Model de Curriculum Vitae referat

European

Curriculum vitae
*Notă
Înlocuiţi rubrica (numele aplicantului cu
propriul nume)
**Notă
Toate textele scrise cu aceste caractere au rol
informativ şi nu apar în CV
***Notă
Textul dintre () va fi înlocuit cu informaţiile
cerute
INFORMAŢII PERSONALE
Nume (Nume, prenume)
Adresă (numărul, strada, cod poştal, oraş, ţara)
Telefon
Fax
E-mail
Naţionalitate
Data naşterii (ziua, luna, anul)
EXPERIENŢĂ
PROFESIONALĂ
(Menţionaţi pe rând fiecare experienţă profesională
pertinentă, începând cu cea mai recentă dintre acestea)
*Perioada (de la-până la)
*Numele şi adresa angajatorului
*Tipul activităţii sau sectorul de activitate
*Funcţia sau postul ocupat
*Principalele activităţi şi responsabilităţi
EDUCAŢIE ŞI FORMARE
*Perioada (de la - până la)
(Descrieţi separat fiecare formă de învăţământ şi program
de formare profesională urmate, începând cu cea mai
recentă)
*Numele şi tipul instituţiei de învţământ şi al
organizaţiei profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
*Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale
*Tipul calificării/diploma obţinută
*Nivelul de clasificare a formei de
instruire/învăţământ
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
PERSONALE
Dobândite în cursul vieţii şi al carierei, dar
care nu sunt recunoscute neapărat printr-un
certificat sau o diplomă
Limba maternă
Limbi străine cunoscute
*abilitatea de a citi
*abilitatea de a scrie
*abilitatea de a vorbi
(Enumeraţi limbile cunoscute şi indicaţi nivelul: excelent,
bine, satisfăcător)
Aptitudini şi competenţe
sociale
Locuiţi şi munciţi cu alte persoane, într-un
mediu multicultural, ocupaţi o poziţie în care
comunicarea este importantă sau desfăşuraţi
o activitate în care munca de echipă este
esenţială (de exemplu cultură, sport etc.).
(Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi contextul în care le-aţi


dobândit)
Aptitudini şi competenţe
organizatorice
De exemplu coordonaţi sau conduceţi
activitatea altor persoane, proiecte şi
gestionaţi bugete; la locul de muncă, în
acţiuni voluntare (de exemplu în domenii
culturale sau sportive) sau la domiciliu.
(Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi în ce context le-aţi
dobândit)
Aptitudini şi competenţe
tehnice
(utilizare calculator, anumite tipuri de
echipamente, maşini etc.)
(Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi în ce context le-aţi
dobândit)
Permis de conducere
Alte aptitudini şi
competenţe
Competenţe care nu au mai fost menţionate
anterior
(Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi în ce context le-aţi
dobândit)
INFORMAŢII SUPLIMENTARE
(Indicaţi alte informaţii utile şi care nu au fost menţionate,
de exemplu persoane de contact, referinţe etc.)
ANEXE
(Enumeraţi documentele ataşte CV-ului, dacă este cazul)Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani