Elena Piru biografia

Elena Piru
Elena Piru opera literara

Comentarii literare si caracterizarea personajelor din opera

PIRU Elena (numele la nastere: Bjoza), se naste la 18 mart 1919, Iasi - moare in 30 oct. 1974, Bucuresti.

Istoric literar.

Fiica lui Iosif Bjoza si a Anei (n. Gheorghiu), functionari.

Sotia lui Al. Piru. Liceul "Oltea Doamna" din Iasi (1930-l937), Facultatea de Litere si Filosofie a Univ. din Iasi (1937-l941); examen de capacitate (1946), cu prof. D. Popovici.

A lucrat ca paleograf la Arhivele Statului din Iasi, arhivist la Directia Generala a Arhivelor Statului din Bucuresti, bibliotecar principal la Bibi. Acad. si cercetator stiintific principal la Institutul de Istorie si Teorie Literara "G. Calinescu" din Bucuresti.

Dupa debutul in Studii si cercetari de istorie literara si folclor (1956), a colaborat la Ateneu, Cahiers roumains d'atudes litte'raires, Gazeta literara. Luceafarul, Manuscriptum, Revista de istorie si teorie literara. Romania literara. Viata Romaneasca s.a. Studii, neadunate in voi., despre literatura romana in sec. al XlX-lea, in care accentul cade pe aspectul documentar. A ingrijit ed. din poetii Vacaresti (Scrieri alese, 1961), Claudia Millian (Cintari pentru pasarea albastra, 1975) si a colaborat la Istoria literaturii romane (II, 1968).

Experimentata cercetatoare a arhivelor si colectiilor de manuscrise, Elena Piru s-a remarcat pe tarimul istoriei literare in primul rind printr-un important aport documentar.

Ea a contribuit substantial la alcatuirea fondului arhivistic al Institutului de Istorie Literara si Folclor, publicat, partial, de G. Calinescu, la rubrica Material documentar, din Studii si cercetari de istorie literara si folclor, si valorificat in monografiile Nicolae Filimon si Gr. M. Alexandrescu, precum si in noua editie a Istoriei literaturii romane de la origini pina In prezent. impreuna cu Elena Piru Cornea, a editat mai multe volume de Documente si manuscrise literare.

Un pronuntat caracter documentar au majoritatea studiilor sale de istorie literara (Bucurestii din vremea lui Caragea in evocarea lui Ion Ghica, Eminescu in limbi straine, Jules Michelet et Ies roumains etc), in timp ce in altele (Amintirea lui Octav Botez, Privilegiul nepereche. Amintirea lui George Enescu) Elena Piru isi valorifica darurile de evocator. Un echilibru intre aceste doua tendinte este realizai in cele citeva portrete ale unor scriitori minori din Istoria literaturii romane.

OPERA:
Documente si manuscrise literare, I-III, alese, publicate, adnotate si comentate de P. Cornea si~. Bucuresti, 1967-l976;
colab. la Istoria literaturii romane, II, Bucuresti, 1968.


REFERINTE CRITICE. Ov. Papadima, in Revista de istorie si teorie literara, nr. 4, 1974.


Copyright © Contact | Trimite referat