Dan Grigorescu biografia

Dan Grigorescu


Dan Grigorescu opera literara

Comentarii literare si caracterizarea personajelor din opera

GRIGORESCU Dan, se naste la 13 mai 1931, Bucuresti.
Critic, istoric literar si eseist.

Fiul lui Vasile Grigorescu, functionar, si al Ecaterinei (n. Tomescu).

Colegiul National "Sf. Sa va" din Bucuresti (1942-l950); Facultatea de Filologie, sectia engleza, a Univ. din Bucuresti (1950-l954). Redactor la Editura de Stat pentru Literatura si Arta (1954-l958); muzeograf la Muzeul de Arta al Republicii (1960-l963); redactor-sef al Editurii Meridiane (1963-l968).

Cariera didactica la Univ. din Bucuresti: asistent (1962-l965), lector (1965-l971), conf. (din 1971) la catedra de literatura comparata. Doctor in filologie cu teza Shake-speare in cultura romana moderna (1971). Prof. oaspete la Univ. din Portland, Seattle si Los Angeles (SUA); director al Bibi. Romane din New York (197l-l974); redactor-sef al revista Arta (din 1987).

A publicat volum Slielley (1962), 13 scriitori americani (1968), Shake-speare in cultura romana moderna (1971), Romanul realist in secolul al XlX-lea (1971, in colab. cu S. Alexandrescu), Directii in poezia secolului XX (1975), Realitate, mit, simbol: un portret al lui James Joyce (1984) si note de calatorie in America: Marile canioane (1977), inainte si dupa Columb (1987), volum de eseuri avind ca obiect arta plastica romaneasca sau curentele artelor moderne: Expresionismul (1969), Cubismul (1972), Arta americana (1973), Brancusi (1979), Constelatia gemeni-lor(1979). Istoria unei generatii pierdute: expresionistii (1980), Aventura imaginii (1982), Grafica lui William Blake (1983), La nord de Rio Grande: introducere in arta amerindienilor (1985), Cumintenia pamintului (1988), A r-ta engleza (1989), antologii literare: Cintecul bizonului: din literatura pieilor rosii (1978), Casa cu multe ferestre: critici marxisti americani (1981) si un important Dictionar cronologic. Literatura americana (1977). distins cu Medalia de Aur a Asoc. Criticilor Americani. Premiul "Bogdan Petriceicu Hasdeu" al Acad. (1980).

Mai mult decit oricare alt literat contemporan, Dan Grigorescu pare sa continue, intr-o maniera aproape programatica prin consecventa, activitatea diversa si bogata desfasurata cu decenii in urma de Petru Comarnescu. In fond, este vorba doar de o coincidenta de preocupari, dar de una frapanta, intrucit domeniile cercetate de cei doi autori se suprapun aproape perfect: arta universala, literatura comparata, literaturile straine (in special americana si engleza), insemnarile de calatorie. Volumele destul de numeroase publicate de Dan Grigorescu pot fi grupate tematic in trei mari sectiuni, corespunzind directiilor de investigare critica semnalate mai sus. inscriindu-se intr-o serie de studii ale receptarii valorilor literaturii universale la noi, Shakespeare in cultura romana moderna (1971) cerceteaza modul specific in care spiritualitatea romaneasca si-a integrat, de-a lungul anilor, opera dramaturgului elisabetan prin traduceri, reprezentati i teatrale, exegeze critice si chiar imitatii sau preluari de motive si teme. Interesanta in aceasta sinteza a influentei shakespeariene asupra culturii noastre este relevarea atitudinilor unor scriitori si intelectuali romani fata de opera, identificarea surselor de idei ce au guvernat aceste atitudini, cit si interpretarile critice romanesti ale creatiei lui Shakespeare, raportarea realizarilor noastre la cele de pe alte meridiane, sugerind modul in care cultura romana se incadreaza culturii europene. Un studiu cu deschidere mai larga, exploatind din plin metodologia comparativismului, este cel despre Romanul realist in secolul al XlX-lea (1971), prima parte a unei lucrari alcatuite in colaborare cu Sorin Alexandrescu. Dan Grigorescu defineste conceptul de "roman realist", trecind in revista ideile marilor romancieri ai secolului trecut, cit si ale teoreticienilor si criticilor (Champfieury, Bielinski sau Brandes), pentru a identifica apoi genurile literaturii realiste si a schita o clasificare a personajelor din scrierile reprezentative.

Ampla in desfasurarea ei atotcuprinzatoare este si sinteza intitulata Directii in poezia secolului XX (1975), studiu comparativ al tendintelor generale de dezvoltare a poeziei moderne, al innoirilor de forma sau de fond, in care poezia romana este tratata ca o parte inseparabila a principalului filon liric european. Din al doilea grup tematic, cel dedicat literaturii engleze si americane, 13 scriitori americani (1968) este de fapt o istorie fragmentara a literaturii Lumii Noi, considerata prin prisma unor scriitori pe care autorul ii socoteste reprezentativi pentru unele directii ale literaturii americane moderne. Cartea serveste in acelasi timp informarii cititorului si avansarii unor incitante puncte de vedere personale.

Un caracter exclusiv informativ il are Dictionar cronologic. Literatura americana (1977), in care o mare cantitate de material istoric-literar este triat si ordonat in functie de criterii ferme, constituindu-se intr-o istorie in date a literaturii de peste Atlantic. in sfirsit, sub un titlu cu rezonante jammesiene, Casa cu multe ferestre (1981), autorul faciliteaza intelegerea fenomenului literar american, oferind o antologie (fragmentara) a criticii marxiste din Statele Unite. Interesul lui Dan Grigorescu pentru civilizatia americana este vizibil si in Marile canioane (1977), la prima vedere o carte de calatorie, dar depasindu-si conditia prin modul sistematic in care sint infatisate, cu scrupulozi-tate aproape sociologica, aspecte ale vietii cotidiene pe continentul nord-american. O nota personala se imbina firesc in aceasta carte cu interesul aproape documentar al observatorului preocupat sa examineze viata "americanului mediu" in citeva dintre momentele ei esentiale, sa restituie o imagine globala a "modului de viata american" vazut de aproape, fara prejudecati, confruntat doar cu imaginea livresca preexistenta. Realitate, mit, simbol: un portret al lui James Joyce (1984) este primul studiu monografic romanesc al "fenomenului Joyce", un portret complex al artistului vazut in contextul epocii, dar si ca victima a umorilor personale, precum si o tratare descriptiv-analitica a operei joyceene, pe parcursul careia se fac excursuri pertinente in teoria genurilor, sint examinate, din perspectiva diacronica si estetica, conceptii si concepte joyceene tipice sau se analizeaza critic interpretarile autorizate ale exegetilor straini. Aceasta carte a fost alcatuita cu intentia evidenta de a facilita asimilarea operei celui mai mare romancier irlandez al tuturor timpurilor de catre publicul romanesc.

Al treilea grup il constituie scrierile despre arta plastica - monografii, studii, prezentari, prefete si cronici - reunite in volume despre expresionism, cubism, pop art, arta americana, pictori romani de la 1848, Brancusi etc. Proza critica a lui Dan Grigorescu este in general caracterizata de bogatia si acuratetea informatiei, deexactitatea redactarii, cu judecati de valoare sobre, chiar retinute uneori, cu un stil constatativ, lipsit de ambitia originalitatii cu orice pret. Dovedind o mare putere de munca, Dan Grigorescueste totodata o foarte activa prezenta in mass media, sustinind rubrici permanente si cronici de ana sau de carte in reviste si cotidiene, la radio si televiziune.

OPERA:
Shelley, Bucuresti, 1962;
Trei pictori de la 1848, Bucuresti, 1967;
13 scriitori americani, Bucuresti, 1968;
Expresionismul, Bucuresti, 1969;
Shakespeare in cultura romana moderna, Bucuresti, 1971;
Romanul realist in secolul al XlX-lea, in colab. cu S. Alexandrescu, Bucuresti, 1971;
Cubismul, Bucuresti, 1972;
Arta americana. Bucuresti, 1973;
Pop an. Bucuresti, 1975;
Directii in poezia secolului XX, Bucuresti, 1975;
Marile canioane. Bucuresti, 1977;
Dictionar cronologic. Literatura americana, Bucuresti, 1977;
Brancusi, Bucuresti, 1979;
Constelatia gemenilor. Arta si literatura din perspectiva comparatista. Bucuresti, 1979;
Istoria unei generatii pierdute: expresionistii. Bucuresti, 1980;
Aventura imaginii. Bucuresti, 1982;
Grafica lui William Blake, Bucuresti, 1983;
Realitate, mit, simbol: un portret al lui James Joyce, Bucuresti, 1984;
La nord de Rio Grande: introducere in arta amerindienilor. Bucuresti, 1985;
inainte si dupa Columb, Bucuresti, 1987;
Cumintenia paminlului. Bucuresti, 1988;
Arta engleza. Bucuresti, 1989.


REFERINTE CRITICE:
N. Manolescu, in Contemporanul, nr. 2, 1972;
Al. George, in Viata Romaneasca, nr. 4, 1972;
Gh. Grigurcu, ibidem, nr. 1, 1977;
M. Zaciu, in Tribuna, nr. 17, 1977;
V. Nico-lescu, in Contemporanul, nr. 7, 1978;
S. Titel, in Romania literara, nr. 25, 1978;
Doina Uricariu, in Luceafarul, nr. 41,1979;
Al. Fridus, in Cronica, nr. 30, 1982;
V. Dumitrescu, in Viata Romaneasca, nr. 7, 1985;
S. Iosifescu, in Romania literara, nr. 22, 1985.