Chira Iorgoveanu biografia

Chira Iorgoveanu

Chira Iorgoveanu opera literara

Comentarii literare si caracterizarea personajelor din opera

IORGOVEANU Chira (Chirata sau Kira), se naste la 22 sept. 1948, comuna Baschioi (azi Nicolae Balcescu),jud. Tulcea.
Poetasi traducatoare.

Fiica lui Sima lorgoveanu. functionar, si a Mariei (n. Caracota). Studii liceale si bacalaureatul la Liceul „Matei Basarab" din Bucuresti (1902-l966); licentiata a Facultatii de Lb. si Literatura Romana a Univ. din Bucuresti (1971). Din 1971 lucreaza ca redactor la Editura Minerva.

Debut editorial cu volum Antologie de poezie populara aromana (1976). urmat de Dacica (1978), antologie de lirica romaneasca, doua volum de poezii (Steaua di dor, 1982, in aromana; Ramura de maslin, 1985) si antologia Un veac de poezie aromana (1985). A publicat o ed. romano-aromaneasca din Poeziile lui Eminescu (1981). Traduce din clasicul georgian Vaja Psavela.

Interesul pentru cunoasterea poeziei populare aromane dateaza de la sfirsitul veacului trecut (I. Caragiani, P. Vanghele, M.G. Obedenaru, G. Weigand si T. Burada). Aceluiasi subiect ii sint consacrate alte doua importante lucrari ale lui Tache Papahagi'": Din literatura poporana a aromanilor (1900) si Antologia aromaneasca (1922). in sfirsit, H. Cindroveanu introduce in Antologia aromaneasca (1974), alaturi de poezia culta si un capitol de poezie populara.

Antologie de poezie populara aromaneasca (1976), realizata de Chira Iorgoveanu , e nu numai cea mai masiva opera de acest fel, dar si cea mai completa documentar. Pentru elaborarea ei au fost consultate principalele colectii de folclor si parcurse vechi almanahuri, ziare, calendare si reviste aromanesti din prima jumatate a secolului nostru. Citeva productii, dimpreuna cu informatii despre obiceiuri, traditii si preocupari, au fost culese direct de la vorbitori ai dialectului, ceea ce intareste caracterul de document istoric si spiritual al acestei inconfundabile sinteze. Dacica (1978) e o ilustratie a mitologiei tinutului (ca „tarim al libertatii") si a oamenilor (ca simboluri de statornicie, libertate si eroism) in lirica romaneasca a secolelor al XlX-lea si al XX-lea. Conjunctural desigur, volumul anunta festivitatile prilejuite de intemeierea primului stat al gcto-dacilor, sub conducerea lui Burebista.

Remarcabila, initiativa transpunerii in aromana a poeziilor lui Mihai Eminescu (Poezi/Puizzi, 1981) reliefeaza, pe de o parte, permanenta modelului eminescian in poezia culta aromana (C. Beli-mace, G. Murnu", N. Batzaria", M. Beza", N. Velo s.a.) si, pe de alta, afirma vitalitatea stravechiului grai romanic, nevoit, din pacate, „mai mult sa se apere pe sine decit sa aiba linistea creatiei". Prima varianta in aromana a Luceafarului a fost. tiparita in 1940 de G. Per-dichi. Cu volumul de poezii in aromana, Steaua di dor (1983) Chira Iorgoveanu ramine in acelasi univers de puritate si de nobile aspiratii ale grupului, transfigurat acum cu nostalgia si cu emotia solidara acelui instrainat. Versurile sint (nu numai lingvistic) „un legamint de credinta si de continuitate" (L. Ulici) in care istoria, dragostea si regretele primesc lumina de la aceeasi stea a graiului de-acasa.

Cu Ramura de maslin (1985) obsesia originilor se interiorizeaza, devine exod in transparenta de vis a secolului bizantin si aventura in armonia imperiului recistigat. Un imperiu in care cuvintul e hrana si dovada a „neratacirii" micii turme. Sint atit de vii inscriptiile trecutului in memoria poetei, incit, neputind depasi ingrijorarea, ramine mereu in cainta si in remuscare. Antologia Un veac de poezie aromana (douazeci si trei de poeti, prezentari critice, note bibliografice si bibliografie selectiva), aparuta in 1985, este o lucrare de referinta indispensabila cunoasterii liricii aromane culte.

OPERA:
Antologie de poezie populara aromana, ed. ingrijita, pref. si transpunere de ~, Bucuresti, 1976;
Dacica. Antologie de lirica romaneasca, pref. de P. Angliei, Bucuresti, 1978;
M. Eminescu. Poe-zii/Puizii, ed. romano-aromana, transpuneri in co-lab. cu I. Cutova, C. Guli, G. Perdichi, Bucuresti, 1981;
Steaua di dor. Poeme aromane. Bucuresti, 1983;
Ramura de maslin. Poezii, Bucuresti, 1985;
Un veac de poezie aromana, introducere si prezentarile autorilor de H. Cindroveanu, ed. si note de ~, transpuneri de H. Cindroveanu si ~, Bucuresti, . Traduceri: Vaja Psavela, Cintarefii naturii, in colab. cu Zaira Samharadze, Bucuresti, 1982.


REFERINTE CRITICE:
H. Cindroveanu, in Flacara, nr. 16, 1983;
C. Livescu, in Ateneu, nr. 9, 1983;
L. Ulici, in Romania literara, nr. 26, 1983;
C. Crisan.in Steaua, nr. 2, 1984;
F. Bailesteanu. in Luceafarul, nr. 2, 1986;
Sultana Craia. ibidem, nr. 6, 1986;
C. Moraru, in Romania literara, nr. . 1986.
Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani