Tehnici şi mijloace publicitare referat

Mesajul publicitar care urmaeză a fi difuzat se exprimă în forme extrem de variate ,în funcţie de tipul produsului sau serviciului,de psihologia celor carora se adresează ;el costituie \"fructul\"unor activităţi dopotrivă creative ,de imaginaţieetc,care vasigură o îmbinare eficientă a unui şir de elemente socio-economice , de natură psihologocă ş.a.m.d.

Presa-atat cea cotidiană cat ţi cea periodică-reprezintă ,în,prezent ;\"media\"principală de trasmitere a mesajelor publicitare.În decizia de alegere a presei ca \"media\"de publicitate se ţine cont de caracteristicile de bază ale acesteia,între care:difuzarea teritorială,momentul apariţirei ,categoriile socio-profesionale ale publicului,tirajul,preţul de vanzare al spaţiului,calitatea împrimării etc.

Radioul constituie un alt\"media\" de publicitate care acoperă îmn mod rapid şi cu regularitate cea mai mare parte a publicului.Între avantajele oferite , se pot menţiona:selectivitatea,costurile moderate ,flexibilitateşi mobilitate.Există însă,şi dezavantajul că mesajul nu poate fi prezentat decat sonor,ascultători facandu-şi doar o imagine parţială şi numai de moment asupra obiectului mesajului.

Televiziunea reprezintă suportul publicitar care a cunoscut expansiunea cea mai rapidă în zilele noastre.Ea asigură o combinaţie unică a sunetului şi mişcării ,combinaţie irealizabilă de alte suporturi.Împresia de contact cu destinatarul mesajului ,flexibilitatea satisfăcătoare ,posibilitatea difuzării repetate la ore de maximă audienţă reprezintă avantajele efectuate prin televiziune.Limitele acesteia privesc selectivitatea în general scăzută a destinatarilor mesajelor şi costurile relativ ridicate de realizare şi difuzare a programelor publicitare.

Cinematograful ocupă un loc modest în asamblul mijloacelor publicitare,Deşi costurile de realizare şi difuzare a filmelor publicitare sunt relativ ridicate ,utilizarea acestui suport nu trebuie neglijată întrucat,tot mai frecvent aceste flme au o dublă folosinţă:cinematograful şi televiziunea.

Publicitatea exterioară înclude utilizarea în scopuri publicitare a afişelor,panouri publicitare şi însemnelor luminoase.Aceste suporturi au avantajul de a comunica idei simle şi concise,menite să stimuleze vanzarea unor produse sau servicii,să menţină înteresul publicului pentru o marcă sau firmăşi sunt considerate ca fiind eficiente în aglomerările urbane cu o întensă circulaţie pietinală sau auto specifică centrelor comerciale ,zonelor de mare înteres turistic etc.Principalul lor dezavantaj constă în coerenţa mesajului publicitar.


Catalogul constituie un suport publicitar ,de dimensiuni variabile ,folosit ca înstrument de prezentare a activităţii unei firme,a unei mari unităţi comerciale ,zone sau staţiuni turisticeetc.După caracteristicile sale esenţiale catalogul se prezintă în trei variante:de prospectare,de lucru şi de prestigiu.

Pliantul, broşura şi prospectul reprezintă alte suporturi publicitare încluse în sfera publicităşii realizate prin tipărituri şi utilizate pe o scară largăîn activităţile promoţionale ale firme moderne.

Agendele şi calendarele ,ca mijloace publicitare ,în majoritatea cazurilor au semnificaţia de cadou publicitar,iar oferirea lor este legate de anumite evenimente.

Publicitatea directă împlică acţiunea de comunicaţie avand ca obiectiv înformarea şi atragerea clientului potenţial sprea un produs sau loc de vanzare ,utilizand ca suport de comunicare expedierea unei scrisori personale ,trasmiterea la sediul sau domiciliul unui poenţial client a unor broşuri sau prospecte ,prin stabilirea unui contact telefonic ,prin distribuirea de pliante în locurle de vanzare ettc.


În sistemul comunicaţiei promoţionale se înscrie şi publicitatea gratuită ;concretizată în orice formă de noutate cu semnificaşie comercială în legătură cu un produs ,un serviciu ,o întreprindere sau o unitate comercială sau prestatoare de servicii etc.,dar neplătită de agentul respectiv.Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani