Gheorghe Glodeanu biografia
Gheorghe Glodeanu opera literara

Comentarii literare si caracterizarea personajelor din opera

GLODEANU GHEORGHE.

Critic si istoric literar, eseist.

S-a nascut la 9 decembrie 1957 in Carei (Satu Mare). Este fiul lui Gheorghe Glodeanu si al Floricai Olga Glodcanu.

Este absolvent al liceului real-umanist din Carei (1972) si al Facultatii de Filologie, sectia Romana - Franceza, a Universitatii "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca (1981). cu o lucrare despre Mircea Eliadc.

In 1996 devine doctor in filologie al Universitatii din Cluj cu teza Poetica romanului romanesc interbelic. O posibila tipologie a romanului (conducator stiintific prof. univ. doctor Ion Vlad). intre anii 198l-l990 este profesor de limba si literatura romana la Liceul industrial nr. 5 din Satu Marc. iar in perioada 1991 1992 activeaza ca inspector de specialitate la Inspectoratul scolar Baia Mare. in 1992 devine cadru universitar la Facultatea de Litere. Universitatea de Nord. Baia Mare.

Debuteaza publicistic in revista "Tribuna" (nr. 7/1981). cu un eseu despre proza lui Mircea Eliade. Debutul editorial arc loc in anul 1993 cu volumul Fantasticul in proza lui Mircea Eliade (Ed. Gutinul). Colaboreaza cu articole, studii, recenzii la revistele: "Tribuna"', "Steaua". "Familia'. "Vatra". "Romania literara". "Contemporanul". "Flacara". "Caiete critice". "Luceafarul", "Jurnalul literar". "Poesis". "Art-Panorama". "Sburatorul". "Archeus", "Nord" s.a. Este membru fondator al revistelor literare "Poesis". "Pleiade'". "Nord".
Dupa volumul de debut, a publicat volumele: Eseuri (Ed. Umbria. 1996), Mircea Eliade. Poetica fantasticului si morfologia romanului existential (EDP. colectia "Akademos", 1997). Poetica romanului romanesc interbelic. O posibila tipologic a romanului (Ed. Libra. 1998), Dimensiuni ale romanului contemporan (Ed. Gutinul. 1998).
A ingrijit editia Urmuz - Pagini bizare (Ed. Panteon, Piatra Neamt, 1996). A fost distins cu urmatoarele premii: premiul pentru critica literara al revistei "Tribuna" (1986). premiul pentru debut in critica la Salonul National de Carte. Cluj-Napoca (1994). premiul pentru eseu critica la Tirgul de toamna al editurilor baimarene (1997), premiul "Cartea anului" la sectiunea critica literara - eseu, Baia Mare (1998), premiul "Frontiera Poesis" pentru critica
literara, Satu Mare (1999) si premiul pentru critica literara -eseu lui manifestarea "Cartile anului". Baia Mare (1999).

A participat la conferinte si simpozioane internationale la Budapesta (. 1998) si Paris (1999).

In prezent autorul este conf. doctor la Facultatea de Litere. Universilaiea de Nord, Baia Mare.

Este membru al Uniunii Scriitorilor din Romania (1998). Despre cartile autorului au formulat opinii critice: Constantin Cublesan Fantasticul la Mircea Eliade ("Adevarul literar si artistic". 5 sept. 1993). Mircea Handoca - Cuvint inainte la volum Fantasticul in proza lui Mircea Eliade (Ed. Gutinul, 1993), Adriana lliescu ("Astra Maramuresana". nr. 2-4/1997), Alexandru Pintescu ("Convorbiri literare", iul. 1997), Ion Vlad prezentare la volum Poetica romanului romanesc interbelic. O posibila tipologie a romanului (Ed. Libra, 1998), Ion Balu - Proza fantastica a lui Mircea Eliade ("Apostrof, nr. 3/1999), Mircea Popa - Un analist al romanului: Gheorghe Glodeanu ("Steaua", nr. 3-4/1999), Cornel Munteanu -Critica de sinteza ("Jurnalul literar", nr. 1l-l4/1999) s.a.

Referinte critice:


"Debutul editorial al lui Gheorghe Glodeanu, cu o carte de aceasta anvergura, nu poate decit sa atraga atentia asupra unui cercetator avizat si cultivat, de performanta, ce se distinge in contextul generatiei sale tinere de critici si teoreticieni literari, prin sobrietatea si profesionalismul cercetarii."
(Constantin Cublesan. "Adevarul literar si artistic". 5 sept. 1993)

"Cititorul de romane si cercetatorul () va descoperi in cartea lui Gheorghe Glodeanu o posibila istorie dublata de perspectiva poetica pentru cele mai fertile decenii din aventura romanului romanesc. Autorul cartii este un studios incercat in volume, eseuri si studii erudite, laborioase si inteligente ca analiza si efort sintetizator".
(Ion Vlad. prezentare la voi. Poetica romanului romanesc interbelic Ed Libra. 1998)

"Dl. Glodeanu intreprinde o calatorie tematica in universul prozei fantastice eliadiene, grupind textele toate in opt sectiuni distincte. Efortul de a clasifica proza in functie de problematica ei interioara ramine notabil. () Nu mai putin interesanta este a doua parte a studiului. Morfologia romanului existential, o prezentare metodica a poeticii noului roman impus in literatura noastra de Mircea Eliade."
(Ion Balu. "Apostrof", nr. 3/1999)

"Gheorghe Glodeanu este la ora de fata unul dintre cei mai redutabili critici de proza pe care ii avem. Cariera lui literara este una dintre cele mai expresive si mai eclatante pentru tinara generatie de critici care s-a afirmat in plan literar dupa . Daca majoritatea acestora au abordat si abordea/a inca tipul de critica foiletonistica. fragmetara, legindu-si numele de o revista sau alta. Gheorghe Glodeanu s-a simtit atras. inca de la inceput, spre studiile de sinteza, spre ample abordari din perspectiva istorica si analitica a unor subiecte cu mare putere de seductie."
(Mircea Popa, "Steaua", nr. 3-4/1999)


Copyright © Contact | Trimite referat