Eugen Luca biografia

Eugen Luca
Eugen Luca opera literara

Comentarii literare si caracterizarea personajelor din opera

LUCA Eugen, se naste la 21 iun. 1923, Iasi - moare in 13 iul. . Haita (Israel).
Critic si istoric literar.

Absolvent al Facultatii de Filologie a Univ. din Iasi.

Redactor la revista Contemporanul.

Colaboreaza la Contemporanul, Gazeta literara, Viata Romaneasca, Luceafarul tic. in 1976 se stabileste in Israel.

A publicat volum Poezia lui Marcel Breslasu (1959), Mihail Sadoveanu sau elogiul raftuiui (1972), Demers critic (1973) si culegerea de studii critice Aproximatii (1982).

L. face parte din echipa de critici proletcultisti afirmati in literatura noastra in anii de dupa al doilea razboi mondial, intr-o epoca directio-nata prin indicatii si strict controlata ideologic. Alaturi de Paul Georgescu. S. Damian. Radu Popescu. Silvian Iosifescu. Mihail Novi-cov, Ov. S. Crohmalniceanu. I. Vitner s.a., el a reprezentat "noul mod" de abordare a
I literaturii, asupra careia s-a pronuntat dintr-un unghi preponderent sociologizant. Din aceasta pricina, atit ca obiect, cit si ca metoda critica, opera sa publicata inainte de plecarea din tara e cu totul depasita astazi si poate servi doar ca exemplu pentru acele cazuri de denaturari si inleudari ale literaturii si artei unor zone straine specificitatii lor. Astfel, debutul sau editorial, marcat de lucrarea Poezia lui Marcel Breslasu (1959) este un act critic esuat, in lipsa obiectului de cercetare critica propriu-zisa. Poet modest ca formatie si imaginatie lirica. Marcel Breslasu este vazut aici printr-o prisma ce supradimensioneaza si deformeaza, autorul cartii aparind lipsit de o axa critica bine definita.

Chiar limbajul sufera de pe urma elanului constructiv al epocii, cum se vede din astfel de mostre: "Poetul isi toarna sufletul in fiecare caramida, in fiecare bloc de marmura, in fiecare geam de cristal cu ajutorul carora isi inalta constructiile". Precaritatea limbajului critic se simte si in cealalta monografie, dedicata lui Mihail Sadoveanu (Mihail Sadoveanu sau elogiul ratiunii. 1972), unde confuzia criteriilor duce la acelasi dezechilibru valoric, deoarece opera "noua" a scriitorului, in speta romanul Mitrea Cocor, are. in conceptia lui Eugen Luca, aceeasi valoare literara ca si Fratii Jderi. O oarecare depasire a acestor aberatii conditionate ideologic se constata in volumul de cronici literare Demers critic (1973), deoarece, dupa ce fusese criticul de sustinere al canoanelor obsedantului deceniu, scriind despre prozatori precum Alexandrii Jar", V. Em. Galan. Dumitru Mircea, Serban Nedelcu. Ion Ruse, Petru Vintila. Mihai Beniuc si altii, care au platit un grav tribut opticii false si schematice impuse literaturii noastre de proletcultism si de realismul socialist de import, acum abordeaza cu oarecare mobilitate critica aspecte ale operei lui Tudor Arghezi. Nicolae Labis, Eugen Je-beleanu. Geo Dumitrescu, Alexandru A. Philippide sau G. Calinescu.

OPERA:
Poezia lui Marcel Breslasu. monografie, Bucuresti, 1959;
Mihaii Sadoveanu sau elogiul ratiunii, monografie. Bucuresti, 1972;
Demers critic, studii critice, Bucuresti, 1973;
Aproximatii, studii critice, Tel Aviv, 1982.


REFERINTE CRITICE:
B. Buzila, in Gazeta literara, nr. 24, 1960;
L. Baconski, in Studia Universi-tatis "Babes-Bolyai", nr. 2, 1959;
AI. Dobrescu,in Convorbiri literare, nr. 24, 1972;
C. Ungureanu, in Orizont, nr. 32, 1972;
M. Papahagi. in Steaua, nr. 17, 1973.


Copyright © Contact | Trimite referat