Cunoasterea individualitatii elevilor referat


Cunoasterea individualitatii elevilor
1. Necesitatea cunoasterii personalitatii elevilor
2. Principii de organizare a activitatii de cunoastere
3. Metode sI mijloace de cunoastere a elevilor
4. Fisa de carcterizare psiho-pedagogica
5. Fisa psihopedagogica si valoarea ei pentru procesul de invatamint
6. Caracteristicile fisei psiho-pedagogica
7. Intocmirea fisei de caracterizare psihopedagogica

1. Necesitatea cunoasterii personalitatii elevilor

Pentru societatea de astazi, multe din problemele individului tind sa devina din ce in ce mai mult probleme ale societatii. Efectele extinse ale transformarilor care au loc in dinamica sociala determinind aceasta schimbare de atitudine. In acelasi timp, problemele majore ale societatii, in special problemele cu caracter prospectiv, se inscriu ca probleme ale formarii personalitatii individului.
Respectarea individualitatii elevului, formarea si dezvoltarea in concordanta cu liniile proprii de dezvoltare ale acestuia devin deziderate cu tendinta de accentuare permanenta. Se are in vedere faptul ca fiecare copil are un fond propriu ereditar si ca dezvoltarea lui are loc in conditiile specifice de mediu, fata de care acesta depune efort continu de adaptare.
Afirmatia conform careia trecutul conditioneaza viitorul iar vitorul organizeaza prezentul, se contureaza ca valabila in liniile largi de desfasurare a fenomenelor sociale, dar si in conditiile de dezvoltare individuala a persoanei.
Preocuparile de identificare si cultivare a specificului individual al copilului sunt justificate si de prezenta stiintei in actiunea de orientare scolara si profesionala care contribuie la inlaturarea intimplarii, neinformarii sau a capriciilor in alegerea profesiunii, inlesneste, in acelasi timp trecerea de la un criteriu constatativ, dogmatic si statistic la unul formativ dinamic si interpretativ.

2. Principii de organizare a activitatii de cunoastere

O cunoastere corecta a copilului in vederea intelegerii lui si a organizarii unei actiuni de conducere, implica o prelucrare, in ansamblu, a datelor obtinute prin investigatii profunde si formularea unor concluzii fundamentale pe aprecierea obiectiva a tutror factorilor implicati in dezvoltarea copilului.


Elevul este considerat sub aspectul caracteristicilor sale de personalitate, ea fiind rezultatul interactiunii dintre fondul sau ereditar, conditiile de mediu in care se dezvolta si actiunile educative exercitate asupra sa. Cercetarile psihologice evidentiaza necesitatea de a cerceta copilul in dependenta cu conditiile in interiorul carora se desavirseste procesul de maturizare. Copilul si mediul sau alcatuiesc o unitate dinamica in interiorul carora se desavirseste procesul de maturizare, pe 2 linii de evolutie:
-a procesului de socializare-prin care mica fiinta asimileaza experienta social-istorica;
-a procesului de individualizare-de structurare specifica a caracteristicilor de personalitate.
Necesitatea de a intelege copilul in ansamblul personalitatii sale impune in investigatie adoptarea unui punct de vedere functional ca o consecinta a dependentei individului de mediul in care se dezvolta precum si a metodei longitudinale, conform carei evolutia copilului este urmarita in succesiunea anilor. Se adopta astfel un punct de vedere dinamic, copilul fiind privit in interdependenta factorilor care alcatuiesc personalitatea sau prin caracteristicile vietii sale de relatii sociale.
Paralel cu metoda longitudinala se poate folosi si metoda investigatiei transversale, prin care se pot face sondaje asupra aspectelor caracteristice ale anumitor categorii de copii sau cu privire la anumite procese psihice. Studiile transversale permit aprecierea gradului de dezvoltare prezent la anumiti copii prin raportarea la dezvoltarea copiilor cu care se gaseste in situatii identice.

3. Metode si mijloace de cunoastere a elevilor
Caracterizarile formulate cu privire la copil in urma experientei zilnice, dar intimplatoare trebuie considerate simple ipoteze care urmeaza a fi supuse actiunii de verificare. Observatiile profesorului trebuie confruntate cu parerile celorlalti profesori, cu familia, cu elevii clasei. Aceste informatiiurmeaza a fi prelucrate, comparate, analizate, supuse unor deductii, confruntari, indicatii.
Cu valoare deosebita in diagnosticul nivelului de dezvoltare a aptitudinilor unui elev, al nivelului de relizare atins sub diverse aspecte, al intereselor este metoda analizei lucrarilor pe care le realizeaza elevul in cadrul activitatii scolare sau extrascolare. Produsul activitatii exprima prin functiile implicate o sinteza intre fondul nativ si cel formativ, intre indemanare si interes sau pasiune, intre posibilitati si vointa.
Conversatia reprezinta un mijloc de a cunoaste motivatia intima a actelor savirsite de elevi, a preferintelor starilor emotionale, a nivelului sau de informatie. Corecta desfasurare a conversatiei presupune o anumita legatura intre elev si profesor: incredere, apreciere, intimitate, dupa cum necesita si un anumit cadru in care sa se desfasoare.
Chestionarul ca metoda de investigatie solicita subiectul sa dezvaluie modurile sale constante de conduita, interese, forme de reactiune, aspiratii, aspecte structurale ale personalitatii.
Autobiografia este o metoda simpla la indemina oricarui cadru didactic, care ofera posibilitatea de a cunoaste evenimentele mai importante din viata elevilor.
Cu o valoare echivalenta pot fi folosite autocaracterizarile. Ele permit distingerea atitudinii elevului fata de el insusi, traasaturile sale de personalitate, modul de apreciere a capacitatilor sale, a felului propriu de conduita in relatiile sociale.
Ancheta permite obtinerea de la colegi, parinti, profesori, date importante despre elevi fie cu referire la modurile de conduita ale acestuia fie aprecieri asupra anumitor caracterisitici de personalitate.
Testul sociometric de personalitate isi propune sa realizeze investigatii asupra caracterisiticilor de personalitate ale elevilor prin intermediul tehnicilor sociometrice care permit relevarea dominantelor psihice.
Utilizate cu discernamint, testele sunt considerate instrumente ale metodei experimentale, necesare stabilirii unui diagnostic psihologic.
Dintre categoriile de teste existente mentionam:
 teste de inteligenta, (verbal sau neverbal) ofera posibilitatea de a stabili nivelul capacitatilor intelectuale ale elevilor. Apreciind ca inteligenta constituie factorul principal care decide accesul copilului in diferite forme de instruire ( fara a subaprecia rolul caracterului, instruirii, etc.) se impune acordarea unei atentii deosebite diagnosticului acestei variante.
 teste analitice de diagnostic al unor aptitudini sau posibilitati.
 teste de alegere care diagnostica varietatea intereselor.
 teste de cunostinte care fara posibilitatea de a aprecia nivelul de pregatire al unui elev prin raportarea la nivelul de pregatire al tuturor elevilor care se gasesc pe acelasi plan de scolarizare.


4. Fisa psiho-pedagogica si valoarea ei pentru procesul instructiv-educativ

Se atribuie denumirea de fisa acelui instrument de lucru care serveste organizarii si prezentarii informatiilor referitoare la o persoana, privita in totalitatea sa, sau mai frecvent la anumite aspecte ale acesteia.
Printr-o buna organizare a informatiei, fisa prezinta un avantaj deosebit pentru cunoastere si in acelasi timp indeplineste un rol de directionare a activitatii de cunoastere a persoanei.
Alaturi de notiunea de fisa se foloseste si notiunea de diagnostic pedagogic, care se poate defini ca fiind forme de organizare a activitatii de cunoastere a elevului, destinata necesitatilor actiunii pedagogice, adica obiectivelor de formare a personalitatii copilului, sub multitudinea aspectelor sale: dezvoltarea fizica, dezvoltarea psihica, fond informational, integrarea sociala.
Fisa destinata studiului individualitatii elevului privita in interdependenta factorilor in care se integreaza poate fi definita ca un document cu valente practice care permite desfasurarea unei actiuni programate, in scopul desavirsirii personalitatii elevului prin intermediul procesului de invatamint. Eficienta nu trebuie cautata in valoarea analizei psihologice sau pedagogice efectuate, ci in rolul ei de factor dinamizant al procesului de invatamint.

5. Caracteristicile fisei psiho-pedagogice

Alcatuirea fisei se sprijina pe citeva principii, dintre care mentionam: considerarea unitara a personalitatii copilului, cercetarea variabileleor de personalitate in interdependenta lor, distingerea caracterisiticilor dominante de personalitate, de mediu si de educatie, abandonarea unui punct d vedere dinamic si functional in explicare aprocesului de formare a elevului.
Aceste principii, precum si metodele de studiere a trasaturilor de personalitate ale elevilor au impus unele caracterisitici fisei psiho-pedagogice:
-caracteristica de fisa de concluzii, deoarece contine rezultatele prelucarii informatiei, realizeaza cunoasterea prin trierea si ordonarea datelor, exprima generalul si caracterisiticul din fapte;
-caracterul sintetic, priveste copilul multilateral: fiziologic, psihologic, pedagogic si social,
-evidentiaza elementul caracteristic: scoate in relief ceea ce este diferentiat de ceea ce este comun, ceea ce este permanent de ceea ce este accidental, explica persoana prin dominantele sale psihologice, pedagogice, sociologice.
-permite o prezentare dinamica, contine date din analiza procesului de adaptare, integrare, familie, scoala, societate, urmareste copilul in procesul de formare, sesizind modul de cristalizare a anumitor trasaturi, explica structura psihologica prin interelatia dintre dominante si realizarea copilului, prin factorii care intervin ( de sanatate, de mediu, de scolaritate).
-are un caracter directional: permite o actiune programata inn formarea copilului, contine indicatii asupra directiilor de interventie prin procesul instructiv, educativ cit si datele referitoare la orientarea scolara si profesionala;
-are un caracter explicativ; este rezultatul actiunii de intelegere a copilului, contine motivatii pentru anumite situatii sau conduite;
-are un caracter de continuitate: oglindeste permanent situatia copilului, urmareste elevul in toate etapele de invatamint, se definitiveaza pe parcurs.
-are un caracter de accesibilitate, poate fi completata si utilizata de orice cadru didactic;
-prezinta usurinta in parcurgere: contine numai informatii utile, evidentiaza elementele caracterisitice, prezinta o anumita sistematizare a datelor.
-constituie un document secret, comunicarea datelor se face cu grija de a nu crea elevilor conditii de stres.

5. Intocmirea fisei de caracterizare psiho-pedagogica
O privire de ansamblu asupra capitolelor fisei ne ofera posibilitatea de orientare asupra tematicii de investigatie a individualitatii elevului:

I.Date personale:
1.Date despre starea civila
2. Scolile frecventate de elev si localitatile in care a avut domiciliul

II.Date asupra starii de sanatate
1. accidente ereditare si conditii de mediu nocive,
2. antecedente personale, defecte fizice, deficiente senzoriale.


3. starea generala a sanatatii;
4. mentiuni medicale cu importanta pentru procesul de invatamint

III.Date asupra mediului familial
1. Familia (tabel sintetic)
2. Caracterisiticile vietii de familie
3. Gradul de integrare a elevului in familie
4. Atentie acordata formarii copilului
5. Influente extrafamiliale
6. Actiuni de colaborare a scolii cu familia

IV. Date asupra scolaritatii
1. Situatia scolara (tabel sintetic)
2. Gradul de integrare a elevului in scoala
3. Locul si rolul in organizatia de tineret
4. Succese deosebite in competitii
5. Activitate in cercurile de elevi
6. Preocupari in afara scolii
7. Factorii explicativi ai reusitei sau nereusitei scolare
8. Recomandari pentru ameliorarea nivelului de pregatire si educatie

V. Date asupra structurii psihologice
1. Caracteristicile proceselor intelectuale
2. Afectivitate, temperament, caracter
3. Aptitudini, interese
4. Aspecte in care este necesar sa se intervina

VI. Aprecieri sintetice
1. Biograma (prin aprecieri in raport cu totalitea elevilor)
2. Profil psihopedagogic


VII. Date referitoare la orientarea scolara si profesionala 1.Aspiratiile elevului
2. Dorintele parintilor
3. Aprecierea profesorului diriginte
4. Actiuni formative directionale


6. FISA PSIHO-PEDAGOGICA

Numele si prenumele elevului:
Nascut in anul lunaziua
in localitatea
Domiciliul parintilor:
Apartine scolii noastre din clasa
A absolvit clasele anterioare la scolileNr. Data:

I. Date asupra mediului familiei
1. Familia


Numele
Data nasterii Pregatirea scolara Profesiu-nea Venituri lunare Obs.

Tata
Mama
Copii

2. Atmosfera in familie (relatii in familie, regim si climat educativ etc.):
3. Conditiile de munca ale elevului:
4. Proiectele parintilor, privind viitorul copilului:

II. Date medicale semnificative
1. Antecedente personale:
2. Starea generala a sanatatii:

III. Date asupra scolaritatii

1. Situatia scolara
Clasa Sectia Media anuala OBIECTE CU
mai bune REZULTATE
mai slabe Repetentie
corijente


2. Succese deosebite la concursuri:
3. Manifestari in timpul lectiei (atentie, receptivitate, participare la discutii, frecventa si valoarea interventiei):

4. Modul de pregatire a lectiilor (cu regularitate, din proprie initiativa, prin efort propriu, etc):
5. Factori explicativi ai succesului sau insuccesului: (aptitudini, sirguinta, interes, deprinderi de munca, lacune in pregatirea scolara, aspiratii profesionale, starea de sanatate, conditii de mediu etc.):

IV.Integrarea sociala a elevului
1. Conduita in familie:
a) fata de parinti (ascultare,atasament, independenta, nesupunere);b) relatiile cu fratii (ocrotire, intelegere, dominare, etc.)c) participare la activitatea familiei (autoservire, ajutorare, etc.)

2. Conduita in scoala
a) relatiile elev-profesor (disciplinat, politicos, docil, rezervat, impertinent);


b) relatiile cu colegii (solidaritate, colegialitate, prietenie, rezerva, tendinta de dominare sau supunere, egoism, apreciere, influenta lui asupra colectivului);


3. Conduita in organizatia de tineret (rol in organizatie, accepta si indeplineste sarcinile)


4. Conduita intre prieteni (natura prietenilor, influenta asupra elevului)

V. Caracteristicile personalitatii
1. Procese intelectuale (nivel de dezvoltare intelectuala, atentie, memorie, gindire, imaginatie, limbaj);
2. Trasaturi de afectivitate (sentimente legate de personalitate, reactii fata de succes si insucces, sensibilitate, timiditate, echilibru emotiv);
3. Aptitudini, interese, aspiratii, evidentiate prin:

a) activitati scolare;
b) preocuparile din timpul liber;

4. Trasaturi de temperament:
a) energie (capacitate de efort, rezistenta la oboseala), mobilitate, ritm de activitate, adaptare la situatii noi si echilibru psihic (stapinire de sine, impulsivitate);
b) introversiune,extraversiune
5.Trasaturi de vointa si caracter:
a) atitudine fata de munca (constiinciozitate, sirguinta, disciplina, initiativa, perseverenta)
b) atitudine fata de societate si oameni (comportare civilizata, solicitudine, onestitate)
c) atitudine fata de sine (demnitate, modestie, spirit autocritic)

VI. Aprecieri de ansamblu
1. Pregatirea elevului raportata la aptitudini, starea de sanatate si conditii de munca;
2. Gradul de maturizare psihica (intelectuala, afectiva, temperamentala)

VII. Recomandari psihopedagogice
1. Actiuni in scoala pentru corectarea unor aspecte deficitare (disciplinarea gindirii, echilibrarea emotiva, corectarea unor aspecte de caracter, etc.)
2. Actiuni in colaborare cu familia (indrumari speciale date parintilor, reglementarea regimului de viata al elevului, plasarea elevului in internat, etc)
3. Actiuni pregatitoare in vederea orientarii spre cercuri de elevi, cultivarea talentelor deosebite, orientarea lecturii, cultivarea anumitor deprinderi, atentie deosebita la unele materii, etc)
4. Recomandari pentru orientarea scolara si profesionala in functie de aspiratiile si posibilitatile elevului si de dorintele parintilorCopyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani