Giorge Pascu biografia

Giorge Pascu opera literara

Comentarii literare si caracterizarea personajelor din opera

PASCU Giorge (prenumele la nastere: Gheorghe), se naste la 1 dec. 1882, Bacau - moare in 16 apr. 1951, Zlatna.

Lingvist si istoric literar.

Fiul lui Grigore Pascu, functionar, si al Mariei (n. Iliade).

Si-a facut studiile primare, secundare si universitare la Iasi (licentiat in filologie moderna, in 1907, doctor in litere „magna cum laudae", in 1909).

In 1913, obtine titlul de docent.

Ajutor de bibliotecar la Bibi. Centrala din Iasi, intre 1908 si 1911, director al aceleiasi bibi., intre 1914 si 1922, 1927 si . Profesor suplinitor la Facultatea de Litere din Iasi, intre 1920 si 1921, apoi prof. titular, intre 1921 si .

A colaborat la revista Archivum romanicum, Arhiva, Buletinul cartii. Cercetari istorice, Convorbiri literare. Curentul nou. Europa orientale, Revue de dialectologie romane. Renasterea romana, Siebenburgische Vierteljahrschrift, Viata Romaneasca s.a. intre 1927 si 1940, scoate el insusi Revista critica. La Univ. a tinut cursuri de istoria literaturii romane vechi si de dialectologie romana. Discipol al lui Al. Philippide. extrem de muncitor si de productiv, Giorge Pascu si-a concentrat atentia asupra problemelor limba si literaturii romane vechi si ale dialectologiei, aducind contributii in parte ramase valabile pina azi (Despre cimilituri, I-m, 1909-l911; Istoria literaturii si a limbii romane din secolul XVI, 1921; Istoria literaturii romane din secolul XVII, 1922; Istoria literaturii romane din secolul XVIII, I-III, 1924-l927; Cronicarii moldoveni: Gligorie Ureache si Miron Costin, 1935 etc.)

A ingrijit doua ed. din I. Creanga (1939). A tradus dupa originalul latinesc Descrierea Moldovei de D. Cantemir (1923; ed. II, 1938). in 1915, a obtinut premiul Nasturel al Acad. Romane pentru lucrarea Sufixele romanesti.

Foarte harnic si staruitor, inzestrat pentru minutia filologica, dar si inclinat spre polemici necrutatoare, care i-au alienat simpatia confratilor, Giorge Pascu, pretuit si promovat in mod consecvent de Al. Philippide, a fost unul dintre savantii reprezentativi pentru lingvistica si istoria literara veche din tara noastra la inceputul secolului al XX-lea.

Lucrarile sale se numara printre primele sinteze romanesti in aceste discipline, prezentind materialul in mod limpede, sistematic, cu multe referinte bibiliografice si adesea cu puncte de vedere proprii, afirmate insa pe un ton peremptoriu si intolerant, si implicind o prea categorica respingere sau desconsiderare a concluziilor si opiniilor celorlalti cercetatori. Contributiile sale la studierea operelor lui Miron Costin, a vietii si operei lui D. Cantemir, sau incercarea, reluata mai tirziu pe baze similare de Giorge Pascu Giorge Pascu Panaitescu, de a separa textul original al lui Gr. Ureche, de cel al interpolatorilor, nu pot fi, totusi, neglijate. Pentru primele decenii ale secolului al XX-lea si ca lucrari cu tel didactic, cartile sale constituie si un bun exemplu de constiinciozitate, ordine si disciplina a documentarii. Principalul lor handicap, in zilele noastre, consta in faptul ca Giorge Pascu tinde sa confunde istoria literara veche cu filologia (un punct de vedere destul de raspindit pe atunci, de altfel), si se ocupa prea putin de valorile propriu-zis literare, estetice, ale textelor medievale.

OPERA:
Despre cimilituri. Studiu filologic si folcloric, I, Iasi, 1909;
II-III, Bucuresti, 19li;
Etimologii romanesti, I, Iasi, 1910;
Citeva sufixe romanesti de origine slava. Bucuresti, 1914;
Sufixele romanesti. Bucuresti, 1916;
Beitrage zur Geschichte der Rumanischen Philologie, Leipzig, 1920;
Gligorie Ureache. Izvoarele lui Ureache. Interpolarile lui Simion Dascalul si textul lui Ureache. Studiu de istorie literara, Iasi, 1920;
Istoria literaturii si a limbii romane din secolul XVI, Bucuresti, 1921;
Istoria literaturii romane din secolul XVII, Iasi, 1922;
La philologie roumaine dans les pays germaniques et en France 1774-. Leipzig, 1923;
Demetrio Cantemir, trad. de Carlo Tagliavini, Roma, 1923;
Rumanische Elemente in den Balkansprachen, Geneve, 1924;
Dictionnaire itymologique macedo-roumain, I-II, Iasi, 1925;
Istoria literaturii romane din secolul XVIII, I. Cronicari moldoveni si munteni, Bucuresti, 1926;
[II]. Viata si operele lui D. Cantemir. 26 octomvre 1673-21 august 1723, Bucuresti, 1924;
III. Epoca lui Clain, Sincai si Maior, Iasi, 1927;
Cronicari moldoveni: Gligorie Ureache si Miron Costin, Iasi, 1935;
Letopisetul cel moldovenesc utilizat de Gligorie Ureache tn legatura cu toate letopisetele moldovenesti In slavoneste. Iasi, 1938.


REFERINTE CRITICE:
Publicatiile stiintifice ale lui dr. G. Pascu, docent la Universitatea din Iasi, directorul Bibliotecii Centrale din Iasi, membru al Societatii Internationale de Dialectologie Romanica din Bruxelles-Hamburg, si aprecierile facute asupra lor de savantii Bar toii, Berneker, Gamillscheg, Gaster, Jirecek, Jud, Philippide, Russo. Sandfeld, Jensen, Triemer, 1915;
L. Predescu, „Giorgg" Pascu si istoria literaturii romane, 1932;
* *, Un caz nenorocit si trist: Cazul Giorge Pascu, 1937;
M. Bucur, istoriografia;
I. D. Laudat, Din istoricul catedrelor Facultatii de Filologie de la Universitatea „Al. I. Cuza" lasi. G. Pascu, tnttiul profesor de istorie a literaturii romane vechi, 1975.
Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani