PAUL ZARIFOPOL (1874-1934) - scurta biografie referat

PAUL ZARIFOPOL - Nascut la Iasi, la 30 noiembrie (stil vechi), fiu al lui Pavel Zarifopol, de meserie negutator, si al Elenei, nascuta Guliano. Urmeaza scoala la Iasi (liceul la Institutele Unite). Studii superioare in Germania, la Halle, apoi la Lipsea. Cunoaste pe Stefania Gherea, cu care se casatoreste. isi .rece doetoratul in filozofie. intretine o vasta corespondenta (inceputa in 1905) cu I. L. Caragiale. Se intoarce in tara in 1915.

Primele studii, publicate in reviste germane, dateaza din 1910-l912. Un eseu, despre Maupassant, apare in Suddeutsche Monatschejte. Colaboreaza la Cronica lui Ar-ghezi, Viata romaneasca. Revista vremii, Flacara, Cuvintul liber. Adevarul, Adevarul literar fi artistic. Conrbiri literare si, mai tirziu, la Revista Fundatiilor regale, al carei redactor-sef este. intretine legaturi cordiale Se remarca, mai intii, ca moralist in linie maioresciana : Din registrul ideilor gingase (1926). Pune in discutie autoritatea si actualitatea estetica a clasicilor.

Alte scrieri :


Artijti fi idei literare romane (1930), Incercari de precizie literara (1931), Pentru arta literara (1934), Despre stil, Note si exemple (f.a.).

Contesta pe Goethe ("indragostitul de toate clasicis-mele"), Boileau si Malherbe (.genii politienesti"), Lamartine ("groaznice diluari"), Renan ("profesor marafetos", cu gratii "lipicioase"), Maupassant ("iremediabil sentimental") etc.
Accepta pe Montaigne si da Rochefoucauld, FJaubert, Anatole France, Proust. In literatura romana, preferintele lui merg catre I. L. Caragiale. Pretuieste, apoi, pe Alccsan-dri, Creanga, iar dintre contemporani pe Arghezi, Ibrai-leanu, G. Calincscu, I. Minulescu (ca prozator) etc.

Comenteaza farabil romanul Adela (art. Delicate lucruri vechi, in Adevarul literar si artistic, nr. 666, 10 IX 1933), Viata lui Mihail Eminescu de G. Calinescu (art. O biografie, in sfirsit, in Adevarul literar ti artistic, 29 V 1932).

Editeaza scrierile lui I. L. Caragiale (Opere, i. I-III. Editia e continuata - i. IV-VII - de Scrban Ciocu-lcscu). Alcatuieste un lum de povestiri fantastice din literatura universala : Vedenii.

De consultat:
Paul Zarifopol : Pentru arta literara, i. I (Ed. Mi-nerva ; editie si studiu introductiv de Al. Sandulescu) ; Eugen Simion : Paul Zarifopol sau prestigiul ratiunii, in i. Orientari in literatura contemporana (E.P.L., 1965).Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani