care vreți să ordonați, după ce executați clic pe Ascending sau Descending pentru a indica modalitatea de ordonare.4. Pentru a ordona după alte coloane, repetați pasul 3 pentru prima și a doua listă derulantă Then by. 5. Executați clic pe OK sau apăsați tasta Enter.Filtrarea:AutoFilter vă permite să afișați rapid numai un rup selectat de înregistrări ale bazei dvs de date:1. Selectați întrega bază de date, inclusiv rîndul utilizat la la titluri.2. Deschideți meniul Data>Filter>AutoFilter.Excel va afișa în fiecare celulă în partea de sus a bazei dvs de date butonul cu săgeată al listei derulante.3. Executați clic pe butonul listei derulante din rubrica pe care vreți să o utilizați la filtrarea listei. 4. Selectați data pe care vreți să o utilizați pentru a reduce lista dvs. La derularea listei puteți utiliza tastele cu săgeți direcționale sau puteți introduce primul caracter al numelui datei întroduse pentru a vă deplasa la ea.Acționați tasta Enter sau executați clic pe dată cu ajutorul mouse-lui. Lansarea în execuție a programului word se face din meniul Windows, executînd dublu clic pe pictograma corespuzătoare cu numele produsului word for Windows.Structura ferestrei microsoft word se deosebesc următoarele zone principale:- Bara de titlu,- Bara de meniu,- Bara pictigramelor,- Bara de aspect,- Bara riglei de măsură,- Aria de lucru în care se editează documentul,- Barele de derulare,- Bara informativă (bara de stare).
Crearea unui document nou.La fiecare lansare în execzție programul word creează un nou document.Crearea unui document nou se realizează prin opțiunea File>New.Editarea unui document.Scrierea manuală a textului se face conform regulilor uzuale, folosind tastatura ca dispozitiv periferic de intrare. Tasta Enter va fi apăsată numai la sfîrșit de paragraf, programul word va trece automat la rîndul următor. Pentru a scrie cu majuscule se pot folosi tastele CapsLock sau Shift.Ștergerea unui caracter sau mai multor caractere succesive se poate face prin poziționarea cursorului imediat după ultimul caracter de șters și apăsarea tastei Backspace pînă se șterg toate caracterle dorite.Aceași operație poate fi efectuată și cu tasta Delete, care șterge din poziția cursorului.
Salvarea unui document. Pentru salvarea documentului curent în editare se alege opțiunea File>Save sau se execută clic pe butonul Save de pe bara de pictograme.La prima salvare a documentului nou, programul word va deschide o casetă de dialog SaveAs, cerînd informații despre discul și catalogul în care să salveze fișierul și sub ce nume(Drives, Directories, FileName).
Deplasare în documentul scris se poate face cu mouse-ul în zona de lucru, sau acționînd cu mous-ul săgețile pe bara verticală sau orizontalî de derulare.Poziționînd cursorul mouse-ului într-o anumită poziție în cadrul textului și realizînd un clic simplu, cursorul de editare ( punctul de inserție) se mută în punctul rspectiv.
Tipărirea unui document Tipărirea unui document la imprimantă se poate realiza direct din programul microsoft word .Pentru tipărire se pune imprimanta în funcție (ON LINE), apoi se alege opțiunea File/Print.Ieșirea din programul word Ieșirea din programul word se face fie executând clic pe File în bara de meniu și apoi executând clic pe Exit (ieșire), fie închizând fereastra executând dublu clic pe butonul W din colțul din stânga sus al ferestrei word, sau apăsând tastele Alt + F4, sau executăm clic pe butonul Xdin colțul din dreapta sus. Acum programul word întreabă dacă se dorește salvarea documentului. Se execută clic pe butonul Yes dacă se dorește acest lucru.
Bazele tenhoredactării .Tehnoredactarea computerizată se realizează pe trei nivele, după cum urmează:- nivelul document. Aici se stabilesc caracteristicile globale ale documentului(File>PageSetup), cum sunt formatul paginii (A3, A4. A5, Letter etc.), marginile acestuia (dreapta, stânga, sus și jos), eventualele antete și subsoluri de pagină la nivel de document (numerele de pagină, titlul capitolului, paragrafului, afișat pe fiecare pagină etc );
- nivelul paragraf. La acest nivel se stabilesc caracteristicile fiecărui paragraf în parte. In cadrul editării computerizate noțiunea de paragraf are un alt sens față de cea din literatură. Aici paragraful reprezintă porțiunea de text aflată între două Enter, adică de la începutul unui alineat și până la următorul. La nivelul paragraf se stabilesc atributele paragrafelor, ca de exemplu: tipul de caractere folosit pentru întregul paragraf, dimensiunea acestora, eventualele deplasări înspre interior sau exterior, dimensiunea și tipul alineatului (prima linie mai interior sau exterior). modul de aliniere a paragrafuhii (la stânga, la dreapta, pe centru sau la ambele margini);Stabilirea a fiecărui parametru al paragrafelor în word for Windows se face, după selectarea paragrafelor, prin alegerea opțiunii Paragraf din submeniul Format.
- nivelul caracter.
La ultimul nivel se lucrează asupra grupurilor de caractere din interiorul paragrafelor, pentru obținerea unor efecte de tipul: scoaterea în evidență a unor nume proprii, cuvinte cheie, citate, prin subliniere, îngroșare, înclinare, schimbare a dimensiunii caracterelor etc.Există o serie de operații care nu pot fi încadrate în nici unul dintre aceste trei nivele. cum ar fi: încărcarea imaginilor, realizarea indexului și a cuprinsului etc., operații care se execută, de obicei, după trecerea prin toate cele trei nivele.


Tehnoredactarea la nivel de caractereDintre caracteristicele specifice nivelului caracter fac parte: - tipul de caractere (Fontul), care determină mulțimea de caractere și aspectul lor grafic;- dimensiunea caracterului (Size) care se măsoară de obicei în puncte;- stilul pentru caracter (Font Style), adică modul în care va fi scris caracterul:- scriere normală (Regular);- stilul îngroșat (aldin) de afișare (Bold);- stilul înclinat (Italic); .- efectul pentru caractere (Effects), adică prelucrări, transformări și adăugări ale textului. Dintre ele, mai importante sunt:o tăierea printr-o linie (Strike through). Ex: caracter ;o scrierea ca exponent (Superscript). Ex: exponent;o scrierea ca indice (Subscript). Ex: indice;o scrierea cu caractere majuscule de dimensiunea minusculelor (Small Caps). Ex: CARACTER;- spațieri între caractere (Character Spacing), adică modul de scriere normală (Normal), scriere expandată (Expanded) sau scriere condensată (Condensed).Tehnoredactarea la nivel de caracter în word se efectuează cu ajutorul meniului Format, opțiunea Font. Alegerea fontului, a dimensiunii, a raodului de scriere: bold, italic sau subliniat, sau a poziției caracterului se pot face și cu ajutorul pictogramelor corespunzătoare din bara de aspect.Deschidearea și închiderea unui document.Deschiderea unui document creat anterior se realizează cu opțiunea File>Open sau cu pictograma corespunzătoare din bara pictogramelor.Apare o casetă de dialog unde se execută clic pe numele fișierului pentru al selecta din catalogul respectiv sau în cîmpul de editare FileName, se introduce de la tastatură numele fișierului și se execută clic pe butonul Open pentru a confirma deschiderea fișierului dorit.Închiderea unui document, ceea ce anulează și apariția lui pe ecran, se realizează cu opțiunea File>Close.
Selectarea, copierea, mutarea și ștergerea unui text se efectuează analog ca la Excel.Stabilirea pozițiilor fixe de scriere în cadrul unui rînd. Tabulatori.Un tabulator este asociat unei poziții în care va fi deplasat cursorul prin acționarea de către utilizator a tastei Tab. Astfel, la prima apăsare a tastei Tab cursorul va fi mutat la poziția asociată primului tabulator, la a doua apăsare în cadrul aceluiași paragraf se va face la poziția asociată celui de-al doilea tabulator și așa mai departe.Programul word a mai adăugat posibilitatea trasării unor linii de ghidare punctate între pozițiile fixe de scriere din cadrul unui rînd.Stabilirea pozițiilor fixe de scriere se poate face prin intermediul meniului. Se alege Format>Tabs, deschizîndu-se astfel pe ecran fereastra de dialog cu același nume. În fereastra Tabs se stabilesc tabulatorii doriți.Se execută clic pe butonul SET pentru a confirma programului word alegerea opțiunilor respective. Pentru a șterge un tabulator (după ce acesta a fost selectat în lista TabStopPosition) se va acționa declanșatorul Clear.
Stabilirea pozițiilor fixe de scriere cu ajutorul riglei de măsură:Se execută clic pe butonul de alegere a tipului de poziționare (TabPosition), care se află în stînga riglei de măsură, de cîte ori este nevoie, pînă ce butonul indică modul de poziționare dorit.În continuare se execută clic simplu pe rigla de măsură pe marcajul corespănzător distanței dorite.
Crearea secțiunilor.Prin secțiune se înțelege o zonă continuă în cadrul unui document, la nivelul căreia se pot formata într-un anumit mod caracreterle, paragrafele, marginile, orientarea paginilor etc.O secțiune permite aranjarea în pagină a unei porțiuni a documentului, utilizînd alte opțiuni privind caracteristicile de pagină, dacît în restul documentului.Stabilirea secțiunilor se reduce la plasarea marcatorilor de sfîrșit de secțiune în pozițiile dorite, în cadrul unui document, urmînd ca apoi să se stabilească formatul paginii pentru fiecare în parte. Pentru stabilirea unor formate de pagină la nivel de secțiune se mută cursorul în interiorul secțiunii respective, după care se alege opțiunea File>PageSetup. În fereastra cu același nume, în partea inferioară, se află lista ascunsă ApplyTo, care stabilește zona din document la care se referă opțiunile introduse în fereastră.Alegînd din această listă elementul ThisSection, opțiunile stabilite în fereastra PageSetup se vor referi doar la secțiunea curentă, în care se află cursorul.
La ultimul nivel se lucrează asupra grupurilor de caractere din interiorul paragrafelor, pentru obținerea unor efecte de tipul: scoaterea în evidență a unor nume proprii, cuvinte cheie, citate, prin subliniere, îngroșare, înclinare, schimbare a dimensiunii caracterelor etc.Există o serie de operații care nu pot fi încadrate în nici unul dintre aceste trei nivele. cum ar fi: încărcarea imaginilor, realizarea indexului și a cuprinsului etc., operații care se execută, de obicei, după trecerea prin toate cele trei nivele.
Tehnoredactarea la nivel de caractereDintre caracteristicele specifice nivelului caracter fac parte: - tipul de caractere (Fontul), care determină mulțimea de caractere și aspectul lor grafic;- dimensiunea caracterului (Size) care se măsoară de obicei în puncte;- stilul pentru caracter (Font Style), adică modul în care va fi scris caracterul:- scriere normală (Regular);- stilul îngroșat (aldin) de afișare (Bold);- stilul înclinat (Italic); .- efectul pentru caractere (Effects), adică prelucrări, transformări și adăugări ale textului. Dintre ele, mai importante sunt:o tăierea printr-o linie (Strike through). Ex: caracter ;o scrierea ca exponent (Superscript). Ex: exponent;o scrierea ca indice (Subscript). Ex: indice;o scrierea cu caractere majuscule de dimensiunea minusculelor (Small Caps). Ex: CARACTER;- spațieri între caractere (Character Spacing), adică modul de scriere normală (Normal), scriere expandată (Expanded) sau scriere condensată (Condensed).Tehnoredactarea la nivel de caracter în word se efectuează cu ajutorul meniului Format, opțiunea Font. Alegerea fontului, a dimensiunii, a raodului de scriere: bold, italic sau subliniat, sau a poziției caracterului se pot face și cu ajutorul pictogramelor corespunzătoare din bara de aspect.Deschidearea și închiderea unui document.Deschiderea unui document creat anterior se realizează cu opțiunea File>Open sau cu pictograma corespunzătoare din bara pictogramelor.Apare o casetă de dialog unde se execută clic pe numele fișierului pentru al selecta din catalogul respectiv sau în cîmpul de editare FileName, se introduce de la tastatură numele fișierului și se execută clic pe butonul Open pentru a confirma deschiderea fișierului dorit.Închiderea unui document, ceea ce anulează și apariția lui pe ecran, se realizează cu opțiunea File>Close.
Selectarea, copierea, mutarea și ștergerea unui text se efectuează analog ca la Excel.Stabilirea pozițiilor fixe de scriere în cadrul unui rînd. Tabulatori.Un tabulator este asociat unei poziții în care va fi deplasat cursorul prin acționarea de către utilizator a tastei Tab. Astfel, la prima apăsare a tastei Tab cursorul va fi mutat la poziția asociată primului tabulator, la a doua apăsare în cadrul aceluiași paragraf se va face la poziția asociată celui de-al doilea tabulator și așa mai departe.Programul word a mai adăugat posibilitatea trasării unor linii de ghidare punctate între pozițiile fixe de scriere din cadrul unui rînd.Stabilirea pozițiilor fixe de scriere se poate face prin intermediul meniului. Se alege Format>Tabs, deschizîndu-se astfel pe ecran fereastra de dialog cu același nume. În fereastra Tabs se stabilesc tabulatorii doriți.Se execută clic pe butonul SET pentru a confirma programului word alegerea opțiunilor respective. Pentru a șterge un tabulator (după ce acesta a fost selectat în lista TabStopPosition) se va acționa declanșatorul Clear.
Stabilirea pozițiilor fixe de scriere cu ajutorul riglei de măsură:Se execută clic pe butonul de alegere a tipului de poziționare (TabPosition), care se află în stînga riglei de măsură, de cîte ori este nevoie, pînă ce butonul indică modul de poziționare dorit.În continuare se execută clic simplu pe rigla de măsură pe marcajul corespănzător distanței dorite.
Crearea secțiunilor.Prin secțiune se înțelege o zonă continuă în cadrul unui document, la nivelul căreia se pot formata într-un anumit mod caracreterle, paragrafele, marginile, orientarea paginilor etc.O secțiune permite aranjarea în pagină a unei porțiuni a documentului, utilizînd alte opțiuni privind caracteristicile de pagină, dacît în restul documentului.Stabilirea secțiunilor se reduce la plasarea marcatorilor de sfîrșit de secțiune în pozițiile dorite, în cadrul unui document, urmînd ca apoi să se stabilească formatul paginii pentru fiecare în parte. Pentru stabilirea unor formate de pagină la nivel de secțiune se mută cursorul în interiorul secțiunii respective, după care se alege opțiunea File>PageSetup. În fereastra cu același nume, în partea inferioară, se află lista ascunsă ApplyTo, care stabilește zona din document la care se referă opțiunile introduse în fereastră.Alegînd din această listă elementul ThisSection, opțiunile stabilite în fereastra PageSetup se vor referi doar la secțiunea curentă, în care se află cursorul.
Scrierea textului în coloane.Aranjarea unui text pe coloane, în word, se face prin lansarea comenzii Format>Columns, fiind deschisă fereastra cu același nume.Urmează ca utilizatorul să indice numărul de coloane în care se va împărți textul prin NumberOfColumns; lățimea fiecărei coloane prin Width and Spacing, iar distanța printre ele prin Spacing. Comutatorul EqualColumnWidth, în starea activat, determină calcularea automată a unor lățimi egale pentru toate coloanele.Pentru introducerea unui salt la coloană nouă, la poziția cursorului se folosește comutatorul StartNewColumn din dreapta jos al ferestrei de dialog. Lista ascunsă ApplyTo: determină porțiunea de text supra căreia se aplică împărțirea pe coloane stabilită în fereastra de dialog Columns.
Introducerea de caractere speciale în text. Un set de caractere reprezintă un grup de 256 de caractere.În Windows există o aplicație numită CharacterMap prin intermediul căreia pot fi vizualizate toate caracterele seturilor instalate în sistem, împreună cu codurile asociate lor.Folosind această aplicație pot fi copiate în document orice caractere, din orice set instalat în sistem, folosindu-se ca intermediar Clipboard-ul.word posedă propria sa metodă de introducere în text a unor caracter speciale, simboluri, punînd la dispoziție meniul Insert>Symbol. Secțiunea Symbols a acestei ferestre este folosită pentru introducerea în text a unor caractere din seturile: Normal, Symbol, Wingdings.Realizîndu-se un clic simplu pe un caracter, acesta este selectat, urmînd ca la acționarea butonului Insert să fie introdus în text la poziția cursorului.Fereastra Symbol este închisă la acționarea butonului Close.
Crearea ecuațiilor.Pentru crearea unei ecuații, se poziționează mai întîi cursorul în locul unde se dorește înserarea ecuației, apoi se pornește editorul de ecuații cu comand Insert>Object. Se va deschide o fereastră cu numele Object.În această fereastră se acționează butonul CreateNew, indicînd astfel word-lui că se dorește crearea unei ecuații noi, apoi din lista de tipuri (ObjectType) se alege opțiunea microsoftEquation 3.0 și se va apăsa butonul Ok sau tasta enter.Lansarea editorului de ecuații determină deschiderea unei ferestre Equation care conține un grup de butoane pentru inserarea elementelor specifice ecuațiilor.Textul se introduce în ecuații fără spații exceptînd cazul cînd este selectată opțiunea TextStyle din meniul Style afișat la lansarea editorului de ecuații.Pentru părăsirea editorului de ecuații revenirea în editarea documentului word, se realizează un clic simplu cu mouse-ul în afara cadrului ecuației.Ecuația poate fi mărită, micșorată, mutată, etc, fie direct cu mouse-ul prin tastarea butoanelor delimitatoare ale cadrului ecuației, fie prin intermediul ferestrei Picture din submeniul Format. Pentru a însera în ecuație o matrice se apasă pe butonul corespunzător aflat pe a doua linie și se selectează din sublista afișată opțiunea de pe ultima linie ceea ce va genera apariția unei ferestre cu numele Matrix. Se selectează una din opțiunile ColumnAlign pentru a alinia numerele în coloane și opțiunile RowAlign pentru a alinia numerele în linii. În caseta Columns se introduce numărul de coloane, iar în caseta Rows se introduce numărul de linii. Opțiunile EqualColumn Width și EqualRowHeight specifică faptul că liniile și coloanele vor avea aceiași dimensiune. După apăsarea butonului OK se introduc simbolurile dorite în casetele înserate în ecuație.
Supradimensionarea primului caracter al paragrafului.Supradimensionarea primului caracter (DroppedCapitalLetter) înseamnă scrierea primului caracter al paragrafului cu o dimensiune mai mare de cît restul caracterelor al aceluiași paragraf.Pentru a realiza acest efect se selectează paragraful în cauză, apoi se alege Format>DropCap, ceea ce duce la apariția pe ecran a ferestrei cu același nume.În secțiunea Position se indică modul în care restul textului va ocoli cadrul primului caracter.Fontul cu care va fi afișat primul caracter mărit este selectat din lista ascunsă Font. Numărul de rînduri peste care se întinde primul caracter este dat de valoarea din cîmpul Lines to Drop. Distanța de la latura dreaptă a cadruluzi pînă la partea din stînga a textului paragrafului se introduce în cîmpul de editare Distance from text.
Atașarea chenarelor unei zone de text.Umbrirea.Un chenar este dreptunghiular și înconjură paragraful sau o zonă din document.Liniile chenarului pot fi alese ca grosime sau culoare după dorința utilizatorului. Toate acestea se stabilesc (după selectarea zonei) în fereastra Paragraf Borders and Shading, care va fi deschisă la alegerea opțiunii Format>Borders and Shading.
Prin secțiunea Borders se va indica tipul chenarului care va înconjura, total sau parțial, zona de text selectată anterior. Cu ajutorul secțiunii Shading se va alege modul de scriere a textului, fondului, chenarului.
Numerotarea paragrafelor și titlurilor. Paragrafele pot fi numerotate sau marcate cu un semn special în stînga lor. Pentru aceasta se vor selecta paragrafele care fac obiectul enumerării, apoi Format>Bullets and Numbering, declanșînd apariția unei ferestre cu același nume. Acționarea butonului Bulleted din partea superioară a ferestrei va afișa exemple de caractere speciale utilizate pentru marcaje. Dacă se dorește un alt tip de marcaj sau editarea într-un anumit mod al marcajului, se selectează butonul Modify ceea ce aduce la deschiderea ferestrei ModifyBulleted List în care vom indica modificările. Crearea mai rapidă a paragrafelor marcate cu un caracter special sau numerotate, se poate obține folosind butonul Bulets respectiv butonul Numbering din bara de aspect. Ștergerea marcajelor sau numerelor se realizează cu ajutorul butonului Remove din fereastra respectivă.
Aranjarea textului. Programul word are cîteva modele prestabilite incluse în documentele create, cel implicit fiind modelul Normal. Pentru crearea stilurilor noi se va apela Format>Style, ceea ce va produce apariția pe ecran a unei ferestre de dialog cu același nume.Aplicarea unui stil asupra unui paragraf se realizează prin poziționarea cursorului de editare în interiorul paragrafului respectiv, selectarea stilului dorit din lista Styles și acționarea butonului Apply. Crearea unui stil nou se realizează prin alegerea opțiunii New din fereastra Styles, operație care determină deschiderea altei ferestre cu numele NewStyle.
Numerotarea paginilor. Antete și subsoluri. Un antet de pagină este o porțuine de text care va apărea la începutul fiecărei pagini a documentului, iar subsolul de pagină este o porșiune de text care va apărea la sfîrșitul fiecărei pagini a documentului. Exemple: titlul de capitol sau paragraf și autorul afișat pe fiecare pagină a unei cărți. Editarea conținutului antetului și (sau) subsolului se face prin alegerea opțiunii View>Header and Footer, după care cursorul este poziționat în zona rezervată antetului sau subsolului și pe ecran este afișată o bară utilitară, folosită la editare. Trecerea din zona rezervată antetului în cea rezervată subsolului și invers este posibilă prin intermediul butonului din această bară utilitară sau printr-un clic simplu pe zona respectivă. Introducerea numărului de pagină în zona antetului sau în zona subsolului se efectuează cu opțiunea Insert>Page Number din submeniul, care produce afișarea pe ecran a unei ferestre cu același nume.
Creare tabelelor. Un tabel este format din linii și coloane, la intersecția acestora găsindu-se celulele în care se introduce conținutul tabelului. Există două moduri de creare a unui tabel:- Mai întîi se crează structura, după care aceasta se umple cu text, introdus manual de la tastatură de către utilizator.
- Mai întîi se introduce textul tabelului într-un anumit format, după care acesta se transformă într-un tabel prin crearea automată a structurii respective. Crearea unui tabel simplu se face prin lansarea comenzii Table>Insert Table, deschizîndu-se astfel pe ecran ferestra cu același nume. Utilizatorul ve trebui să indice în această fereastră numărul de linii Number of Rows, numărul de coloane prin Number of Columns ale tabelei și lățimea celulelor prin Column WidthCopyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani