Charles Drouhet biografia

Charles Drouhet


Charles Drouhet opera literara

Comentarii literare si caracterizarea personajelor din opera

DROUHET Charles, se naste la 22 ian. 1879, Birlad - moare in 8 ian. 1940, Bucuresti.
Istoric literar.

Fiul lui Pierre Drouhet si al Nataliei (n. Olivari), prof. secundari. Si-a facut studiile la Birlad, Bucuresti (licenta in filologie moderna, 1900) si Paris (dr. in litere la Sorbona, 1909).

Prof. la Gimnaziul "D. Cantemir" din Bucuresti (1904); suplinitor, apoi titular (1909) la catedra de lb. franceza a Facultatii de Litere a Univ. din Iasi (1910); in 1915 ia succesiunea lui Pompiliu Eliade la catedra de lb. si literatura franceza a Facultatii de Litere a Univ. din Bucuresti, unde functioneaza pina la moarte.

Dublu debut in 1906, cu un studiu lingvistic in revista Romania si un altul despre Leconte de Lisle in Convorbiri literare. A mai colaborat la Viata Romaneasca, Viata noua, Revue d'histoire litteraire de la France, Le correspondent. La Minerve francaise, Mercure de France. Autor, singur sau in colab., al unor excelente manuale de lb. franceza pentru invatamintul secundar, s-a impus mai ales prin activitatea de istoric literar, consacrata in aceeasi masura literaturii franceze (Istoria poeziei franceze in sec. al XlX-lea, 1915; Istoria teatrului clasic francez, 1916; Comentarii din clasicii francezi din sec. al XVtl-lea, 1919-l920; Curs de literatura franceza.

Secolul al XVIII-lea, 1919-l920; Villon. Montaigne, 1923-l924; inceputurile romantismului francez, 1927-l928; Literatura franceza in secolul al XVIII-lea, 1934; Poezia lirica in Evul Mediu si comentarii din Charles d'Orleans si Frangois Villon, 1934; Literatura franceza. Boileau si Voltaire, critici literari, 1934-l935; Literatura franceza. Preromantis-mul francez (176l-l820), 1934-l935; Literatura franceza. Romantismul, 1937; Literatura franceza. Umanismul. Renasterea si Rabelais, 1937; Literatura franceza. La Chanson de Ro-land. Poezia lirica medievala. Trubadurii. Frangois Villon, 1937-l938; Literatura franceza. Teatrul romantic, romanul romantic, ivirea spiritului realist in epoca romantica. Bucuresti, 1937-l938; Literatura franceza. Poezia franceza in sec. al XVl-lea. Clement Marot. La defense el illustration. Ronsard, poet liric si epic, 1938-l939; toate cursuri universitare) si raporturilor franco-romane. Teza sa de doctorat despre Francois Mainard a obtinut in 1910 Premiul "Bordin" al Acad. Franceze, iar cartea despre Vasile Alecsandri si scriitorii francezi (1924) ramine un model de cercetare comparatista, documentata si nuantata, atenta mai ales la particularitatile autorului studiat.

O buna parte a activitatii lui Charles Drouhet a fost direct legata de necesitatile didactice. Singur sau in colaborare cu A. Belis, V. Ghiacioiu, P. Henry, F. Lebrun sau A. Pierret-Antoniu a compus o suita completa de manuale de limba franceza pentru invatamintul liceal si profesional, remarcabile prin sagacitatea alegerii textelor i-lustrative, claritatea explicatiilor gramaticale si de vocabular, varietatea si ingeniozitatea exercitiilor si priceperea in deschiderea orizontului cultural si literar al elevilor. Cartile destinate cursului superior, compuse pe principiul extraselor comentate din autorii prevazuti in programa scolara, constituie o scurta istorie a literaturii franceze, intemeiata pe texte fundamentale si fixata in capitole de sinteza judicios intocmite.

Cursurile universitare, tinute mai mult de doua decenii, acopera practic intreaga intindere a literaturii franceze, incepind cu evul mediu si terminind cu realismul si naturalismul. Fara a fi intru totul originale, ele aduc intotdeauna un punct de vedere propriu, bazat pe o examinare multilaterala a operelor discutate. Elev al lui Gustav Lanson, cercetator rabdator si minutios, Charles Drouhet isi construieste interpretarile prin combinarea cercetarii istorice si biografice cu cea comparatista si cu analiza lingvistica si stilistica. Uneori in cursuri se fac si trimiteri spre domeniul romanesc, semnalin-du-se eventuale traduceri, imitatii, influente, inrudiri temperamentale sau de maniera literara. Ilustrarea deplina a metodei sale de lucru poate fi gasita in teza de doctorat, Le poete Francois Mainard(1583 ?-l646) (1909), in care viata si opera scriitorului sint studiate pina la ultimele detalii, Charles Drouhet demonstrind o perfecta rigoare si disciplina de istoric si filolog, orizont literar remarcabil si sensibilitate artistica.

Istoricul literar face cercetari amanuntitede arhiva, examineaza delicate probleme de atribuire si demonteaza cu rabdare resorturile lingvistice si stilistice ale textelor, diagnosticind inrudiri si relatii cu scriitorii antichitatii si contemporanii sau predecesorii imediati. Totul este prezentat intr-un stil limpede si sugestiv, echilibrat si, in acelasi timp, cu o dezinvoltura care tradeaza o adevarata vocatie profesorala. Studiile comparatiste franco-romane, care au contribuit atit la cunoasterea scriitorilor romani peste hotare, cit si la intelegerea mai exacta a influentelor franceze asupra unora dintre scriitorii nostri din secolul al XlX-lea, sint compuse cu aceeasi nuantata aplicatie. Recti ficind pareri anterioare inexacte (demonstreaza, de pilda, intr-un articol din Viata noua, ca modelul lui Charles Drouhet Bolintineanu pentru O fata tiiiara pe patul mortii n-a fost A. Chenier, ci Millevoye) sau incercind o prezentare exhaustiva a inriuririi franceze asupra unui scriitor roman reprezentativ (Vasile Alecsandri si scriitorii francezi, 1924, insumeaza, completindu-le, cercetari ale caror rezultate partiale au fost comunicate in Viata Romaneasca si Viata noua incepind din anul 1913), Charles Drouhet accentueaza in primul rind ceea ce este specific national si personal in opera autorilor romani studiati.

Din examinarea influentelor lui Lamartinesi Hugoasupra poeziei si dramei istorice, ale lui Moliere, Maillot, Aude, Picard, Scribe, Labiche, Augiers.a. asupra comediilor, ceea ce reiese in cele din urma este individualitatea lui Alecsandri, masura in care a raspuns exigentelor si asteptarilor cititorilor si publicului romanesc contemporan. Urmarirea asemanarilor in detaliu nu e niciodata fastidioasa, pentru ca cercetatorul nu-si infeudeaza autorul modelelor, ci e capabil tocmai sa discearna elementele deosebitoare cele mai caracteristice. Stilul istoricului literar, in romaneste ca si in frantuzeste, are aceeasi rigoare si precizie stiintifica, fara uscaciune insa, dublat de o remarcabila stapinire a nuantelor instrumentului lingvistic de expresie.

OPERA:
Les manuscrits de Mainard conservis a la bibliotheque de Toulouse, Paris, 1908;
Le poete Francois Mainard (?-I646).Exude critique d'hs-toire litteraire, Paris, 1909;
Tableau chronologique des lettres du poate Franqois Mainard, accom-pagne de lettres inadites. Paris, 1909;
Istoria poe-siei franceze in sec. al XlX-lea, curs de comentarii, Bucuresti, 1915;
Istoria teatrului clasic francez, curs de comentarii. Bucuresti, 1916;
Comentarii din clasicii francezi din sec. al XVll-lea, Bucuresti, 1919-l920;
Curs de literatura franceza. Secolul al XVlII-lea, Bucuresti, 1919-l920;
Teatrul francez in sec. XVII, curs de comentarii. Bucuresti, 1923-l924;
Villon. Montaigne, curs de comentarii, Bucuresti, 1923-l924;
Vasile Alecsandri si scriitorii francezi. Bucuresti, 1924;
Anatole France, conferinta. Bucuresti, 1925;
Ronsard, conferinta, Bucuresti, 1925;
inceputurile romantismului francez, curs de comentarii, Bucuresti, 1927-l928;
La premiere annee aefranqais, in colab. cu A. Belis, Bucuresti, 1929 (ed. IX, 1936);
La deuxieme annee de francais, in colab. cu A. Belis, Bucuresti, 1929 (ed. IX, 1936);
La troisieme annie de francais, in colab. cu A. Belis, Bucuresti, 1929 (ed. X, 1936);
La France, letons a l 'usage des eleves de IV" classe des lycees, in colab. cu P.Henry, Bucuresti, 1929(ed. V, i930);
Extraits des auteurs'francais depuis les origines de la litteraturefrancaise jusqu 'a nosjours. A I 'usage des eleves de Ve classe des lycees roumains. in colab. cu V. Ghiacioiu, Bucuresti, 1929 (ed. IX, 1936);
Extraits des auteurs classiques a l 'usage des eleves de VIe classe des lycees roumains, in colab. cu V. Ghiacioiu, Bucuresti, 1929 (ed. VI, 1936);
Extraits des auteurs du programme de la VIIe classe des lycees, in colab. cu P. Henry, Bucuresti, 1930 (ed. III, 1933);
Lectures francaises. Ouvrage a l'u-sage de la IV'' classe des ecoles professionnelles de jeunesfdles, in colab. cu A. Pierret-Antoniu, Bucuresti. 1933;
Lectures francaises, Ouvrage al'usage des VI VIII et VIIIe classes des ecoles professionnelles de jeunesfdles, in colab. cu A. Pierret-Antoniu, Bucuresti, 1933;
Literatura franceza in secolul al XVIII-lea, curs de comentarii. Bucuresti, 1934;
Poi Zta lirica in Evul Mediu si comentarii din Charles d'Orlaaiis si Franqois Villon, curs de comentarii, Bucuresti, 1934;
Literatura franceza. Boileau si Voltaire, critici literari, curs de comentarii, Bucu-resti, 1934-l935;
Literatura franceza. Preromantismul francez (176l-l820), curs de comentarii.
Bucuresti, 1934-l935;
Extraits des auteurs du programme de la VIF classe des lycees. Bucuresti, 1935;
Extraits des auteurs du programme de Ia VIIF classe des lycees. Bucuresti, 1936;
La France. Letons a l 'usage des eleves de IV" classe des lycees, in colab. cu F. Lebrun, Bucuresti, 1936 (ed. XII, 1939);
Literatura franceza. Romantismul, curs de comentarii. Bucuresti, 1937;
Literatura franceza. Umanismul. Renasterea si Rabelais, curs de comentarii. Bucuresti, 1937;
Literatura franceza. La Chanson de Roland. Poezia lirica medievala. Trubadurii. Francois Villon, curs de comentarii, Bucuresti, 1937-l938;
Literatura franceza. Teatrul romantic, romanul romantic, ivirea spiritului realist in epoca romantica, curs de comentarii. Bucuresti, 1937-l938;
Literatura franceza. Poezia franceza in sec. al XVI-lea. Clement Marot. La defense et illustration. Ronsard, poet liric si epic, curs de comentarii. Bucuresti, 1938-l939;
Literatura franceza. Realismul, curs de comentarii. Bucuresti, 1938-l939;
Lectures francaises a I'usage de la IV classe des lycees industriels de jeunesfdles, in colab. cu A. Pierret-Antoniu, Bucuresti, 1939;
Lectures frantaises a Vusage de la V classe des lycaes industriels de jeunes fdles, in colab. cu A. Pierret-Antoniu, Bucuresti, 1939;
Lectures francaises a l'usage de la VIe classe des lycees industriels de jeunes fdles, in colab. cu A. Pierret-Antoniu, Bucuresti, 1939;
Lectures francaises a Vusage de la Vlle classe des lycees industriels de jeunes fdles, in colab. cu A. Pierret-Antoniu, Bucuresti, 1939;
Dictionar francez-roman. Bucuresti, 1939;
Studii de literatura romana si comparata, cuvint inainte de Zoe Dumitrescu-Busulenga, ed. ingrijita, note, tabel biobibliografic si postfata de Silvia Burdea, Bucuresti, 1983.


REFERINTE CRITICE:
Melanges d'histoire littt-raire et de litterature compare"e otferts a Charles Drouhet par ses amis, ses collegues et ses anciens eleves a l'occasion du XXX' anniversaire de son enseignement a l'universite, 1940;
M. Bucur, Istoriografia .