WORD – cum lucrezi in word=Comenzi=

CTRL+ALT+Page up - inceputul paginii urmatoare

CTRL+G - Edit/Go to

CTRL+ENTER - acelasi paragraf, pagina noua

SHIFT+ENTER - acelasi paragraf, rand nou

CTRL+O - File/Open

CTRL+N - File/New

CTRL+Delete - sterge un cuvant la dreapta

CTRL+Backspace - sterge un cuvant la stanga

CTRL+Z - undo=Copierea si lipirea unui text=

CTRL+C - Copy

CTRL+V - Paste=Decupare si lipire=

CTRL+C - Copy

CTRL+X - CutZoom - focalizarea ecranuluiBookmark - activati documentul in care vreti sa copiati si va pozitionati cu cursorul in punctul in care doriti sa-l inserati. Semnul de carte permite sarirea la anumite locuri din document. Fiecare semn de carte e nevoie sa aiba un nume sugestiv facand rapida punerea dintr-un loc in altul.Pozitionarea unui semn de carte - mutati punctul de inserare in locul in care doriti sa puneti semnul. Insert/Bookmark/ferestra/semn (nume)/ Go to…Auto Text - se pot salva cuvinte, expresii des folosite intr-un document pentru a fi inserate la nevoie

1. introducem textul

2. il selectam

3. Insert/Auto Text

4. Campul in care se cere nume (inceputul frazei)

5. Selectam AddClick dreapta mouse - permite o accesare rapida a celor mai uzuale comenzi relative de zona in care se gaseste cursorul, comenzi grupate sub forma unui meniu Pop Up.View/Toolbars - selectarea barelor de operare care se vor afisa in fereastra aplicatiei=Formatarea unui document=

Se pot formata caracterele, paragrafele si paginile.

FONT - o colectie de caractere care au caracteristici comune. Fiecare font are o denumie, un stil, o dmensiune.

Tipuri de fonturi:

- cu dimensiune fixa, preluate din versiunle anterioare ale mediului grafic Windows

- fonturi scalabile - sunt scrise intr-o tehnica vectoriala ce permite scalarea lor la orice dimensiune

Aflarea caracteristicilor de editare a unei sectiuni de text poate fi realizata prin 3 metode:

1. prin comanda Font lansata din meniul Format

2. prin intermediul datelor continute in bara de formatare

3. prin intermediul sistemului interactiv de HelpSHIFT+F1 - utilitatile bazei de formatareFunctia Find - permite cautarea unui text. Cursorul se pozitioneaza la cuvantul cautat.

Find What - specificaea sirului textului urmeaza a fi cautat

Search All - cauta in intregul text

Search Up/Down - cauta numai de la cursor in sus sau in jos

Match Case - selectare intre itere mici sau mari

Find whole document only - cauta cuvinte intregi

Use pattern matching - cauta sablon, semn e carteReplace (CTRL+R) - permite inlocuirea automata a textului

Replace with- se precizeaza sirl de caractere ce vor inlocui sirul cautat=Formatarea paragrafelor =

¶ -apartine paragrafului anterior

Orice formatare afecteaza tot paragraful. Daca un sfarsit de paragraf este sters, atunci paragraful respectiv va prelua automat caracteriticile paragrafului urmator (nu formatarea fontului). Pentru copierea unui paragraf cu caracteristicile lui, este necesar ca selectia paragrafului sa contina si caractere de sfarsit.=Modalitati de editare a unui paragraf=

Pentru a modifica modul lui de editare este necesare editarea lui.A: Bara de formatare - editorul cunoaste 4 tipuri de aliniere:

- aliniare la stanga (Left) CTRL+L

- aliniare la centru (Center) CTRL+E

- aliniare la dreapta (Right) CTRL+R

- aliniere la stanga si la drepta (Justify) CTRL+JB: Butonul de configurare a tipului de caracter: TAB Format/Paragraph└ ┴ ┘ ┴ .Tab 1 └- aliniere la stanga

Tab 2 ┴- aliniere la centru

Tab 3 ┘- aliniere la dreapta

Tab 4┴ . - incadrare la punctul zecimal=Configurarea caracteristicilor grafice ale paragrafului=

Editorul permite adaugarea la orice paragraf a uor linii certicale sau orizontale sau a unui font colorat.

Introducerea efetelor grafice:

1. prin intermediul barei de editare Line Style

2. prin Borders & Shadings. Din campul shading se poae alege un model de umplere a fonului elementului selectat in document.=Inserarea si stergerea ramelor=

La inserarea in document editorul creaza in mod automat o rama. Ea se poate insera din Insert/Borders & Shadings/Paragraph. Daca lansarea comenzii rami se face dupa selectarea unei portiuni de text, crearea se va face in juul textului resectiv cu reordonarea textului ramas in docment.

Stegera unei rame se poate face prin stegerea continutlui acesteia prin selectarea ramei si lansarea Insert/Borders & Shadings/Paragraph. Se afiseaza o fereastra si alegem buronul Remove frame

Selectarea si redimensionarea ramelor: pentru a copia muta, redimensiona o rama este necesara selectarea ei. Se pozitioneaza cursorul in interiorul ramei si se apasa butonul stang al mouse-ului.Drop Cap/Format - majuscule incorporate in paragraf asupa caracterului sau a primului cuvant de inceput al unui paragraf prin marirea si pozitionarea lui conform unei setari.=Modul de creare a listelor=

O lista este in general formata din mai multe paragrafe succesive. Listele po fi paragafe numeroate sau marcate prin intermediul unui caracter.

1. cu bara de formatare

2. cu Bullets & Numbering. Bullets permite crearea si modificarea listelor prin caractere de tip simbol, iar numbering cu litere si cifre.=Introducerea in text a caracterelor din setul extins=

Ele sunt caractere prezentate in tabela de caractere a fontului respectiv, insa nu corespund unor aste normale situate pe tastatura. Caracterele pot fi introduse din setul extins si a celor speciale prin intermediul comenzii Insert/Symbol=Intreruperea unei liste=

Inseamna intrerupeea numerotarii si inserarii la pozitia respectiva a unuia sau mai multor paragrafe a aceleiasi caracteristici insa lipsite de numar.

Skip Numbering - click dreapta. Selectionarea se refera la impartirea unei liste in mai multe subliste avand fiecare mai multe numerotari propri.=Sortarea listelor=

Editorul permite sortarea alfabetica dupa numar sau data a paragrafului unei liste, daca din meniul able se selecteaza comanda Sort text. Se selecteaza prima data caracterele speciale sau semne de punctuatie, dupa care elementele ce incep cu numar, apoi cele cu litere.

Sort by permite specificarea criteriilor de sortare a listei selectate: alfabetic, dupa numar, dupa data

My list has: - Header Row (are titlu)

- No header Row (nu are titlu)

Sort column only - sorteaza doar coloane=Meniul Help=

Contens ne arata cuprinsul documentului de informare detinut de Word

Search for - nu permite cautarea

Index - afiseaza in ordine alfabetica toate notiunile despre care Word poate oferi informatii

Quick preview - lectii introductive despre Word

About Microsoft Word - afiseaza informatii despre Microsoft Word=Vizualizare document=

View, pot fi selectate 5 tipuri

1. Normal - mod de vizualizare implicit, toate formaturile sunt vizibile, pe ecran fiind simplificate unele elemente antet, note de subsol

2. Outline - pentru a exemina structura documentului

3. Page layout - afiseaza asacum va aparea pe o pagina tiparita

4. Master Document - recomandat

5. Full screen - permite vizualizarea pe inregul ecran, fara afisarea bandelor de rulare, de aplicatie etc

6. Daft Font - model corp de litera unic - optiune ce se poate folosi in modurile Normal si outline. In acest caz este folosit un simplu mod de litera, atributele textului fiind subliniat. Se selecteaza din meniul Tools/Options/View=Fomatarea paginii=

File/Page setup/Top, Bottom, Left, Right - marginile de sus, jos, stanga si dreapta

Gutter - marginea de siguranta se poate stabili in afara de celelalte margini

Mirror Margins - daca este selectat, atunci Left si right se modifica in inside si outside

Default - vrei sa schimbi aceste setari? Sunt salvate ca si setari standardCTRL+Enter - sfarsit fortat de pagina=Crearea antetelor si subsolurilor de pagina=

View/Header & Footer

Switch - permite trecerea de la antet la subsol

Show previous/next - afiseaza anteul din subsolul paginii anterioare/urmatoare

Same as previous - se poate trece de la un antet la celalalt daca sunt la fel

Page numbers - permite inserarea numarului paginii

Date numbers - permite inserarea datei

Time numbers - permite inserarea orei

Page setup - selectarea paginii

Show/Hide document textStergerea antetului - se selecteaza textul si se sterge

Insert/age number - numerotarea paginilor=Aranjarea textului pe mai multe coloane=

Editorul permite configurarea documentului sau a unei portiuni din acesta pentru editarea pe mai multe coloane. Exiata 4 tipuri predefinite:

- 2-3 coloane cu largime egala

- 2 coloane inegale, cea mai lata la stanga

- 2 coloane inegala, cea mai lata la dreapta

Format/ColumnsAfisarea pe ecran a coloanelor - indiferent de numarul de coloane ales, textul va fi asisat pe o singura coloane.

Dezactivare coloane - se selecteaza textul si se da Format/Columns=Inserarea datei=

1. se muta cursorul une dorim sa inseram data

2. Insert/Date & Time

=Folosirea stilului=

Un stil - o grupare de formataride grupuri de paragrafe

Stilul carcacterului - se refera numai la aspectul caracterelor care pot fi aplicate oricarei portiuni de text

Editorul asociaza in mod implicit stilul normal textului introdus

Aplicarea stilurilor - asocierea unui stil anumitor paragrafe de text este echivalenta cu editara textului, respectiv conform datelor de editare continute in stilul respectiv. 3 metode:

- prin intermediul listei stilurilor prezentata in bara de formatare

- cu comanda Style din Format

- prin intermediul combinaiilor de taste ce pot fi asociate fiecarui stil1. se selecteaza paragraful

2. se selecteaza din Format/Style numele stilului de paragraf dorit

3. aplicarea prin intermediul comenzii StyleCopierea stilului dintr-un paragraf in altul - se foloseste butonul Format Painter (pensula) aflat in bara standard, buton care permite copierea caracteristicilorde format ale unui paragraf sau fragment de text si aplicarea acestora altui paragraf.=Tabele=

Se pot defini numarul de randuri se formatul liniilor acestora. Celula de baza a fiecarui tabel este generata de intersectia dintre o coloana si o linie

Creare tabel - din Table/Insert Table

Mutarea cusorului intr-un tabel - se face cu TAB de la stanga la dreapta

ALT+Home - muta cursorul in prima celula din linie

ALT+Page Up/Down - muta cursorul la prima/ultima celula din coloana

Selectarea coloanelor - se face cu click pe marginea superiora a coloanei respective

Selectarea celuleor succesive - se face cu Drag& Drop

Sectionarea tabelului - pozitionare cursor pe pozitia dorita, se lanseaza comanda Split Table

Delete Cells - sterge celuleleu si modifica denumirea in functie de selectia realizata in tabel

Delete cells left - sterge celulele selectate mutandu-le pe cele e la dreapta lor spre stanga

Delete cells up - sterge celulele selectate mutandu-le pe cele de mai jos peste acestea

Delete entire row/column - sterge intregul rand/coloana

Text/Convert text to table - transforma textul in tabel

Split cells - pemite sectionarea orizontala a una sau mai multe celule

Merge cells - contopirea celulelor prin unire

Modificarea latimii coloanelor - se realizeaza cu ajutorul mouse-ului, tinand butonul apasat

Repetarea capului de tabel pe mai multe pagini - prin selectarea liniei si Table/Headings

Numerotare celule tabel - din bara de formatare cu Numbering, se face verical, de sus in jos

Numbering down columns - se face orizontal de la stanga la dreapta. Se numeroteaza o singura data fiecare celula indiferent de numarul de paragrafe obtinute=Introducere formule=

View/Toolbars/Customize/Format, se cauta comenzile X2, X2, t:2 se scrie t/2

Equation editor - permite inserarea ecuatiilor sub forma de obiecte

Inserarea se face din Insert/Object

Se pot insera:

- ≤ ≥ ≈ ═

- spatii si puncte

- operatori speciali

- operatori uzuali

- sageti

- operatori logici

- teoria multimilor

- simboluri

- simboluri grecesti

- paranteze

- fractii/radicali

- puteri/indici

- sume

- integrale

- sublinieri

- sageti cu eticheta

S==Word Art=

Creaza titluri si elemente de text neobisnuite. Se ia din Insert/ Object/ Microsoft Wordart 20 sau din View/Toolbars/DrawingInsert/Picture pentru inserare imagine

Tools/Auto correct: SITC => Software ITC

Tools/Envelopes & Labels - se pot face plicuri si etichete