Restricţii de integritate referenţială referat

Dacă există mai multe tabele, ca în exemplul anterior, atunci, pentru crearea de legături între acestea trebuie apelată funcţia Relationships din meniul Tools.Pe ecran, va apărea fereastra Show Table (Afişare tabel), din care vor trebui selectate tabelele între care se doreşte crearea legăturii.Apoi, din meniul Relationships (Relaţii) va trebui apelată funcţia Edit Relationships {Editare Relaţii), pentru a defini legătura dintre cele două tabele. Pe ecran va apărea fereastra Edit Relationships (Editare Relaţii).Pentru a crea o legătură, se va apăsa butonul Create New (Creare). Acesta va deschide o nouă fereastră, în care se vor alege tabelele care se doresc a se relaţiona (dar şi atributele după care se va realiza legătura).După ce s-au ales atributele de legătură, se va apăsa butonul OK pentru a se realiza reîntoarcerea la fereastra precedentă, în care se vor putea defini şi restricţiile asupra legăturii (în fereastra de mai jos - Restricţie pentru toate operaţiile posibile: INSERARE, ŞTERGERE şi MODIFICARE).
Vom considera următoarele restricţii de integritate referenţială:
∙ între tabelele: EXAMENE şi STUDENŢI:
- la ştergerea din părinte: RESTRICŢIONARE;
- la modificarea în înregistrarea părinte: RESTRICŢIONARE
- la inserarea / modificarea unei înregistrări copil: RESTRICŢIONARE
∙ între tabelele: EXAMENE şi DISCIPLINE:
- la ştergerea din părinte: RESTRICŢIONARE
- la modificarea în înregistrarea părinte: RESTRICŢIONARE
- la inserarea / modificarea unei înregistrări copil: RESTRICŢIONARE
∙ în rest:
- la ştergerea din părinte: CASCADĂ
- la modificarea în înregistrarea părinte: CASCADĂ
- la inserarea / modificarea unei înregistrări copil: RESTRICŢIONARE

Pentru a completa restricţiile de integritate referenţială pentru celelalte trei tabele,


la definirea legăturilor dintre ele, se vor bifa, în plus, casetele de validare: Cascade Update Related Fields (Modificarea în cascadă a câmpurilor asociate) respectiv Cascade Delete Related Records (Ştergerea în cascadă a înregistrărilor asociate).
În varianta modificării acestor proprietăţi, meniul contextual declanşat prin click dreapta pe legătura dintre tabele va pune la dispoziţie opţiunea Edit Relationship:În fereastra care apare se vor bifa casetele de validare menţionate mai sus (în fereastra de mai jos - Restricţie doar pentru INSERARE; în rest - adică la ŞTERGERE şi MODIFICARE - Cascadă).După finalizarea configurării restricţiilor, în fereastra Relationships se va observa semnul infinit ( ) corespunzător tabelelor care deţin mai multe înregistrări, în cadrul legăturilor de tip "una la multe" (One-To-Many).Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani