Stabilirea unei conexiuni către baza de date referat

Odată ce s-a încărcat un driver, putem să-l folosim pentru stabilirea unei conexiuni către baza de date. O conexiune JDBC este identificată printr-un URL JDBC specific. Sintaxa standard pentru URL-ul unei baze de date este:
jdbc::
Prima parte precizează că pentru stabilirea conexiunii se foloseşte JDBC. Partea de mijloc este un nume de driver valid sau al altei soluţii de conexiune a bazelor de date. Ultima parte, , este un nume logic sau alias care corespunde bazei de date fizice [8].
String dbUrl = \"jdbc:odbc:driver={SQL Server};\" +
\"server=localhost;\" + \"uid=sa;pwd=;database=Prod\";

Pentru stabilirea unei conexiuni la o bază de date, se foloseşte metoda statică getConnection din clasa DriverManager.
Connection con = DriverManager.getConnection(dbUrl);Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani