Cicerone George Poghirc biografia
Cicerone George Poghirc opera literara

Comentarii literare si caracterizarea personajelor din opera

POGHIRC Cicerone George, se naste la 20 mart. 1928, comuna Mascurei, judetul Tutova.

Filolog si istoric literar.

Licentiat al Facultatii de Filologie a Univ. din Iasi si Bucuresti (1959).

Studii de specializare in lingvistica indo-europeana la Univ. din Leningrad (1959); doctor in filologie (1960) cu teza Relatiile limbii vechi macedonene cu greaca veche. Asistent la Univ. din Bucuresti, Catedra de filologie clasica si lingvistica generala (1951), lector (1954),'conf. (1964), apoi prof. (1968).

Prodecan al Facultatii de Lb. Romanice, Clasice si Orientale (1963-l972), director general in Ministerul invatamintului (1970-l979), sef de catedra la filologie clasica (1974-l976). Visiting Professor la Univ. din Indiana, Michigan si Berkeley, California (1972-l974), apoi"Padova (1976-l979). Membru al Soc. Indogermanische Gesellschaft (Germania, 1972).

Profesor la Univ. din Bochum (Romanische Seminar, 1982), membru al Centrului de studii balcanice de pe linga INALCO (Paris). in tara, a mai fost presedinte al Asoc. Romane de Orientalistica (1968-l979), vicepresedinte al Soc. de Studii Clasice din Romania (1974-l976), presedinte al Soc. de Lb si Literatura Romana din Bochum (1985). Teza de doctorat despre B.P. Hasdeu (1968) s-a bucurat de o larga apreciere.

A contribuit la traduce si editarea operei lui Caesar (1964, 1967), a Fabulelor lui Fedru (1966), a colaborat la redactarea unor manuale de limba latina si a unor cursuri univ. (Curs de introducere in lingvistica, 1952; Introducere in lingvistica 1958; Curs de istoria literaturii grecesti, 1962), a unor lucrari academice (Istoria limbii romane, 1969) sau a unor publicatii de specialitate (Studia Indo-Europaea ad Dacoromanos pertinentia, 1976, si Thraco-Dacica, 1976). In Germania, a publicat un impozant volum de studii lingvistice intitulate Philologica et linguistica. Ausgewahlte Aufsatze (1953-l983), aparut la Bochum in . A prefatat lucrari de A. Frenkenian si Th. Simenschy.

Filolog erudit din stirpea lui Hasdeu si V. Bogrea, Cicerone George Poghirc este in momentul de fata, alaturi de E. Coseriu, o mare personalitate a lingvisticii clasice si modeme europene. Cunoscator al limbilor si culturilor antice, grecesti si romane, specialist in lingvistica generala, indo-europeana si balcanica, Cicerone George Poghirc se afirma in planul culturii mondiale de astazi prin cercetari dintre cele mai minutioase si mai temeinice privitoare la originea si evolutia principalelor limbi europene.

De la sanscrita la civilizatia indiana antica, la armeana clasica si lituaniana, la elementele celtice si germanice vechi, Cicerone George Poghirc studiaza baza greaca si latina a limbilor europene si desfasoara un larg evantai de studii comparatiste, aducind contributii de luat in seama asupra substratului romanic (si romanesc) al unora dintre limbile popoarelor din Orientul european, cit si al latinitatii carpato-balcanice. Alaturi de savantul clujean I.I. Russu, Cicerone George Poghirc s-a oprit asupra elementelor daco-getice din limba, precum si a numirilor autohton» ale principalelor riuri din tara. A pus faptele de limba in legatura cu preistoria, arheologia si mitologia, asa incit din coroborarea unor date si izvoare comune sa se poata trage evidente concluzii lingvistice sau privind religiile traco-daca si albaneza.

Studiile sale au atras asupra sa atentia lui Mircea Eliade, care l-a pretuit, invitindu-l sa colaboreze la Encyclopaedia of Religions, in paginile careia e prezent cu articole proprii sau redactate impreuna cu fostul sau student, LP. Culianu. Monografia consacrata lui B.P. Hasdeu, publicata in tara, se impune ca o lucrare erudita si documentata, menita sa-l scoata pe marele savant dintr-o uitare nedreapta, insistind asupra contributiilor acestuia la formularea unor teze lingvistice unanim recunoscute dupa el, la elaborarea unor lucrari de mare noutate ideatica si de o certa valoare stiintifica.

OPERA:
Curs de introducere in lingvistica. Bucuresti, 1952 (in colab.);
Introducere in lingvistica, sub redactia acad. Al. Graur, Bucuresti, 1958 (in colab.);
Curs de istoria literaturii grecesti. Bucuresti, 1962 (in colab.);
Bogdan Petriceicu Hasdeu - lingvist si filolog. Bucuresti, 1968;
Istoria limbii romane, II, Bucuresti, 1969 (in colab.), Philologica et linguistica. Ausgewahlte Aufsatze (1953-l983), Bochum, 1983.


REFERINTE CRITICE:
M. Ungheanu, in Luceafarul, nr. 62, 1968;
I. Iordan, in Limba romana, nr. 3, 1969;
Al. Graur, in Studii si cercetari de lingvistica, nr. 2,1969;
Gh. Mihaila, in Ramuri, ta. 1, 1970.


Copyright © Contact | Trimite referat