Bibliografie curs COMUNICARE IN AFACERI referat

- Abric Jc. - Psihologia comunicarii:Teorii si metode, DEP 48317
- Balanica Silviu - Comunicare in afaceri. Ed. ASE, Bucuresti,2003
- Baldrige L. - Codul bunelor maniere în afaceri - Sterling Lord Literisting, Inc. 1997
- Barbat B. E. - Sisteme inteligente orientate spre agent, DEP 47759
- Barliba MC. - Paradigmele comunicarii, DEP 29415
- Berciu, l., Constantinescu, H., Popescu. L. - Limba si corespondenta comerciala germana
- Berger Rene - Artă şi comunicare, Ed.Meridiane , Bucuresti, 1976
- Berset F. - Handelscorespondenz in 4 Sprachen, Wienne, 1974
- Bibicescu Gh., Farca E - Corespondenta comerciala maritima engleza, Editura stiintifica si enciclopedica, Bucuresti 1976
- Boregnoux J.- Introducere in stiintele comunicarii, DEP 47715
- Botea C. - Transporturi si expeditii in comertul exterior, Bucuresti ASE 1972
- Bourdieu, P - Economia bunurilor simbolice, Ed. Meridiane 1986
- Butorevici M. - Fundamentele comunicarii, DEP 50977
- Caluschi C - Relatii Publice Moderne, Ed. Nord Est
- Cardon, A; Lenhardt V; Nicolas P - Analiza Tranzactionala, Ed Codecs, 2002 BULBS 187495
- Cardon A. - Analiza tranzactionala: instrument de comunicare si evolutie, DEP 48464
- Chelcea S. - Comunicarea verbala in spatiul public, DEP 50151
- Chinciu D. - Sisteme informatice si analiza economica, DEP 17826
- Chiricescu A. - Comunicare interumana:comunicare in afaceri, negociere, DEP 50677
- Comaniciu C., Marza B. - Sisteme informatice, DEP 50893
- Constantinescu D. A - Sisteme informatice in asigurari, DEP 43002
- Constantinescu D. A - Sisteme informationale pentru industrie, DEP 13527
- Cruceru A. F. - Strategii de comunicare profesionala, 51228
- Dagenais Bernard - Campania de relatii publice, Editura polirom, 2003
- David Nickson , Susy Siddons -Business Communications - 1996 BB 658.45 NIC
- Davidescu M. D. - Sisteme informatice financiar- bancare ,vol 1 si 2, DEP 43725
- Dieckfach W. - 100 Briefe Deutsch fur Export und Import, Berlin 1976
- Dimbleby, R; Burton G - More than Words - Routledge1998 BULBS EO6127
- Dinu M. - Comunicarea Ed. Algos 2000=
- Dobrescu E.- Sociologia comunicarii, DEP 48464
- Dobrie M., Constantinescu DA - Comunicarea in asigurari, DEP 43005
- Dumitrescu E. - Negocieri comerciale internationale:clasamente de teori in practica, DEP 20004
- Epuran Gh. - Tehnici promotionale - curs 1998 BULB 43844
- Fara I. - Imaginea si creatorii sai, DEP 48486
- Feldman O., Feldman U., Wallner R. - Buroorganisation und Burotecknik, Berlin 1965
- Ferreol G. - Metode si tehnici de exprimare scrisa si orala, DEP 48584
- Fiske I. - Introducere in stiinta comunicarii, DEP 48324
- Franz V. Stanciu I. Gelu - Teoria comunicarii, DEP 48513
- G. Popescu - Comunicarea in administratia publica, DGA
- Gatjens-Renter M. - Manual de secretariat si asistenti manageriali, BPB-BIROO PREL BLIBLIOT
- Georgescu-Roegen Nicholas - Legea Entropiei şi procesul economic - Ed. Politică 1979 (The Entropy law and the economic process - Harvard University Press, Cambridge Massachussetts 1971)
- Giobannini G. - De la silez la siliciu: istoria mijloacelor de comunicare in mass, DEP 30087
- Gorenciuc si Carp - Schimburile cu strainatatea in tehnica platilor externe, Bucuresti 1957, MCE
- Goffman E.. - Viaţa cotidiană ca spectacol Ed. Comunicare.ro 2003 BFSE
- Gutu S. - Sisteme informatice in administratie, DEP 27546
- Harbermas J. J. - Cunostint eronata si actiune comunicativa, DEP 46788
- Hellriegel, D. ; J. Slocum, R. Woodman - Organizational Behavior, H.J. 1002
- Institutul European Iasi - Limbaje si comunicare ,DEP 41460
- Jacob P. - Sisteme informatice pentru unitati economice, DEP 20459
- Magilu D. - Tratat privind teoria si practica negocierilor, DEP 50893
- Macovschi E. - Natura si structura materiei vii, Ed Academiei Bucuresti 1972 ASTRA 211208, 218232
- Macovschi E. - Conceptia biostrucurala si teoriile moleculare ale materiei vii - Ed Stiitifica si Eciclopedica Bucuresti 1984 ASTRA 465496, 340726
- Malita M. coord.- Sisteme in stiintele matematice, DEP 37231
- Manciur, E - Protocol institutional, Ed. Comunicare ro 2002 BFSE
- Maniu V. - Manual de comunicare si negociere in afacere initiere in comunicare,, DEP 50639
- Marcus S. - Semnificatie si comunicare in lumea contemporana, DEP 28142
- Marin V. - Comunicare DEP 50639
- Marin G. Tanasie P. Dumitriu D. - Uzante diplomatice si de protocol, Ed. Independenta Economica 2000
- Marret J.L.- Tehnicile terorismului:Metodele si practicile meseriei de terorist, DEP 47842
- Mattelart A.- Istoria teoriilor comunicari, DEP 47714
- Miege B.- Societatea cucerita de comunicare ,DEP 45102
- Mihaile D. P. - Paradigme sociologice ale comunicarii, DEP 47911


- Mihu A. - Antropologia culturala, 47909
- Mircea C. - Inter-comunicare:eseu de antropologie psihologica, DEP 18140
- Mold L. - Sisteme de comunicare umane, DEP 10042 (1972)
- Mucchielli A. - Arta de a influienta:analiza tehnicilor de manipulare, DEP 48112
- Nicolescu Eugeniu - Marketingul în turism - Ed. Sport Turism 1975
- Nicula Virgil - Comunicare si negociere in afaceri, Ed. Alma Mater, Sibiu, 2002
- Niculescu G. - Conducerea si organizarea mediului de afaceri, DEP 50815
- Olivesi S. - Comunicare manageriala: o critica a unor forme de putere in organizatie, DEP 51111
- Pailart coord. - Spatiul public si comunicarea, DEP 47847
- Parvu I. - Filozofia comunicarii, DEP 48610
- Pascu R. - Introducere in comunicarea interculturala, DEP 47820
- Peretti A. - Tehnici de comunicare, DEP 46330
- Pistol G. - Tehnica si strategia negocierilor:uzante si protocol, DEP 51257
- Popa D. - Comunicare si publicitate, DEP 51112
- Popa D. - Mass-media astazi, DEP 48311
- Popa I - Tranzactii internationale Ed. Recif 1992
- Pricop M. - Sisteme moderne in managemntul aprovizionarii, DEP 46234
- Puia A. - Tehnici de negociere, contractare si demolare in afacerile economice internationale, DEP 46251
- Puiu A.- Teoria si tehnici de comunicare, DEP 45775
- Rosca L. - Comunicare profesionala aplicata,DEP 45775, 45998
- Rotariu Ilie - Comunicarea în campaniile electorale - 2000 Caiet de seminar Ed. Universitatii \" Lucian Blaga\" BULB
- Rotariu Ilie - Globalizare şi turism - cazul României, Editura Continent, Sibiu 2004
- Rus F. C. - Relatii publice si publicitate: metode de instrumente, DEP 49842
- Serb S. - Relatii publice si comunicare, DEP 44475
- Serbanescu A. - Intrebarea: teorie si practica, DEP 48571
- Serbanica Daniel - Relatii Publice, Ed. ASE, Bucuresti 2003.
- Slama-Cazacu T. - Psiholingvistica-o stiinta a comnicarii, DEP 47662
- Stanciu V. - Sisteme informatice de gestiune, DEP 46242
- Stanciulescu G. - Sisteme comparate de administrare publica europeana, CB
- Stanton Hicki - Comunicarea, Ed Ştiinţifică şi Tehnică, Bucureşti 1995
- Stati S. - Douazeci de scrieri despre limbaj, DEP 10197
- Stoica I. - Criza in structurile infodocumentare, DE 47463
- Stuart Harris - Human Communication and information system - NCC Blacwell 1996 BB 658.45 MAR
- Sussams JE. - Cum sa scrii rapoarte eficiente, DEP 50977
- Tanase Ionut - Comunicare politică şi integrare europeanpă, Ed. Risoprint 2003 BFSE
- Tanase P. Uzante diplomatice si de protocol, Universitatea C. Brâncoveanu 1993
- Taranu V. - Sisteme informatice si analiza economica, DEP 29715
- Tran, V; Stanciugelu, I - Teoria comunicarii, Ed. Comunicare.ro 2003 BULBS 189920
- Turbit G. - Sisteme de transport,DEP 17331
- Van Cuilenburg I.I., Scholten O. - Stiinta comunicarii, DEP 41840
- Dictionar gastronomic explicativ (română, franceză, italiană, engleză, germană) BFSE
- Ghid stilistic de traducere în limba română pentru uzul traducătorilor aquiului comunitar - IER 2005 BFSE
- English for Tourism Professional and Staff - IRECOM BFSE
- Standardized Dictionary of Tourism - H. Mulbauer (English, German, French) BFSE

BB = biblioteca Britanica ; DEP = biblioteca ULBS Centrala ; BFSE = biblioteca facultatii

- Material documentar de la catedra Facultatii de Stiinte EconomiceCopyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani