Ion Dumitru Laudat biografia

Ion Dumitru Laudat
Ion Dumitru Laudat opera literara

Comentarii literare si caracterizarea personajelor din opera

LAUDAT Ion Dumitru, se naste la 3 nov. 1909, satul Socu, comuna Barbatesti, judetul Gorj.
Istoric literar.

Fiul lui Dumitru Laudat si al Mariei (n. Stefanescu), agricultori.

Absolvent al Scolii Normale "Vasile Lupu" din Iasi (1928) si al Seminarului Central din Bucuresti (1933); licentiat al Facultatii de Litere si Filosofie a Univ. din Iasi (1938).

Debuteaza cu alt. Istorii literare romanesti in revista Vremea scolii (1941). Prof. de liceu la lasi si Craiova; prof. la Univ. din Iasi. Doctor in filologie cu teza Con-mbutiuni la cunoasterea lui G. Ibraileanu in prima etapa a activitatii sale, 1889-l900
1958).Colaboreaza la Arges, Cronica eic.

Autor al unor contributii documentare la biografia lui G. Ibraileanu" (1965). Dupa o monografie Dimitrie Cantemir ( 1973). publica volum Curente literare (1987) si Personalitati literare romanesti (1988). E autorul unei Istorii a literaturii romane vechi (I-III. 1962-l968).

Fiind la origine cursuri universitare, elaborate in conformitate cu principii si necesitati didactice impuse de programa scolara, cartile lui Ion Dumitru Laudat se caracterizeaza prin sistematizarea riguroasa a materialului, rezumarea constiincioasa a continutului de idei, prin expunerea clara si obiectiva a faptelor. Istoria literaturii romane vechi (I-III, 1962-l968) este o lucrare scrisa din perspectiva istoricului literar traditional, nedublat de critic. Fara sa aduca prea multe lucruri noi in comparatie cu istoriile similare datorate lui N. Iorga, N. Cartojan sau Sextil Puscariu, Ion Dumitru Laudat racordeaza cercetarea fenomenului literar la cerintele ideologice si politice ale vremii. Consideratiilor istorico-literare ale celor amintiti li se adauga observatiile sociale, subliniindu-se cu insistenta pozitia de clasa a scriitorilor, raporturile lor cu masele populare, atitudinile inaintate sau cele retrograde.

Desi eforturile pentru sublinierea valorii estetice a literaturii noastre vechi nu lipsesc, predomina perspectiva istorico-sociologizanta, nu cea a criticului literar. Punctele de vedere personale sint avansate cu timiditate, astfel ca de cele mai multe ori comentariul critic se reduce la juxtapunerea unor opinii autorizate. in acelasi spirit este scrisa monografia Dimitrie Cantemir (1973), care rezuma sau parafrazeaza contributiile lui P. P. Panaitescu, Dan Badarau, Virgil Candea sau Petrii Vaida. Ion Dumitru Laudat a elaborat sau coordonai studii de metodica a predarii limbii si literaturii romane, pronuntindu-se pentru reevaluarea unor procedee clasice si introducerea cu prudenta a celor noi.

De asemenea, a scris un mare numar de volume, multigrafiate pe plan local, consacrate fie unor personalitati de seama ale culturii noastre (Ureche'. Neculce, Dosoftei , Stolnicul Constantin Cantacuzino, Ibraileanu. Spiru Haret. Vasile Parvan, N. Iorga s.a.), fie unor momente cruciale din istoria poporului roman (etnogeneza, independenta. Unirea). Concepute in maniera cartilor de popularizare, acestea raspund unor necesitati didactice imediate.

OPERA:
Istoria literaturii romane vechi, I-II1, Bucuresti, 1962-l968;
Contributii la cunoasterea activitatii lui G. Ibraileanu in etapa sa socialista. 1889-l895, Iasi, 1965;
Metodica predarii limbii si literaturii romane, in colab., Bucuresti, 1973;
Dimitrie Cantemir. Viata si opera, Iasi, 1973;
Curente literare. Iasi, 1987;
Personalitati literare romanesti. Iasi, 1988.


REFERINTE CRITICE:
O. Schiau, in Tribuna, nr. 48, 1962;
idem, ibidem, nr. 18, 1964;
I. Apetroaie, in lasul literar, nr. 7, 1964: M. Muthu, in Tribuna, nr. 25, 1973;
P. Pavel, in Cronica, nr. 43, 1984;
F. Firan, Profiluri si structuri literare, 1986.


Copyright © Contact | Trimite referat