Ion Apostol Popescu biografia

Ion Apostol Popescu
Ion Apostol Popescu opera literara

Comentarii literare si caracterizarea personajelor din opera

POPESCU Ion Apostol, se naste la 6 mart, 1920, sat Scaueni, comuna Berislavesti, judetul Vilcea - moare in 23 ian. 1984, Gherla.

Poet, folclorist si critic literar.

Fiul lui Apostol Popescu si al Mariei (n. Popescu), tarani.

Clasele primare la Robaia si Calimanesti; Scoala Normala "Andrei Saguna" din Sibiu (absolvita in 1940); in paralel, cursurile Liceului "Gheorghe Lazar"; Facultatea de Litere si Filosofie Sibiu-Cluj (1943-l947), obtinind licenta "magna cum laude" la Lucian Blaga cu disertatia Orizonturi mioritice in creatia lui Constantin Brancusi, ulterior, Facultatea de Filologie a Univ. din Cluj.

A functionat ca prof. la Gherla si conf. univ. la Tirgu Mures.

Debuteaza cu poezii, art. literare si despre folclor in Zorile Romanatilor (1935).

Debut editorial cu studiul Literatura ardeleana noua (1945). Primul volum de poezii: Iubiri (1968), urmat de Flaut pentru o frumoasa (1971), De vorba cu Marco Polo (1974), Trec printre oameni (1978).

Colaboreaza la Albina, Revista Fundatiilor Regale, Universul literar. Vremea, Gindirea, Steaua, Tribuna, Familia, Vatra etc.

Poezia lui Ion Apostol Popescu se configureaza in jurul citorva motive traditionale, relieful ei stilistic fiind modelat de inclinarea autorului spre confesiune sau efuziune sentimentala.

In Iubiri (1968) este elogiata iubirea, poetul ornind cu metafore ideea de statornicie si puritate. Fervoarea sentimentala solicita un ton exultant, cu solemnitati stilizate, indragostitul se lasa in voia unei neostenite dorinte de confesiune, dar lirismul e rarefiat, nefiind sustinut de o expresie poetica mai personala. Frumusetea femeii e comunicata in termeni abstracti, de larga generalitate:

"Asa-mi este dat: numai tie de-acuma
sa-ti vad frumusetea in veci repetata
in lucruri si flori
si-n lumina din noi, mereu mai bogata".


Din ciclul Retrospectiva (1938-l947) cititorul poate extrage principalele insusiri ale lirismului lui Ion Apostol Popescu: sentimentalitate, preponderenta tematicii erotice, ardenta emotionala, descriptivism. Cite o stampa autumnala atinge coarda elegiaca:

"Toamna, cu mina-i in galben patata
Un semn isi facea pe tolba de ceata;
In sufletul meu padurea de ceata
Murise ciudat de ieri dimineata".


Flaut pentru o frumoasa (1971) continua tematica erotica, frecventa unor "fecioare", "mirese", "domnite" tradind vointa de fixare a poetului in sfera suavului si gracilului.

Imaginile mai pregnante le aflam (ot in poezia contemplarii anotimpurilor: "Si loamna-si vopsea sandala si merii / Cu miinile pline de galbene vine". "Columnele iubirii", "abstractele mirese", "fluidele frumuseti" populeaza calm poeme de un lirism moderai, uneori expansiv la modul retoric. O suma de Poeme regasite emit pretentii de preocupari metafizice (Mathesis sau invitatie la un ev al frumusetii). Volumul De vorba cu Marco Polo (1974) indica o ora mai reflexiva in poezia lui P, Eroul din titlu este un alter ego al poetului, care are revelatia lipsei de limite a cunoasterii afective:

"El a inteles
ca spatiul necunoscut din noi
din fiecare
e mai adinc, mai vast decit pamintul
pe care-l traversase ani de-a rindul".


Trec printre oameni (1978) este o culegere de poezii ce pastreaza toate atributele cartilor anterioare: lirism solar, lauda frumusetii fizice si morale, eterna reintoarcere la "izvoarele bucuriei" etc. Cercetarile de folclor Studii de folclor si arta populara (1970) si, in manuscris. Frumos si plenitudine se orienteaza in trei directii: arta populara, folclor literar si influenta literaturii si artei populare asupra creatorilor culti. Studiul despre Arta icoanelor pe sticla de la Nicula (1969) constituie una din primele abordari analitice a iconografiei populare transilvanene. O monografie Ion Pop Reteganul (1965), culegerile de Basme armenesti din Transilvania (1967) si de Oratii de nunta (1979), articolele de folcloristica publicate si in reviste de peste hotare completeaza activitatea lui Ion Apostol Popescu

OPERA:
Literatura ardeleana noua. Bucuresti, 1945;
Ion Pop Reteganul: viata si activitatea. Bucuresti, 1965;
Basme armenesti din Transilvania, Bucuresti, 1967;
Iubiri, poeme, Bucuresti, 1968;
Arta icoanelor pe sticla de la Nicula, Bucuresti, 1969;
Studii de folclor si arta populara. Bucuresti, 1970;
Flaut pentru o frumoasa, poeme, Bucuresti, 1971;
De vorba cu Marco Polo, poeme, Bucuresti, 1974;
Frumoasa privighetorilor, basme si povestiri armenesti, Cluj-Napoca, 1974;
Trec printre oameni, poeme. Bucuresti, 1978;
Oratii de nunta. Bucuresti, 1979.


REFERINTE CRITICE:
VI. Streinu, Pagini, IV;
D. Micu, in Gazeta literara, nr. 15, 1968;
S. Duicu, in Steaua, nr. 6, 1968;
V. Candea, in Secolul 20, nr. 2, 1970;
M. Ungheanu, in Romania literara, nr. 43, 1970;
VI. Bunea, in Romania literara, nr. 5, 1984;
I. Buzasi, in Buletinul Societatii de Stiinte Filologice din R.S.R., 1984;
I. Datcu, in Revista de etnografie si folclor, nr. 2, 1984;
S. Duicu, in Vatra, nr. 2, 1984;
I. Oarcasu, in Tribuna, nr. 5, 1984.


Copyright © Contact | Trimite referat