Janina Ianosi biografia

Janina Ianosi
Janina Ianosi opera literara

Comentarii literare si caracterizarea personajelor din opera

IANOSI Janina, se naste la 12 iul. 1930, Bucuresti.
Traducatoare si eseista.

Fiica lui Leon Calfe, medic internist, si a Aureliei (n. Teodorescu), licentiata in litere si filosofic Sotia lui Ion lanosi. Clasele primare in particular (1937-l941): Gimnaziul "Sf. losif" (194l- 1945) si liceul la Scoala Centrala de Fete din Bucuresti; studii de filosofic la Bucuresti (1949-l950) si Leningrad (absolventa a Univ. din Leningrad, 1955).

Din . cadru didactic la Univ. din Bucuresti.

Doctor in filosofie al Univ. din Bucuresti, cu leza Optimism si pesimism istoric (1972). Buna cunoscatoare a limba franceza, germana si rusa, traduce din aceasta din urma lucrari de estetica semnate de Herzen, Bielinski. Cernisevski, Dobroliubov. Pisarev. G.V. Plehanov, Davidov ,si literatura (Jurnalul lui Lev Tolstoi. proza de K. Paustovski. Marina Tveiacva, A. Adamovici. Daniil Granin) cu o predilectie pentru marile nume.

Specializata in filosofie si sociologie, profesoara la Universitate. Janina Ianosi publica si lucrari de profil (in parte depasite azi), intre care volumul Optimism si pesimism istoric (1972). dar face prin activitatea de traducator, dovada unei pasiuni transformate in scurta vreme intr-o adevarata vocatie. Ineepind cu versiunea unor lucrari de estetica rusa moderna (Arta si elita de Davidov, 1973). ea se indreapta spre umplerea unor goluri in bibliografia romaneasca a traducerilor din domeniul esteticii si al filosofici artei (Herzen. Bielinski, Cernisevski, Dobroliubov. Pisarev, Plehanov). asociindu-se lui Ion Ianosi in realizarea unui program de cunoastere a culturii filosofice ruse intr-o epoca in care, dupa entuziasmul artificial din anii '50, indus prin politica de stat, pentru literatura si cultura rflsa si sovietica, urmase un oarecare reflux, mentinindu-se constant doar interesul pentru marii clasici (Turgheniev, Tolstoi, (Io gol, Dostoievski) ori acela pentru proza moderna, de la Paustovski si Babei la Suksin si Rasputin.

Timp de mai multe decenii (si mai cu seama in perioada de existenta a faimoasei edituri Cartera Rusa) se obisnuise, din lipsa de traducatori specializati, asocierea unui talmacitor functional al originalului, de obicei de origine basarabeana, cu un scriitor (de la M. Sadoveanu si Cezar Petrescu la Stefan Aug. Doinas se pot numara in acest sens multe nume ilustre), de obicei necunoscator al limbii. Efortul masiv de transpunere in timp scurt in limba romana a unei intregi literaturi a avut drept consecinta crearea intensiva a unui stil distinct al traducerilor din ruseste. Pe acest fond, Janina Ianosi are curind curajul de a aborda pe cont propriu o scriere majora, precum Jurnalul lui Tolstoi (I, II, 1975-l976) si opere de Paustovski si Tvetaeva, inscriindu-sein seria nu foarte intinsa a noilor traducatori independenti din literatura rusa, cunoscatori ai limbii si deopotriva inzestrati cu talent literar, ce dau prin versiunile lor o garantie necesara de exactitate si calitate.

OPERA:
Optimism si pesimism istoric. Bucuresti, . Traduceri: I. Davidov, Arta si elita. Bucuresti. 1973;
L. Tolstoi. Jurnal, I-II, pret"., tabel cronologic, note si comentarii de . lanosi, Bucuresti, 1975- 1976: G.V. Plehanov. Studii ele teoria artei, pref. si aparat critic de I. lanosi. Bucuresti, 1978;
K. Paustovski, Trandafirul ele aur, pref. si tabel cronologic de I. lanosi. Bucuresti. 1981;
Marina Tvetaeva, Proza. pref. si tabel cronologic de . lanosi. Bucuresti, 1986;
Herzen, Bielinski, Cernisevski. Dobro-liubov, Pisarev, Despre cultura estetica, valorile artistice, crea/ia literara. Selectie, studiu introductiv si ingrijirea editiei, I. lanosi, Bucuresti, 1987;
A. Adamoviei, D. Granin, Cartea blocadei, cuvint inainte si note de ~, Bucuresti, 1987.Copyright © Contact | Trimite referat