Daniel Dimitriu biografia

Daniel Dimitriu

Daniel Dimitriu opera literara

Comentarii literare si caracterizarea personajelor din opera

DIMITRIU Daniel, se naste la 17 iul. 1945, Simeria. Critic literar.

Fiul lui Cristea Dimitriu, tehnician, si al Mariei (n. Zaharuc).

Licentiat al Facultatii de Filologie, sectia romana-fran-ceza. a Univ. din Iasi (1968). Redactor la revista Convorbiri literare din Iasi.

Debuteaza editorial cu volum Ares si Eros (1978).

Colaboreaza cu art. de critica literara, eseuri, cronici, recenzii la Convorbiri literare. Romania literara. Luceafarul. Cronica, Ateneu, Arges. Tribuna etc. Wo. Singuratatea lecturii (1980), Bacnvia (1981), Introducere in opera lui Ion Minulescu (1984). Gradinile suspendate (1988) si activitatea sa de cronicar il impun printre cei mai seriosi critici ai momentului actual.

Premiul Uniunii Scriitorilor pentru debut (1978); Premiul Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist (1981).

Practicind cu gust si competenta recenzia si cronica literara, Daniel Dimitriu da prin Ares si Eros (1978) o suita de sinteze critice ale operei unor importanti poeti contemporani (Mihai Beniuc, Adrian Paunescu, Nichita Stanescu, Marin Sorescu, Ni na Cassian. Ana Blandiana s.a.), surprinsi din perspectiva tematica a insurgentei si a iubirii.

Bazata pe o atenta lectura globala a operei poetilor analizati, critica sa dovedeste o reala putere de sinteza aliata cu o rara voluptate analitica, ce se concretizeaza in definirea profilului poetic prin bogatul evantai de nuante critice insumate intr-o formula de natura metaforica. Tonul este autoritar, dar fara brutalitate, cu o eleganta a rostirii si o remarcabila siguranta a expresiei. Perceptia critica dovedeste acuitate in analizele dedicate sentimentului erotic, prilej de a trata si unele probleme referitoare la definirea poeziei ca modalitate de cunoastere. in abordarea clasicilor in primele doua sectiuni ale volumului Singuratatea lecturii {1980), V. Alecsandri, de pilda, ii apare ca un conciliator al romantismului cu clasicismul, nota patetica conjugindu-se cu una echilibrata, intr-o coincidenta a contrariilor care-i subliniaza profilul distinct. Comentarii nuantate se fac si in cazul lui Al. Macedonski, Camil Petrescu, G. Bacovia, Zaharia Stancu si Vladimir Streinul".

Actualitatii literare ii dedica studii discutabile in amanunt, dar binevenite in actiunea de inlaturare a unor fetisizari si osilican din prea grabite ierarhizari valorice. O sinte/a sensibila la sugestiile criticii literare de dinaintea sa, topite intr-o viziune unificatoare, este eseul despre G. Bacovia" (1981). inlatu-rind ideea unui Bacovia obligat sa intre in constiinta cititorului „pe scara de serviciu a simbolismului", Daniel Dimitriu intreprinde o descriere sistematica a universului poeziei bacoviene. O „stupefianta virtuozitate" conciliaza o sensibilitate abisala cu expresia elaborata, ce atinge pragul „isteriei" baroce. Poetul isi mistifica sistematic biografia, ferind-o astfel, pe plan artistic, de efemerul existentei, in vederea implicarii „intr-o ordine privilegiata a limbajului".

Poezia depaseste astfel biograficul impur, ridieindu-se in sfera esentelor, analizate de eseist cu o pasiune si o inteligenta ce fac demonstratia sa extrem de convingatoare. Relatiile operei cu biografia sint studiate si in Introdu, ere in opera lui Ion Minulescu (1984), intre acestea existind un „dialog neintrerupt si de o neslabita coerenta". Reevaluind romanele poetului, Daniel Dimitriu le considera ca o „sectiune memorialistica destul de consistenta a operei minu-lesciene". Minulescu este definit ca un „spirit reformator si disociator, instabil prin programe si temperament".

O analiza detaliata face criticul poeziei lui Al. Macedonski in eseul Gradinile suspendate (1988). Sint subliniate caracterul compozit al acesteia, aspectele ei innoi-toare, sincronizarea cu evolutia fenomenului poetic la scara europeana. Romantismul asumat in fazele preliminare este parasit, marile izbinzi ale poeziei macedonskiene constituin-du-se ca o „sfidare" a biografiei romantice a autorului si ca o „asumare integrala a grai iei eului poetic".

OPERA:
Ares si Eros, Iasi, 1978;
Singuratatea lecturii, Bucuresti, I980;
Bacovia, Iasi, 1981;
Introducere in opera lui Ion Minulescu, Bucuresti, 1984;
Gradinile suspendate. Poezia lui Alexandru Maccdonski, Iasi, 1988.


REFERINTE CRITICE:
N. Ciobanu, insemne ale modernitatii, II, 1979: C. Moraru, Semnele realului. 1981;
Dana Dumitriu, in Romania literara, nr. 48, 1981;
Al. Calinescu, in Convorbiri literare, nr. 10, 1981: M. D. Gheorghiu, in Via[a Romaneasca. nr. 1, 1982;
Gh.Grigurcu, Intre critici, 1983;
Tania Radu, in Flacara, nr. 30, 1984;
Al. Piru, ibidem, nr. 44, 1984;
Al. Calinescu. in Convorbiri literare, nr. 10,1984;
I. Holban, in Romania literara, nr. 5, 1985;
Gh. Grigurcu, in Familia, nr. II. 1985: Al. Pini, Critici.
Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani