PROVOCAREA ILEGALA A AVORTULUI (art. 185 C. pen.) referat


1. Conţinutul constitutiv:
"Întreruperea cursului sarcinii, prin orice mijloace, savârşita în vreuna din urmatoarele împrejurari:
a. în afara instituţiilor medicale sau cabinetelor medicale autorizare în acest scop;
b. de catre o persoana care nu are calitatea de medic de specialitate;
c. daca vârsta sarcinii a depaşit 14 saptamâni, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.
"Întreruperea cursului sarcinii, savârşita în orice condiţii fara consimţamântul femeii însarcinate, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi.
Daca prin faptele prevazute în alin. 1 şi 3 s-a cauzat femeii însarcinate vreo vatamare corporala grava, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi, iar daca fapta a avut ca urmare moartea femeii însarcinate, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi.
În cazul când fapta prevazuta in alin. 2 şi 3 a fost savârşita de un medic, pe lânga pedeapsa închisorii, se va aplica şi interdicţia exercitarii profesiei de medic, potrivit art. 64 lit. c.
Tentativa se pedepseşte.
Nu se pedepseşte întreruperea cursului sarcinii efectuata de medic :a. daca întreruperea cursului sarcinii este necesara pentru a salva viaţa, sanatatea sau ingritatea corporala a femeii însarcinate de la un pericol grav şi iminent şi care nu putea fi înlaturat altfel ;
b. în cazul prevazut în alin.1 lit. c, când întreruperea cursului sarcinii se impunea din motive terapeutice, potrivit dispoziţiilor legale ;
c. în cazul prevazut în alin. 2 când femeia însarcinata s-a aflat în imposibilitatea de a-şi exprima voinţa, iar întreruperea cursului sarcinii se impunea din motive terapeutice, potrivit dispoziţiilor legale.
2. Condiţii preexistente:
2A. Obiectul infracţiunii:
- obiectul juridic generic - este identic ca la celelalte infracţiuni contra persoanei;
- obiectul juridic special - este format din totalitatea relaţiilor sociale care ocrotesc integritatea corporala sau sanatatea fiecarei persoane împotriva faptelor de întreruprere ilegala a cursului sarcinii. Totodata se mai iau în vedere şi relaţiile sociale cu privire la libertatea femeilor însarcinate de a decide singure daca pastreaza sau nu fructul concepţiei.
- obiectul material - este corpul femeii însarcinate, precum şi al fatului, asupra carora se îndreapta activitatea infracţionala.
2B. Subiecţii infracţiunii:
- subiectul activ - orice persoana (moaşe, medici care nu sunt de specialitate, chiar şi un medic ginecolog care efectueaza întreruperea fara consimtamântul femeii).
- subiectul pasiv - este femeia însarcinata.

3. Conţinutul constitutiv:
3A. Latura obiectiva:
- elementul material - se poate savârşii printr-o acţiune susceptibila sa provoace întreruperea cursului sarcinii. Mijloacele pot fi: interne (administrarea unor substanţe avortive) şi externe (aplicarea de lovituri). Daca fatul a decedat ca urmare a unui fenomen natural, fapta nu va mai constitui infracţiune.
- urmarea imediata - expulzarea produsului concepţiei, fie uciderea fatului înauntrul uterului.
3B. Latura subiectiva:
- forma de vinovaţie - intenţia directa. Faptuitorul trebuie sa cunoasca starea de graviditate a victimei, iar în alin. 3 forma de vinovaţie este praeterintenţia.

4. Forme. Modalitaţi. Sancţiuni.
FORME:
1. actele preparatorii - nu se pedepsesc;
2. tentativa - se pedepseşte;
3. fapt consumat - fapta se consuma atunci când se produce rezultatul periculos cerut de norma de incriminare şi anume uciderea fatulului.
MODALITAŢI:Fapta este susceptibila de modalitaţile normative agravate:
a. întreruperea cursului sarcinii, savârşita în orice condiţii fara consimţamântul femeii însarcinate, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi.
b. daca prin faptele prevazute în alin. 1 şi 3 s-a cauzat femeii însarcinate vreo vatamare corporala grava, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi;
c. iar daca fapta a avut ca urmare moartea femeii însarcinate, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi.
SANCŢIUNI:
- închisoare de la 6 luni la 3 ani - în forma tip şi
- închisoare de la 2 la 7 ani, închisoare de la 3 la 10 ani, închisoare de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi - în forma agravata.
CAUZE DE NEPEDEPSIRE:
Nu se pedepseşte întreruperea cursului sarcinii efectuata de medic:
a. daca întreruperea cursului sarcinii este necesara pentru a salva viaţa, sanatatea sau integritatea corporala a femeii însarcinate de la un pericol grav şi iminent şi care nu putea fi înlaturat altfel;
b. în cazul prevazut în alin. 1 lit. c, când întreruperea cursului sarcinii se impunea din motive terapeutice, potrivit dispoziţiilor legale;
c. în cazul prevazut în alin. 2 când femeia însarcinata s-a aflat în imposibilitatea de a-şi exprima voinţa, iar întreruperea cursului sarcinii se impunea din motive terapeutice, potrivit dispoziţiilor legale.


Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu Rebreanu

Scriitori romani