Dascalul Simion biografia


Dascalul Simion opera literara

Comentarii literare si caracterizarea personajelor din opera

SIMION Dascalul (sec. XVII), copist si interpolator.

Este pomenit pina azi in istoria literaturii nu pentru meritele-i cronicaresti, ci datorita faptului ca interventiile sale, lipsite de discemamint, din Cronica lui Ureche au prilejuit replica stralucitoare a lui Miron Costin, si apoi a lui Constantin Cantacuzino si Dimitrie Cantemir.

In decursul timpului Dascalul Simion a fost socotit autor (C. Giurescu) sau coautor al letopisetului. R P. Panaitescu il socoate unul din copistii cronicii care ar fi adaugat o prefata in continuarea predosloviei lui Ureche , legendele despre originea moldovenilor din tilharii romani si despre latco prisacarul, precum si unele fragmente despre viata si domnia lui Despot Voda si Petru Voda Cazacul.

Se presupune ca Dascalul Simion ar fi venit din Transilvania in Moldova pentru a fi preceptorul copiilor boierului Gavril Costache si a locuit astfel un timp in satul Lungani, unde se afla si fiica lui Ureche , Alexandra, avind astfel ocazia sa cunoasca manuscrisul Cronicii. Interpolarile ar fi fost facute intre 1660 si 1669.

OPERA:
Interpolari in Letopisetul Tarii Moldovei al lui Grigore Ureche, ed. P. P. Panaitescu, 1958, pp. 64-65;
68-71, 175-l85;
187-l88, 195, 224.


REFERINTE CRITICE:
N. Cartojan, Istoria, II;
Const. Giurescu, Introducere la Grigore Ureche, Letopisetul Tarii Moldovei, 1916;
P. R Panaitescu, Influenta polona in opera si personalitatea cronicarilor Grigore Ureche si Miron Costin, 1925;
Const. C. Giurescu, Introducere la Grigore Ureche, Letopisetul Tarii Moldovei, 1934;
P. P. Panaitescu, Introducere la Grigore Ureche, Letopisetul Tarii Moldovei, 1958;
Const. C. Giurescu, in Limba romana, IX, 1960;
L. Onu, Studiu introductiv la Grigore Ureche, Letopisetul Tarii Moldovei, 1967;
Gh. Cardas, in Mitropolia Moldovei, XXI, 1970;
I. Chitimia, Probleme de baza ale literaturii romane vechi, 1972.